นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

 4 พระบรมธาตุ…เมืองปักษ์ใต้

สำหรับผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้น ย่อมเป็นโอกาสอันดีในการเข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย สร้างขวัญกำลังใจให้ตนเองและครอบครัว TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง ขอนำเสนอพิกัดไหว้พระขอพร “4 พระบรมธาตุเมืองปักษ์ใต้” ที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสเดินทางไปสักการะ 1. พระบรมธาตุเมืองนคร ที่ตั้ง: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พิกัด: https://maps.app.goo.gl/etjaiqTv8V2uMZC28 เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มากราบสักการะพระบรมธาตุเมืองนคร จะถือเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว พระบรมธาตุเจดีย์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกา มีความสูง 55.78 เมตร ปลียอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์หุ้มด้วยทองคำ ภายในประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าและของมีค่ามากมาย ที่พุทธศาสนิกชนต่างนำมาถวายเพื่อเป็นการสักการบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อให้ตนได้ถึงซึ่งนิพพาน ในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) และวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ของทุกปี จะมีการจัดงาน “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร” ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช มีความเชื่อกันว่าพระบรมธาตุเมืองนครเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า พิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการจัดขบวนแห่ผ้าพระบฏและผ้าพระบฏนานาชาติจากประเทศต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งนิยมเป็นผ้าสีขาว ผ้าสีเหลือง และผ้าสีแดง เมื่อแห่แล้วจะนำไปห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำรงชีพทุก ๆ ด้าน 2. พระบรมธาตุสวี ที่ตั้ง : วัดพระบรมธาตุสวี ริมแม่น้ำสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พิกัด : https://goo.gl/maps/FrGyz9rm12xbra39A พระบรมธาตุสวี ลักษณะเป็นเจดีย์สีทองทรงระฆังคว่ำ มีความสูงประมาณ 70 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ด้านหน้าทางเข้าไปสักการะพระบรมธาตุติดกับแม่น้ำสวี มี “ศาลพระเสื้อเมือง” ซึ่งภายในมีรูปปั้นคนนั่ง ขนาดเท่าคนจริงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน โดยเชื่อกันว่าเป็นทหารในกองทัพสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ได้รับหน้าที่ให้เฝ้าดูแลพระบรมธาตุแห่งนี้ นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าวัด ยังเป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี” เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. 3. พระบรมธาตุไชยา ที่ตั้ง : วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัด : https://maps.app.goo.gl/SrZj1QxCphqHGVj28 พระบรมธาตุไชยาเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รอบองค์พระบรมธาตุมีเจดีย์เล็ก ๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้ง 4 ด้าน เป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช้ภาพองค์พระบรมธาตุไชยาเป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัด และกล่าวกันว่าหากใครไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุไชยาจะถือว่ายังไปไม่ถึงสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จัดแสดงประติมากรรมศิลาและสัมฤทธิ์ที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนต่าง ๆ ส่วนอาคารที่สองจัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และยังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อีกมากมาย เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์) ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท สอบถามข้อมูล โทร. 0 7743 1066 4. พระบรมธาตุเจดีย์ เขียนบางแก้ว ที่ตั้ง : วัดเขียนบางแก้ว บ้านบางแก้วใต้ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ZbFkKmBqrn8jyjLW6 เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย และบริเวณวัดน่าจะเคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงมาก่อน เนื่องจากมีการค้นพบซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปเก่าแก่มากมาย พระบรมธาตุเจดีย์บางแก้ว เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ก่อด้วยอิฐสูง 22 เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกา มีฐานะเสมอเหมือนพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยา ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงพระพุทธรูปเก่าแก่ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ โดยผู้สนใจเข้าชมต้องติดต่อขอรับกุญแจจากเจ้าอาวาสวัด ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวและเดินสายทำบุญไหว้พระโดยสวัสดิภาพค่ะ

 4 พระบรมธาตุ…เมืองปักษ์ใต้ อ่านเพิ่มเติม

✨ เครื่องถมนคร ✨

สวัสดีทุกคน วันนี้บัดดี้จะมาแนะนำ “เครื่องถมนคร” หนึ่งในศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของแดนใต้ ที่เป็นได้ทั้งข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านและเครื่องประดับ ที่มีกระบวนการทำหลายขั้นตอน แถมต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำแต่ละชิ้นอีกด้วย ลองตามมาอ่านข้อมูลพร้อมดูภาพสวย ๆ ของเครื่องถมกันดู ไม่แน่ว่าหลังจากอ่านคอนเทนต์นี้แล้ว เพื่อน ๆ อาจจะอยากมีสักชิ้นไว้ในครอบครองก็ได้ เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช (Niello Ware at Nakhon Si Thammarat) เป็นศิลปหัตถกรรมชั้นสูงที่มีความสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีต โดยคำว่า “เครื่องถม” จะใช้เรียกภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำโดยใช้ผงยาถมผสมน้ำประสานทอง ถมลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เงางาม ในอดีต เครื่องถมนั้นถือว่าเป็นของสูง จะใช้เป็นเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์และเป็นเครื่องยศของขุนนางชั้นสูง รวมถึงยังเป็นเครื่องราชบรรณาการสำหรับกษัตริย์ประเทศต่าง ๆ อีกด้วย เครื่องถมนคร แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ โดยเครื่องถมนคร นิยมทำขายหลายรูปแบบ เช่น กระเป๋าถือสตรี กำไลข้อมือ สร้อยคอ หัวไม้เท้า ขันน้ำ ปากกา หม้อข้าว ไปจนถึงถาดและฝาครอบแก้ว หากใครแวะไปนครศรีธรรมราช อย่าลืมแวะชมหรือแวะซื้อของดีของนครกันด้วยนะ นครหัตถกรรม📍 1 ถนน สระเรียง ตำบล ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000⏰ เปิดทุกวันเวลา 09.00-17.30 น.📞 08 1082 2512🌐 https://goo.gl/maps/uc7zKJJbeNLWiacs8

✨ เครื่องถมนคร ✨ อ่านเพิ่มเติม

✨ รวม 10 วัดหลากสีสัน ✨

สวัสดีทุกคน วันนี้บัดดี้จะมาแนะนำวัดจากหลายจังหวัด ที่มีสีสันสวยโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นทั้งสถานที่ทำบุญและสถานที่ท่องเที่ยว แถมบางวัดยังกลายเป็น Land Mark สำคัญของจังหวัดไปเลยด้วย ลองตามมาอ่านกันดู ว่าวันนี้บัดดี้มีวัดไหนมานำเสนอบ้าง สีขาว 1. วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังของไทย ที่สร้างขึ้นจากปณิธานและแรงศรัทธา ด้วยงานศิลปะงดงามสีขาว ทั้งลวดลายปูนปั้น การประดับกระจกและจิตรกรรรมปูนปั้นหลายจุด แรงบันดาลใจในการสร้างวัดของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ คือการอยากจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ ที่มนุษย์สามารถเดินทางไปสัมผัสได้ ซึ่งหลายจุดในวัด มีการสร้างเป็นสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา อย่างทางเข้าด้านหน้าจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ ที่มีสะพานเป็นทางเดินเข้าสู่ตัววัด หมายถึง การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ครึ่งวงกลมเล็กหมายถึงโลกมนุษย์ วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหู เปรียบเหมือนกิเลสในใจ ผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองลงไปในปากพญามาร เพื่อเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสก่อนที่จะเดินผ่านเข้าไปนั่นเอง ปัจจุบัน วัดร่องขุ่นเปิดจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 6 ปี นั่นก็คือ “ถ้ำศิลป์วัดร่องขุ่น” เป็นผลงานประติมากรรมของอาจารย์เฉลิมชัย ภายในถ้ำ มีรูปทรงหินงอกหินย้อย พระพุทธรูปทุกขภูมิ ขุมนรกและประตูพระนิพพาน มีเพลงบรรเลงประกอบแสงสีเสียงตลอดเส้นทาง โดยมีค่าเข้าชม 50 บาท/คน มีเวลาประมาณ 10-15 นาที ต่อรอบ รายละเอียด ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.ห้องแสดงภาพ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 18.00 น. วัดร่องขุ่น 0 5367 3579, ททท.สำนักงานเชียงราย 0 5371 7433, ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 0 5371 5690https://goo.gl/maps/sQZ7Q2qq9cyRJhs79เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดร่องขุ่น 2. วัดข่อย จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ติดกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีการใช้รูปแบบของยันต์ฉิมพลีมาประกอบสถาปัตยกรรมการสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวอาคาร มี 3 ชั้นประกอบด้วยชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ คือพระพุทธเศรษฐีมิ่งมงคล พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิ และพระสิวลีมหาลาภชั้นที่ 2 ผนังด้านนอกเป็นลายอักขระยันต์ฉิมพลี มีฉัตรทองเหลืองดุนลาย 9 ยอด 4 ทิศ ด้านในเป็นไม้สักแกะสลักลวดลายยันต์โภคทรัพย์ชั้นที่ 3 เป็นซุ้มเรือนยอดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก 5 ยอดลงรักปิดทอง ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ  ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น. 06 1061 7868, 08 9052 7874https://goo.gl/maps/NQSr5AkQEyy9pvQE7เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ-วัดข่อย สีน้ำเงิน 3. วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย วัดแห่งนี้ในอดีตราว ๆ 80-100 ปีก่อน เคยเป็นวัดร้าง มีสัตว์ป่ามาอาศัย โดยเฉพาะเสือที่มีอยู่มาก และชอบกระโดดข้ามร่องน้ำไปมา ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า ร่องเสือเต้น ภายหลังชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะวัดขึ้นมา จึงเรียกชื่อวัดว่า “วัดร่องเสือเต้น” เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน  สิ่งก่อสร้างโดดเด่นที่สุดในวัดนี้ คือ วิหารสีน้ำเงิน ที่สร้างโดย “สล่านก” หรือ นายพุทธา กาบแก้ว ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาถึง 11 ปี ภายในวิหารประดิษฐาน “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” พระประธานสีขาวปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งภายในพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้ประทานให้  ด้านหลังวิหารเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงระฆัง สูง 20 เมตร นามว่า “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 08 2026 9038 เปิดทุกวันเวลา 07.00-17.00 น.https://goo.gl/maps/ne1JD21wNp12 4. วัดปากน้ำแขมหนู จ.จันทบุรี วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นที่ “โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน” ซึ่งมีที่มาจาก โบสถ์หลังเก่าที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เริ่มชำรุดทรุดโทรม มีการผุกร่อนมาก เนื่องจากวัดตั้งอยู่ติดกับทะเล ทางวัดและชาวบ้านจึงร่วมกันรื้อโบสถ์หลังเก่าและสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ประตูโบสถ์ด้านในทั้ง 4 บาน มีการแกะสลักภาพนูนต่ำ เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า ด้านนอกบานประตูและหน้าต่างมีการลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล พื้นผนังด้านในพระอุโบสถมีการประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดกและพระมหาชนก ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลอง เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว  ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-16.00 น.https://goo.gl/maps/imZW46D6sfUbZFDN9 สีเหลือง 5. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.อยุธยา วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนเกาะลอย เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เลียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์ ด้านหน้าบริเวณทางเข้าของพระอุโบสถ จะมีมุขเป็นแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น รอบผนังพระอุโบสถเจาะช่องหน้าต่าง เป็นลักษณะปลายแหลมแบบโกธิก ด้านหลังพระอุโบสถเป็นหอระฆังยอดโดม

✨ รวม 10 วัดหลากสีสัน ✨ อ่านเพิ่มเติม

✨ ฟาร์มฝันพรหมคีรี นครศรีธรรมราช ✨

พรหมคีรี อำเภอหนึ่งในนครศรีธรรมราช ที่บัดดี้พึ่งมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมื่อไม่นานมานี้ เป็นอำเภอที่มีทั้งน้ำตก ป่าผืนใหญ่ ภูเขาสลับซับซ้อน วัดเก่า สวนสมรมของคนในพื้นที่ ฟาร์มและกิจการของคนรุ่นใหม่ ที่วาดฝันอยากพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อิงอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ ลองตามมาอ่านเนื้อหาดู แล้วจะรู้ว่าทำไมบัดดี้ถึงอยากแนะนำ 1. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก พรหมโลก เป็นชื่อตำบลในอำเภอพรหมคีรี ตั้งอยู่ใกล้เขาหลวง (ทิวเขานครศรีธรรมราช) พื้นที่แห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ที่มอบอาหารและรายได้ให้คนในพื้นที่มาเนิ่นนาน การท่องเที่ยวชุมชน เป็นสิ่งที่บัดดี้อยากแนะนำ เพราะเป็นการปูพื้นฐานให้ได้รู้จักพรหมโลกอย่างแท้จริง บัดดี้ติดต่อกับ “พี่สาว” หนึ่งในคนที่ผลักดันให้เกิดชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก และมีโอกาสได้นั่งคุยกันถึงแรงบันดาลใจ ความเป็นมา วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พรหมโลกเป็นสถานที่ที่ฝนตกบ่อยมาก วันที่บัดดี้ไปก็ฝนตกปรอย ๆ ทำให้มีกิจกรรมไม่มากนักให้เลือกทำได้ บัดดี้เลือก “ร้อยลูกปัดมโนราห์” สามารถทำเป็นแหวน สร้อยแขนหรือสร้อยคอได้ตามใจอยาก โดยลูกปัดจะมีสีสันสวยงามเหมือนชุดมโนราห์ มีไม้มงคลที่ผ่านการปลุกเสกด้วยนะ ใครสายมูห้ามพลาดเลยล่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่ใครมาเป็นต้องติดใจ นั่นคือการกินอาหารถิ่น ที่ทางชมรมฯ เตรียมไว้ให้ อร่อยทุกเมนู (ย้ำว่าอร่อยทุกเมนูจริง ๆ) ทั้งแกงส้ม ยำผักกูด แกงเนื้อ ปลาใส่อวน (ปลาส้ม) ซึ่งหากใครมีเวลามากพอ สามารถร่วมทำอาหารถิ่นได้ด้วยนะ เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้และซึมซับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น เที่ยวสวนสมรม (สวนผลไม้แบบผสมผสาน) การทำผ้าบาติก ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ เรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นมโนราห์ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานเขาหลวง ไปจนถึงนอนบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชน โดยเพื่อน ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/CBTPromlok  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช เปิดบริการทุกวัน (กรุณาติดต่อล่วงหน้า) 08 1081 9150 พี่สาว​https://maps.app.goo.gl/JYsxTP4BJ8oo4Qe8A?g_st=ic 2. น้ำตกพรหมโลก หลังจากร้อยลูกปัดมโนราห์ เสร็จแล้ว บัดดี้จะพาเพื่อน ๆ มาชมน้ำตกพรหมโลก น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้าง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกพรหมโลกมีต้นกำเนิดจากทิวเขานครศรีธรรมราช ไหลผ่านโขดหินลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ มีทั้งหมด 50 ชั้น เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียง 4 ชั้นเท่านั้น ได้แก่ชั้นที่ 1 – หนานวังบ่อน้ำวนชั้นที่ 2 – หนานวังไม้ปักชั้นที่ 3 – หนานวังหัวบัวชั้นที่ 4 – หนานวังอ้ายเล บัดดี้แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้า จะได้มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานพาชมน้ำตกในแต่ละชั้น พร้อมให้ความรู้ไปตลอดเส้นทางชมน้ำตก  เพื่อน ๆ ทุกคนสามารถเดินไปชมน้ำตกแต่ละชั้นได้ด้วยทางเดินป่า มีทั้งส่วนที่เทปูนและทางดิน เดินได้ไม่ยากนัก  ไฮไลต์อยู่ตรงบริเวณหน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 มีลายพระหัตถ์ พระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ภปร.) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สก.) บริเวณหน้าผา อย่างที่บัดดี้บอกว่าวันที่ไปฝนตก น้ำค่อนข้างเยอะ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้  หากใครมาในช่วงหน้าร้อน ด้านล่างน้ำตกมีจุดเล่นน้ำ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย สบายใจหายห่วง แต่หากใครมาช่วงที่ฝนตกแบบบัดดี้ ก็สามารถเดินชมเฉย ๆ ได้ อากาศเย็น สวยไปอีกแบบ ข้อควรระวัง– เนื่องจากน้ำตกพรหมโลกอยู่ที่พื้นที่ป่าดิบชื้น ควรสวมรองเท้าเดินป่า รองเท้าผ้าใบและกางเกงขายาว เพื่อป้องกันทากดูดเลือด– ควรเล่นน้ำเฉพาะจุดที่กำหนดให้เล่น เนื่องจากมีบ่อน้ำวนหลายจุด  อัตราค่าบริการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง– คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท– ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00-16.00 น. 07 5300 494https://goo.gl/maps/t3yHVmNmnBAJKjba8 นอกจากน้ำตกพรหมโลกแล้ว ที่นี่ยังมีอีกสถานที่เล่นน้ำที่เรียกว่า “วังปลาแงะ“ ฝายน้ำล้น ที่มีถนนตัดผ่าน อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนพรหมโลก   ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช เปิดบริการทุกวันเวลา 06.00-21.00 น.https://goo.gl/maps/ZsTjJKRPwPSew5fUA 3. AG Café (Aston Gilbert Cafe) สถานที่ต่อมา คือคาเฟกลางสวนยาง ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณแชมป์-ภวัต สุวรรณมาศ ที่เปลี่ยนส่วนหนึ่งของสวนยางพาราของครอบครัว ให้กลายมาเป็นอาคารทรงโมเดิร์นติดกระจก พร้อมเครื่องดื่มและขนมที่อร่อย ใครได้มาลองเป็นต้องถูกใจ  ตัวอาคารมี 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องกระจก มองเห็นวิวสวนยางภายนอกสวยสบายตา ชั้นสองเป็นพื้นที่ Out door รับลมได้เพลิน ๆ โดยวิวสวนยางที่เห็น จะดูสวยแตกต่างกันไปแต่ละฤดู แม้จะเป็นสวนยางสวนเดิมก็ตาม  เอาล่ะ…ขอบัดดี้ขายเครื่องดื่มและขนมหน่อย ที่ AG Café ถือได้เลยว่าเป็นการนำวัตถุดิบความเป็น Local ในแต่ละช่วงของปี เมนูจะเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบของแต่ละฤดู ทั้งการนำน้ำมังคุดคัดคีรีวงมาผสมกาแฟ โกโก้ที่ปลูกในท้องถิ่นมาทำเป็นช็อกโกแลตผสมในขนม หรือหากเพื่อน ๆ ไม่รู้ว่าสั่งเมนูอะไรดี สอบถามพนักงานได้เลย พี่ ๆ พร้อมอธิบายข้อมูลขนมและเครื่องดื่มให้ฟังเต็มที่  อีกหนึ่งจุดที่บัดดี้ประทับใจคือ หากเพื่อน ๆ ต้องการถ่ายรูปหรือไม่รู้จะถ่ายจุดไหนดี สามารถแจ้งพนักงานในร้านได้เลย เพราะทางคุณแชมป์ได้เทรนเรื่องการถ่ายรูปให้พี่ ๆ พนักงานในแล้วรียบร้อย รับรองช่วยถ่ายเพื่อน ๆ ได้ตึกตรง ไม่เบี้ยวแน่นอน  13 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดบริการทุกวันเวลา 9.00-17.00 น. 09 3728 6468, 09 4586 9519https://goo.gl/maps/AWyeNKxDXLj1YzCB8Facebook https://www.facebook.com/AstonGilbertt 4. เพาะรัก 2

✨ ฟาร์มฝันพรหมคีรี นครศรีธรรมราช ✨ อ่านเพิ่มเติม

✨ ปากพนัง : นครศรีธรรมราช ✨

แม้ว่าชื่อของ ปากพนัง จะไม่ได้เป็นชื่อที่คุ้นหูมากนักสำหรับนักท่องเที่ยว และอาจไม่ใช่จุดหมายหลักของผู้มาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ที่แห่งนี้นั้นมีของดีอยู่มากมาย วันนี้เลยจะพาเพื่อน ๆ ทุกคนมาทำความรู้จัก “ปากพนัง” ให้มากขึ้น ปากพนังเป็นอำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย ที่นี่มีกังหันลมตั้งเลียบตลอดแนวชายฝั่งไว้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในช่วงเช้า เพราะเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก จึงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม ภาพของพระอาทิตย์ที่ค่อย ๆ ส่องแสงสีส้มโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมา มีกังหันลมเป็นองค์ประกอบของภาพ ทำให้รู้สึกคุ้มค่าแก่การตื่นเช้าเพื่อมาชมบรรยากาศของที่นี่จริง ๆ จากถนนฝั่งเลียบทะเล ข้ามมาอีกฝั่ง​ของถนน จะพบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่กำลังตากใบจาก เพื่อนำทำเป็นยาสูบ จากมุมนี้ ยังสามารถมองเห็นทุ่งกังหนลมอีกหลายต้น ที่มองไปมุมไหนก็สวยงามทุกมุม หากว่าการตื่นเช้าทำให้หิว ในตัวอำเภอปากพนัง บริเวณตลาด 100 ปี จะมีตลาดเช้าที่ขายทั้งของสด ของแห้ง และอาหารเช้าง่าย ๆ ให้เลือกรับประทาน มีของขายวางตั้งอยู่เรียงราย จากตลาด 100 ปี มองไปฝั่งตรงข้าม​แม่น้ำปากพนัง จะเห็นตัวเมืองปากพนังฝั่งตะวันตก โดยที่นี่จะแบ่งตัวอำเภอออกเป็นสองฝั่ง โดยมีแม่น้ำปากพนังกั้นกลาง โดยในอดีตจะสัญจรข้ามฟากไปมาด้วยเรือ ซึ่งยังคงให้บริการอยู่จนถึงปัจจุบัน พิกัดตลาด 100 ปี ปากพนังhttps://goo.gl/maps/3EmkXsCfdxg7nR686

✨ ปากพนัง : นครศรีธรรมราช ✨ อ่านเพิ่มเติม

แนะนำกิจกรรม วันมาฆบูชา

พาไปเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ส่งท้ายอากาศหนาว ที่ #บ้านป่าเหมี้ยง ใครอยากมาพักผ่อนใช้ชีวิตเรียบง่าย สโลวไลฟ์ ต้องมาที่นี่เลย เพราะที่นี่มีอากาศที่อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก และมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 แต่ละวัดจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ส่วนช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนด้วยเช่นกัน และที่สำคัญ วัดในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็จะมีกิจกรรมอื่น ๆ ตามวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในช่วงวันมาฆบูชาอีกด้วย วันนี้ ขอแนะนำสถานที่ทำกิจกรรมในวันมาฆบูชา ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมและวางแผนล่วงหน้ากันได้ จะมีที่ไหนบ้าง ไปชมกัน  งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  2-6 มีนาคม 2566 ประเพณีประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกได้ว่ามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ต้อนรับประชาชนทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวแสวงบุญที่เดินทางมายังวัดนี้ และมีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้ง 5 วัน เพื่อน ๆ สามารถดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/TAT.NST/posts/pfbid0hcSYQT26NKZ3nrGQK3no3i4KNfKRHBxQ7MaiKkk2YUh5sWTKJJzZRrE87vkijR8Ql  เวียนเทียนทางน้ำ แห่งเดียวในโลก ณ วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยาตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  4-6 มีนาคม 2566 เป็นอีกแห่งที่มีกิจกรรมในวันมาฆบูชาที่มีชื่อเสียงอย่างมาก คือ กิจกรรมนั่งเรือเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามซึ่งตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยา โดยปกติแล้ว ทุกๆ ปีจะมีการเวียนเทียน 3 ครั้ง ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หากเพื่อน ๆ สนใจ สามารถไปร่วมกิจกรรม พร้อมชมแสงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินกันได้ด้วย พิธีเวียนเทียน จัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม เวลา 17.00 น. ขึ้นเรือได้ที่ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อน ๆ สามารถดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tatchiangrai/posts/pfbid02ub8DXAMETK8yUEY8nkLVxSRQQ7oMtfggrvno5MjttrT6XS86yBzLHmowxJEiaC22l  งานสรงน้ำพระธาตุ ห่มผ้าพระนอน ประจำปี 2566 วัดพระนอนแม่ปูคา หรือ วัดพระป้านตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  6 มีนาคม 2566 ประเพณีสำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ แม้ในปีนี้จะไม่ได้มีการจัดงานอย่างคึกคัก แต่เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทางวัดจึงมีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุ ห่มผ้าพระนอน และเจริญพุทธมนต์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปและเวลา 19.00 น. จะมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถ   วันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี ประจำปี 2566 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  6 มีนาคม 2566 ร่วมงานประเพณีเดือนหกเป็ง ถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี ปูชนียสถานสำคัญที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน กิจกรรมไฮไลต์ 18.00 น. แห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี 19.00 น. ชมการแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานสองเจดีย์ธาตุ  งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2566 พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสานตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  4-12 มีนาคม 2566 นมัสการปูชนียสถานสำคัญแห่งอีสาน สถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งยังค้นพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 (สมัยทวารวดี) กิจกรรมไฮไลต์ ชมพิธีเปิดสุดตระการตา การแสดงแสง สี เสียง ขบวนแห่ประเพณีสิบสองเดือน และมหรสพ เพื่อน ๆ สามารถดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phathatnadun?locale=th_TH

แนะนำกิจกรรม วันมาฆบูชา อ่านเพิ่มเติม

✨ ชมหมอกกรุงชิง ที่ เขาจังโหลน นครศรีธรรมราช ✨

ช่วงที่อากาศเย็น ๆ และเป็นซีซันของการไปขึ้นเขา ชมทะเลหมอกนั้น ภาคใต้ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถชมทะเลหมอกได้เช่นกัน อย่างที่ #นครศรีธรรมราช จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีทะเลหมอกให้เราชมได้ที่ #เขาจังโหลน จุดชมวิวทะเลหมอกกรุงชิง ที่เขาจังโหลน นับว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกกรุงชิงและจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยมากแห่งหนึ่ง สัมผัสธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสีเขียว อากาศเย็นสบาย และทะเลหมอกหนาที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และไฮไลต์ที่ใครมาเที่ยวที่นี่ ก็จะต้องมาถ่ายรูปเช็กอินบนขอบสระน้ำขนาดใหญ่ที่สะท้อนเงาธรรมชาติและผู้มาเยือนจนเกิดเป็นภาพที่สวยงาม การชมทะเลหมอกบนเขาจังโหลน เพื่อน ๆ สามารถชมได้ตลอดทั้งปี เพราะบริเวณนี้จะมีหมอกปกคลุมอยู่ตลอด แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เพื่อน ๆ ที่ต้องการขึ้นเขาจังโหลน จะต้องใช้บริการรถนำเที่ยว 4 ล้อของชุมชน เนื่องจากเส้นทางขึ้นเขาเป็นถนนดิน ต้องมีความชำนาญเส้นทาง จึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปเอง นอกจากจุดชมวิวทะเลหมอกเขาจังโหลนแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงให้เพื่อน ๆ ชมได้อีกหลายจุด ดังนี้ นํ้าตกกรุงชิง ถํ้าหงษ์ ล่องแก่งคลองกลาย บ่อนํ้าร้อนกรุงชิง การเดินทาง  จากตัวเมืองฯ ใช้ถนนหมายเลข 401 มุ่งหน้าไปทางอำเภอท่าศาลา จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกท่าศาลา เข้าสู่ถนนหมายเลข 4140 ขับไประยะทางประมาณ 21 กม. ให้เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกโรงเหล็ก เข้าสู่ถนนหมายเลข 4186 ขับไปตามเส้นทาง ระยะทาง 16.5 กม. ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกป้อมตำรวจกรุงชิง เข้าสู่ถนน 4188 ขับต่อไปอีก 6.5 กม. ก็จะถึงจุดขึ้นรถนำเที่ยวไปที่เขาจังโหลน

✨ ชมหมอกกรุงชิง ที่ เขาจังโหลน นครศรีธรรมราช ✨ อ่านเพิ่มเติม

🏠 Green Season เที่ยว 12 หมู่บ้านหน้าฝน

🏠 Green Season #เที่ยวหมู่บ้านหน้าฝน 🍃 นอนชิลล์ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ตื่นเช้ามาดูหมอก อากาศดี ชุ่มฉ่ำ คือฟินสุด ๆ 🌧💦 หน้าฝนนี้มาปักหมุดหมู่บ้านน่าเที่ยวกันดีกว่า ต้อนรับความชุ่มฉ่ำ เขียวขจี สดชื่นเย็นสบาย ออกไปชาร์จพลังด้วยการมาใช้ชีวิตช้า ๆ สงบและเรียบง่ายกับชาวบ้านที่น่ารัก ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านรสเด็ด สัมผัสวิวทิวทัศน์อันสวยงามท่ามกลางป่าเขา รับรองว่าได้สูดอากาศดี ๆ กันแบบเต็มปอดเลยทีเดียว 12 หมู่บ้านน่าเที่ยว ชุ่มฉ่ำรับหน้าฝน บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านดอยสกาด อ.ปัว จ.น่าน หมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน หมู่บ้านแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช หมู่บ้านมอญ จ.กาญจนบุรี หมู่บ้านเชียงคาน จ.เลย หมู่บ้านผาฮี้ จ.เชียงราย หมู่บ้านเนินมะปราง จ.พิษณุโลก บ้านป่าปงเปียง จ.เชียงใหม่  หมู่บ้านมอญ จ.กาญจนบุรี หมู่บ้านมอญ สังขละบุรี เป็นหมู่บ้านที่มีชาวมอญอาศัยอยู่ อีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีเสน่ห์มากมาก ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญ ไทย กะเหรี่ยง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และที่สำคัญบรรยากาศดี อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำและภูเขา ทำให้ช่วงวันหยุดยาวที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่คนนิยมมาเที่ยวกัน คึกคักมาก ๆ  Maps : หมู่บ้านมอญ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/PNfCwxp2PPQoG1Jy7  บ้านป่าปงเปียง จ.เชียงใหม่ พักผ่อนชิลล์ ๆ ท่ามกลางวิวหลักล้าน เพราะที่บ้านป่าปงเปียงมีวิวนาขั้นบันไดที่สวยอลังการมาก ๆ ยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินยิ่งสวย เรียกว่าเป็นอีก 1 หมู่บ้านที่พลาดไม่ได้เลย ถึงแม้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มาก ไม่ค่อยมีไฟฟ้าใช้ แต่ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อน เยียวยาหัวใจ สูดอากาศดี ๆ พร้อมชมวิวทุ่งนาและภูเขาสูงใหญ่ ดีงามมาก ๆ เลยล่ะ   Maps : บ้านป่าปงเปียง ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/iXU6gYtSJKEPoFtAA  หมู่บ้านผาฮี้ จ.เชียงราย  หมู่บ้านผาฮี้ หนึ่งในหมู่บ้านที่ธรรมชาติสวยไม่แพ้ใคร ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูง มีผืนป่าสีเขียวขจี อุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปทั่ว แถมยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ที่สำคัญมีชาวอาข่าอาศัยอยู่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ตื่นเช้ามาจิบกาแฟ ชมวิวดี ๆ แค่นี้ก็ได้ชาร์จพลังกลับไปเต็มเปี่ยมแล้ว  Maps : หมู่บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย https://goo.gl/maps/vNGNqPrJ6XoGMdX49  บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี บ้านอีต่อง เรียกว่าเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาติดกับชายแดนไทย-พม่า อากาศดีตลอดทั้งปี ยิ่งช่วงอากาศหนาวจะเย็นสบายมาก ๆ ส่วนในหน้าฝนก็ได้ชมหมอกกันทั้งเช้าทั้งเย็นเลย แถมมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะ เช่น แขวนชื่อบนสะพานไม้ ตื่นเช้ามาใส่บาตร กินหมูกะทะท่ามกลางหมอก ถ่ายรูปกับเหมืองแร่เก่าหรือจะท่องเที่ยวโซนใกล้เคียง บริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ก็ได้   Maps : บ้านอีต่อง ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/2E6PGEi9X8BdGLZX6  บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย  บ้านนาต้นจั่นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย เช่น นอนโฮมสเตย์ ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ปั่นจักรยานชมหมู่บ้าน นั่งรถอีแต๊ก ลิ้มลองมะนาวน้ำผึ้ง อาหารพื้นบ้าน อาหารถิ่นขันโตก และข้าวเปิ๊บล้มยักษ์ ดูหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮ ชมพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้สวย ๆ ที่สะพานนา สะพานไม้ไผ่ ชมสาธิตการทอผ้า วิธีการทำผ้าหมักโคลน ตักบาตรตอนเช้า ฯลฯ ซึ่งราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้น  Maps : บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 https://goo.gl/maps/yAgoGmJ99kinAxSb8  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 8495 7738  Facebook : โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย  หมู่บ้านดอยสกาด จ.น่าน หมู่บ้านดอยสกาดเรียกว่าเป็นเมืองในหุบเขาที่มีร้านคาเฟ่วิวอลังการน่ามาเที่ยวเต็มไปหมด เพราะที่นี่นอกจากวิวสวยปังแล้วยังนิยมปลูกกาแฟอีกด้วย ซึ่งมีชาวไทยภูเขาชนเผ่าลั๊วะอาศัยอยู่ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย บรรยากาศเงียบสงบ ยังคงความเป็นธรรมชาติมาก ๆ เลยล่ะ ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้มาจิบกาแฟท่ามกลางสายหมอกคือที่สุด  Maps : หมู่บ้านดอยสกาด ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน https://goo.gl/maps/SucuqYR9vHz3bdD79  หมู่บ้านแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อยากหาที่เที่ยวสงบ ๆ หมู่บ้านแม่ลาน้อยเป็นอีกหนึ่งในลิสต์เที่ยวได้เลย ที่นี่มีแต่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โอบล้อมด้วยป่าเขา ทุ่งนาเขียวขจี ชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่าย มีกิจกรรมและที่เที่ยวหลากหลายด้วย เช่น เที่ยวชมโครงการหลวงแม่ลาน้อย ชิมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างกาแฟสด ถั่วเหลือง ช้อปผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่จากขนแกะบ้านห้วยห้อม ฯลฯ และถึงแม้ทุกวันนี้แม่ลาน้อยจะเป็นที่รู้จักกว่าแต่ก่อน แต่เสน่ห์ของแม่ลาน้อยก็ไม่มีลดลงเลย น่ามาพักผ่อนพักใจเช่นเคยจ้า  Maps : หมู่บ้านแม่ลาน้อย ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน https://goo.gl/maps/8wBhq4mFQVGdyM29A  หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี มีน้ำตกและธารน้ำไหลผ่านบ้าน อากาศเย็นสบาย แถมชาวบ้านก็น่ารัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายใต้ชีวิตที่เรียบง่าย ทั้งบ้านพัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร คาเฟ่ ยิ่งฝนตกแบบนี้ ตื่นมาชมหมอกแบบปัง

🏠 Green Season เที่ยว 12 หมู่บ้านหน้าฝน อ่านเพิ่มเติม

ขนมกวนขาว จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้แอดมีขนมพื้นบ้านหารับประทานได้ยากของ จ.นครศรีธรรมราช มาแนะนำ ขนมที่ว่านี้ก็คือ “ขนมกวนขาว” มีลักษณะเป็นก้อนแป้งสีขาว เนื้อนิ่มคล้ายขนมเปียกปูน รสชาติอมหวาน ราดด้วยน้ำกะทิที่มีรสเค็มเล็กน้อย แล้วโรยด้วยถั่วคั่วหอม ๆ ช่วยเพิ่มมิติความกรอบในการเคี้ยว ทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเพื่อน ๆ มีโอกาสได้ไป จ.นครศรีธรรมราช แอดแนะนำว่าอย่าลืมที่จะลองเจ้าขนมกวนขาวนี้เลยนะ

ขนมกวนขาว จ.นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาไทยในการทำ “น้ำตาลปึก”

เมื่อร่างกายต้องการความหวาน จะมี “น้ำตาล” ชนิดไหนบ้างมาช่วยเติมความอร่อยลงในอาหารแต่ละมื้อของเรา ในบ้านเรามีกระบวนการนำน้ำหวานจากธรรมชาติมาทำเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ปรุงอาหารในรูปแบบต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ “น้ำตาลปึก” เป็นการนำน้ำหวานจากธรรมชาติมาเคี่ยวให้เหนียวและข้นจนเป็นสีเหลือง-น้ำตาลอ่อน ๆ จับให้เป็นก้อน แล้วพักไว้ให้เย็น เป็นภูมิปัญญาเรื่องอาหารที่ส่งทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันก็ยังมีการใช้น้ำตาลปึกในการปรุงอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการทำน้ำตาลปึกให้มีคุณภาพเพื่อจำหน่าย และช่วยให้เกิดอาชีพในชุมชน น้ำตาลจากภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นจะผลิตจากวัตถุดิบใดบ้าง ไปดูกัน อ้อย พืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้ชุมชน สามารถนำไปผลิตเป็นน้ำตาลได้หลายรูปแบบ รวมถึงน้ำตาลปึก โดยคั้นเอาน้ำจากลำตัน นำไปเคี่ยวจนเหนียวหนึบ แล้วนำมาหยอดเป็นก้อนกลม ปัจจุบันมีเหลือเพียงไม่กี่ที่ที่ยังผลิตน้ำตาลอ้อยแบบโบราณกันอยู่ หาซื้อได้ที่ นครสวรรค์ และกาญจนบุรี เป็นต้น วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสรรพสิ่งบ้านนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 086 351 2633 วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลทรายแดง บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 081 008 3965 มะพร้าว พืชตระกูลเดียวกับปาล์ม สามารถเก็บน้ำตาลได้จากช่อดอกมะพร้าว โดยการตัดปลายช่อออก แล้วนำกระบอกมารองน้ำตาลที่จะไหลออกมา ทิ้งไว้ข้ามคืน ก็จะได้น้ำตาลจากมะพร้าวเต็มกระบอก เพื่อน ๆ สามารถหาชมการทำน้ำตาลปึกจากมะพร้าวได้ในบริเวณจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เป็นต้น กลุ่มน้ำตาลมะพร้าวตาหลวง หมู่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 081 014 8345, 083 026 3005, 090 437 8831, 085 393 9499 บ้านเตาไทยเดิม หมู่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 087 321 1288, 089 770 7541 ตาลโตนด การเก็บน้ำหวานจากตาลโตนด มีวิธีการคล้ายกับการเก็บน้ำตาลมะพร้าว แต่จะนิยมเก็บน้ำตาลจากต้นตัวผู้ เนื่องจากทำง่ายกว่า ใช้ “ไม้คาบ” อุปกรณ์สำหรับการนวดจั่นตาล (งวงดอกตาล) นวดวันละ 1 ครั้งไป 3-4 วัน จากนั้นตัดปลายจั่นแล้วเอากระบอกรองเก็บน้ำตาล ก็จะได้น้ำตาลจากตาลโตนด สามารถกินเป็นน้ำตาลสด หรือเอาไปทำน้ำตาลปึกได้ ตาลโตนดที่ขึ้นชื่ออยู่ที่เพชรบุรี นอกจากนี้ก็ยังมีที่อื่น ๆ ได้แก่ นครสวรรค์ สุโขทัย พิษณุโลก เป็นต้น สวนตาลลุงถนอม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 087 800 7716 วิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลองเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 084 657 7227, 098 549 9974 ต้นจาก อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่เกือบสูญหาย คือการทำน้ำตาลจากต้นจาก พืชตระกูลปาล์มอีกหนึ่งชนิดที่สามารถนำไปทำน้ำตาลปึกได้ การเก็บน้ำตาล ทำโดยการตัดเอาจาก “งวงจาก” คือส่วนก้านของผลจากที่มี 30 ผลขึ้นไป ลอกกาบออก ตัดปลายงวงที่มีทะลายจากออก ทำซ้ำเป็นเวลา 3 วัน แล้ววันที่ 4 จึงสามารถเก็บเกี่ยวน้ำหวานได้ นำกระบอกที่เจาะรูด้านข้างไว้เพื่อเสียบงวงจากได้ ทิ้งไว้ 1 คืนก็จะได้น้ำตาล ส่วนมากทำกันในแถบภาคใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นจากจำนวนมาก ได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง เป็นต้น วิสาหกิจแปรรูปน้ำตาลจาก “ขนาบนาก” หมู่ 5 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 095 682 4343 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จากอำเภอกันตัง หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 083 088 4978

ภูมิปัญญาไทยในการทำ “น้ำตาลปึก” อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top