ติดต่อเรา

Location

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Call Center

1672

Fax

(66)2 253 7440

Contact Form

Internet Call Center (Live Chat)

บริการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่าย Internet ในรูปแบบ Live Chat
และบริการสอบถามข้อมูลผ่าน E-mail : info@tat.or.th

ให้บริการ 08.00 – 16.00 น ทุกวัน

 

Scroll to Top