เชียงราย

เชียงราย

✨ รวม 10 วัดหลากสีสัน ✨

สวัสดีทุกคน วันนี้บัดดี้จะมาแนะนำวัดจากหลายจังหวัด ที่มีสีสันสวยโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นทั้งสถานที่ทำบุญและสถานที่ท่องเที่ยว แถมบางวัดยังกลายเป็น Land Mark สำคัญของจังหวัดไปเลยด้วย ลองตามมาอ่านกันดู ว่าวันนี้บัดดี้มีวัดไหนมานำเสนอบ้าง สีขาว 1. วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังของไทย ที่สร้างขึ้นจากปณิธานและแรงศรัทธา ด้วยงานศิลปะงดงามสีขาว ทั้งลวดลายปูนปั้น การประดับกระจกและจิตรกรรรมปูนปั้นหลายจุด แรงบันดาลใจในการสร้างวัดของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ คือการอยากจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ ที่มนุษย์สามารถเดินทางไปสัมผัสได้ ซึ่งหลายจุดในวัด มีการสร้างเป็นสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา อย่างทางเข้าด้านหน้าจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ ที่มีสะพานเป็นทางเดินเข้าสู่ตัววัด หมายถึง การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ครึ่งวงกลมเล็กหมายถึงโลกมนุษย์ วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหู เปรียบเหมือนกิเลสในใจ ผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองลงไปในปากพญามาร เพื่อเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสก่อนที่จะเดินผ่านเข้าไปนั่นเอง ปัจจุบัน วัดร่องขุ่นเปิดจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 6 ปี นั่นก็คือ “ถ้ำศิลป์วัดร่องขุ่น” เป็นผลงานประติมากรรมของอาจารย์เฉลิมชัย ภายในถ้ำ มีรูปทรงหินงอกหินย้อย พระพุทธรูปทุกขภูมิ ขุมนรกและประตูพระนิพพาน มีเพลงบรรเลงประกอบแสงสีเสียงตลอดเส้นทาง โดยมีค่าเข้าชม 50 บาท/คน มีเวลาประมาณ 10-15 นาที ต่อรอบ รายละเอียด ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.ห้องแสดงภาพ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 18.00 น. วัดร่องขุ่น 0 5367 3579, ททท.สำนักงานเชียงราย 0 5371 7433, ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 0 5371 5690https://goo.gl/maps/sQZ7Q2qq9cyRJhs79เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดร่องขุ่น 2. วัดข่อย จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ติดกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีการใช้รูปแบบของยันต์ฉิมพลีมาประกอบสถาปัตยกรรมการสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวอาคาร มี 3 ชั้นประกอบด้วยชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ คือพระพุทธเศรษฐีมิ่งมงคล พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิ และพระสิวลีมหาลาภชั้นที่ 2 ผนังด้านนอกเป็นลายอักขระยันต์ฉิมพลี มีฉัตรทองเหลืองดุนลาย 9 ยอด 4 ทิศ ด้านในเป็นไม้สักแกะสลักลวดลายยันต์โภคทรัพย์ชั้นที่ 3 เป็นซุ้มเรือนยอดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก 5 ยอดลงรักปิดทอง ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ  ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น. 06 1061 7868, 08 9052 7874https://goo.gl/maps/NQSr5AkQEyy9pvQE7เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ-วัดข่อย สีน้ำเงิน 3. วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย วัดแห่งนี้ในอดีตราว ๆ 80-100 ปีก่อน เคยเป็นวัดร้าง มีสัตว์ป่ามาอาศัย โดยเฉพาะเสือที่มีอยู่มาก และชอบกระโดดข้ามร่องน้ำไปมา ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า ร่องเสือเต้น ภายหลังชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะวัดขึ้นมา จึงเรียกชื่อวัดว่า “วัดร่องเสือเต้น” เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน  สิ่งก่อสร้างโดดเด่นที่สุดในวัดนี้ คือ วิหารสีน้ำเงิน ที่สร้างโดย “สล่านก” หรือ นายพุทธา กาบแก้ว ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาถึง 11 ปี ภายในวิหารประดิษฐาน “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” พระประธานสีขาวปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งภายในพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้ประทานให้  ด้านหลังวิหารเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงระฆัง สูง 20 เมตร นามว่า “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 08 2026 9038 เปิดทุกวันเวลา 07.00-17.00 น.https://goo.gl/maps/ne1JD21wNp12 4. วัดปากน้ำแขมหนู จ.จันทบุรี วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นที่ “โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน” ซึ่งมีที่มาจาก โบสถ์หลังเก่าที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เริ่มชำรุดทรุดโทรม มีการผุกร่อนมาก เนื่องจากวัดตั้งอยู่ติดกับทะเล ทางวัดและชาวบ้านจึงร่วมกันรื้อโบสถ์หลังเก่าและสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ประตูโบสถ์ด้านในทั้ง 4 บาน มีการแกะสลักภาพนูนต่ำ เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า ด้านนอกบานประตูและหน้าต่างมีการลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล พื้นผนังด้านในพระอุโบสถมีการประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดกและพระมหาชนก ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลอง เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว  ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-16.00 น.https://goo.gl/maps/imZW46D6sfUbZFDN9 สีเหลือง 5. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.อยุธยา วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนเกาะลอย เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เลียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์ ด้านหน้าบริเวณทางเข้าของพระอุโบสถ จะมีมุขเป็นแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น รอบผนังพระอุโบสถเจาะช่องหน้าต่าง เป็นลักษณะปลายแหลมแบบโกธิก ด้านหลังพระอุโบสถเป็นหอระฆังยอดโดม …

✨ รวม 10 วัดหลากสีสัน ✨ อ่านเพิ่มเติม

✨ ปฏิทินท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคม ✨

เดือนพฤษภาคม บางพื้นที่เริ่มมีฝนพรำ แต่ไม่ว่าจะฤดูไหน ๆ ก็เที่ยวได้ เพื่อน ๆ คนไหนยังไม่ได้วางแผนหรือยังไม่มีไอเดียว่าจะไปไหนดี มาชมแหล่งท่องเที่ยวตามพิกัดนี้กันได้เลย  เทศกาลชมผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว  เมื่อมาเที่ยวจังหวัดสระแก้วช่วงเดือนพฤษภาคม คงไม่มีใครอยากพลาดชมสีสันแห่งปางสีดาอย่างผีเสื้อป่านับร้อยที่กระพือปีกบินอวดโฉมไปทั่วอุทยานฯ โดยจุดที่นิยมไปชมฝูงผีเสื้อนั้นคือบริเวณ ลานน้ำตกปางสีดา และโป่งผีเสื้อ ช่วงที่เหมาะแก่การชมผีเสื้อ คือช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อย่ารอช้า รีบ ๆ มาชมกันนะ อัตราค่าบริการ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 0 3724 7948, 08 1862 1511  ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วhttps://goo.gl/maps/vVYQAna5zocCh9dv5  เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พักผ่อนหย่อนใจแบบชิล ๆ กันที่เขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ของภาคใต้ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดอีกด้วย เดิมเขื่อนนี้ชื่อว่า “เขื่อนเชี่ยวหลาน” และภายหลังก่อสร้างเสร็จ จึงได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”  กิจกรรมท่องเที่ยวเขื่อนรัชชประภา นอนแพกลางน้ำ เล่นน้ำเหนือเขื่อน นั่งเรือหางยาวชมทะเลสาบ ล่องแพไม้ไผ่ชมป่าสีเขียว และสัตว์ป่าหายาก เช่น กระทิง กวาง หมูป่า นกเงือก สมเสร็จ เป็นต้น พายเรือคายักกลางธรรมชาติ เดินป่าชมความงามของถ้ำปะการัง ระยะทางประมาณ 1.5 กม. และล่องแพไม้ไผ่อีก 15 นาที ไปยังถ้ำปะการัง  เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางน้ำ แนะนำให้สวมชูชีพตลอดเวลาขณะลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย ที่นี่มีสัญญาณโทรศัพท์แค่บางจุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสก (บริการที่พัก) 0 7739 5154-5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บริการเรือเที่ยวชม) 0 7724 2560-1  หมู่ 3 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีhttps://goo.gl/maps/wtvxgpPXZeD2  บ้านสลักคอก  พาเพื่อน ๆ มาล่องเรือชมป่าชายเลน สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงที่ชุมชนหมู่บ้านสลักคอก หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในช่องแคบ มีลักษณะเป็นเวิ้งขนาดใหญ่คล้ายคอกสัตว์ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน รอบ ๆ รายล้อมไปด้วยแนวป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ทำกิน แหล่งประมงพื้นบ้าน และยังเป็นที่อนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ  นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือมาด หรือ กอนโดลา  เพื่อชมบรรยากาศของป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเงียบสงบ พร้อมรับประทานอาหารบนเรือแบบชิล ๆ ค่าบริการล่องเรือมาด ลำละ 800 บาท นั่งได้ 4 คน ใช้เวลาล่องเรือราว ๆ 40 นาที นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ พายเรือคายัก : อัตราค่าบริการ 200 บาท / 2 คน / 1 ชั่วโมง พายซับบอร์ด : อัตราค่าบริการ 600 บาท / 1 คน / 2 ชั่วโมง (มีเจ้าหน้าที่ของชมรมคอยติดตาม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก เกาะช้างใต้ 08 7748 9497  ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดhttps://goo.gl/maps/FdCnNVFfniCmEkqB7  น้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย  เข้าสู่เดือนฝนพรำ น้ำตกก็เริ่มมีน้ำมากแล้ว ที่น้ำตกขุนกรณ์ เป็นน้ำตกซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวที่มาเชียงรายจะนิยมมาที่น้ำตกแห่งนี้เพราะเป็นน้ำตกที่ลำธารใสสะอาด น้ำไหลเย็นตลอดทั้งปี เมื่อถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ จะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร สองข้างทางเดินเป็นป่าร่มรื่น มีที่พักเหนื่อยเป็นระยะ บางช่วงจะค่อนข้างชันแนะนำให้เดินด้วยความระมัดระวัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก 08 3764 6475  ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายhttps://goo.gl/maps/fpVvuj6Bce4ZZ7fv5  ฤดูกาลชมวาฬบรูดา ทะเลอ่าวไทย  วาฬบรูดา พี่ใหญ่แห่งท้องทะเลไทย อาศัยอยู่ทั่วบริเวณน่านน้ำอ่าวไทย มีลักษณะตัวสีเทาเข้มออกดำอมน้ำเงิน รูปร่างเพรียวยาวกว่า 15 เมตร กินปลาเล็กจำนวนมากเป็นอาหาร ในช่วงนี้ เหล่าวาฬบรูดาก็จะออกมาเผยโฉมอันมหึมาให้เราได้ชมเป็นระยะ ๆ จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า ช่วงเวลาที่พบบ่อยคือช่วงเดือนเมษายน – กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปลากะตักและกุ้งเคยอุดมสมบูรณ์ และเป็นอาหารมื้อใหญ่ของเจ้าวาฬบรูดา กิจกรรมในการไปชมวาฬบรูดานั้น เพื่อน ๆ จะต้องนั่งเรือออกไปกลางทะเล ในบริเวณที่มีวาฬบรูดากำลังหม่ำปลาน้อย ๆ กันอย่างอิ่มอกอิ่มใจ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่มีมรสุม เป็นช่วงที่ไม่เหมาะแก่การออกไปล่องเรือกลางทะเล ดังนั้น หากเพื่อน ๆ อยากไปชม แนะนำให้โทรสอบถามกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์นำเที่ยวชมวาฬบรูดาก่อน พิกัดจุดล่องเรือทะเลอ่าวไทยชมวาฬบรูดา ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 08 1488 8618คลองประมง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 09 8589 2550 (ร้านครัวบ้านประมง), 09 8795 4563 (ร้านเจ๋ง ครัวชายทะเล)บ้านบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3258 1233, 08 9796 5506, 08 2499 9993 (บางตะบูนเบย์)ชมรมวาฬบรูด้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โทร. 08 1865 4939 

✨เที่ยวเมืองเหนือก่อนสิ้นปี ที่เชียงราย-พะเยา✨

ช่วงนี้หลายคนเริ่มมองหาที่เที่ยวทางภาคเหนือกันแล้ว ภาคเหนือมีทั้งเมืองหลักเมืองรอง น่าเที่ยวไปหมด สำหรับคนที่เที่ยวเมืองหลักปรุโปร่งแล้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวเมืองรองกับแอดได้นะ แอดมีเส้นทางเชียงราย-พะเยา 2 วัน 1 คืนมาเสนอ เที่ยวสนุก ผู้คนน่ารัก แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายน่าสนใจ ทั้งศิลปะ ธรรมชาติป่าเขา และวัดวาอาราม ทริปนี้แอดขอแนะนำให้บินมาลงที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แล้วเช่ารถขับไปเที่ยวกัน วันที่ 1 ขัวศิลปะ Art Gallery จุดหมายแรกของเราอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ขับรถไปเพียง 6.5 กิโลเมตรเท่านั้น แอดจะพาเพื่อน ๆ เดินข้ามสะพานแห่งศิลปะ แต่อย่าจินตนาการถึงสะพานข้ามน้ำอะไรทำนองนั้นนะ เพราะจริง ๆ ที่นี่เป็น Art Gallery โดย “ขัว” แปลว่า “สะพาน” ในภาษาเหนือนั่นเอง ขัวศิลปะ เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของเหล่าศิลปินจังหวัดเชียงราย ที่ต้องการเชื่อมโยงศิลปะกับสังคม สร้างบรรยากาศศิลปะที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับชุมชนให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ภายในขัวศิลปะ แบ่งเป็นโซนแสดงภาพศิลปะ โซนขายของที่ระลึก โซนสอนศิลปะและโซนร้านอาหาร-ร้านกาแฟ โซนศิลปะ เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะหมุนเวียน โดยจะนำผลงานของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ รวมถึงศิลปินไทยและนานาชาติเวียนกันมาจัดแสดง หากเพื่อน ๆ ชอบผลงานที่จัดแสดง ก็สามารถติดต่อขอซื้อเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินได้เลย ตรงชั้น 1 ใกล้ ๆ ประตูทางเข้า จะมีโซนร้านอาหารชื่อ “มาลองเต๊อะ” แปลว่ามาลองกันเถอะ เป็นอาหารเหนือฟิวชั่น รสชาติอร่อย เพื่อน ๆ สามารถชมวิวริมน้ำระหว่างรับประทานอาหารได้ด้วย ทางร้านจะนำข้าวออร์แกนิคและผักปลอดสารพิษจากชาวบ้านในพื้นที่มาปรุงอาหารในร้าน หากอยากลองกินอาหารเหนือที่ทำจากวัตถุดิบคุณภาพดี แอดแนะนำที่นี่เลย บ้านดอยดินแดง ถ้าเพื่อน ๆ สนใจงานปั้นเซรามิก ไม่ควรพลาดบ้านดอยดินแดง จากขัวศิลปะ ขับรถไปทางอำเภอนางแล ประมาณ 6 กิโลเมตร จนถึงบ้านป่าอ้อ สังเกตปากซอยที่เขียนว่า ทางเข้าหมู่บ้านกะเหรี่ยง ขับตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็ถึงที่หมาย บ้านดอยดินแดง หรือที่คนเหนือเรียก ‘คุ้มดอยดินแดง’ เป็นทั้งบ้าน สตูดิโอและโรงงาน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินชาวเชียงราย ที่ไปเรียนวิชางานปั้นจากศิลปินเซรามิกที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่นมากว่า 5 ปี ภายในบริเวณบ้านดอยดินแดง เราจะได้เห็นกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งการปั้น การแต่งทรง การตาก การลงสี ฯลฯ รวมถึงได้เห็นเครื่องปั้นสวย ๆ ที่จัดวางอยู่ทั้งในและนอกอาคาร จากการเดินดู แอดรู้สึกได้เลยว่างานแต่ละชิ้นมีความงามในแบบของตัวเอง เป็นความงดงามในความสามัญ กลมกลืนกับบรรยากาศรอบข้าง สวยด้วยตัวของชิ้นงานเอง ไม่ได้ประกาศตัวให้ใครมาชมความงามของตน นอกจากงานปั้นสวย ๆ แล้ว บรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นมาก มีร้านกาแฟเล็กให้นั่งพัก สามารถจิบกาแฟไปพร้อม ๆ กับชื่นชมงานเซรามิกที่ทางร้านนำมาใส่เครื่องดื่มเสิร์ฟพวกเราได้เลย ติดกับร้านกาแฟเป็นอาคารขายของ มีงานสวย ๆ มากมายให้เลือกซื้อ ไฮไลท์คือห้อง Discount แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า งานที่นี่เป็นงานแฮนด์เมดที่ทำขึ้นอย่างประณีต ราคาจึงจะสูงกว่างานที่ทำจากระบบโรงงาน แต่การันตีคุณภาพได้เลย เพราะโรงแรมใหญ่หลายแห่งก็สั่งของจากที่นี่ไปใช้อยู่ประจำ วัดนันตาราม จุดหมายต่อไป เราต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปที่วัดนันตาราม จังหวัดพะเยา ซึ่งใช้เวลาเดินทางเกือบ ๆ 2 ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงราย วัดนันตาราม เป็นวัดที่มีวิหารขนาดใหญ่ สร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง มีหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันสวยงาม ตกแต่งประดับประดาด้วยกระจกสี เป็นการออกแบบและก่อสร้างโดยนายช่างชาวพม่าจากลำปาง ซึ่งพ่อเฒ่านันตา วงศ์อนันต์ คหบดีชาวปะโอ (ต่องสู้) ผู้บูรณะวัดในขณะนั้นเป็นผู้ว่าจ้างมา ภายในวิหารมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่งดงามหลายองค์ แถมมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณอีกด้วย พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบมัณฑะเลย์ แกะสลักจากไม้สักทองและลงรักปิดทอง มีความงดงามมาก นอกจากนี้ ในวิหารยังมีจุดน่าสนใจมาก ๆ อีกจุดก็คือ มีการประดับ “คิวปิด” หรือกามเทพตัวน้อยด้วย แต่จะอยู่ตรงไหน ลองหากันดู เนื่องจากวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ การแกะสลักรูปคิวปิดนั้น คาดว่าเกิดจากการรับอิทธิพลจากตะวันตกมาผสมกับตะวันออกนั่นเอง วันที่ 2 กว๊านพะเยา ที่นี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีเนื้อที่ 12,831 ไร่ เกิดจากการที่กรมประมงทำประตูกั้นน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ในหน้าแล้งและช่วยป้องกันน้ำท่วมในหน้าฝน บริเวณรอบกว๊านพะเยามีที่พักหลากหลาย ราคาไม่แพงสำหรับนักท่องที่ยว เป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย มีคาเฟ่น่านั่ง และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในท้องที่อีกด้วย กิจกรรมหนึ่งที่แอดอยากแนะนำคือ นั่งเรือไปไหว้หลวงพ่อศิลาที่วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา วัดติโลกอารามนี้เป็นวัดโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำ มีเพียงส่วนยอดพระธาตุที่โผล่พ้นน้ำ จากการสำรวจใน พ.ศ. 2550 ได้ค้นพบจารึกหินทรายที่บอกประวัติการสร้างวัด ทำให้ทราบชื่อวัด และทราบว่าวัดนี้เป็นวัดหลวงสมัยพระเจ้าติโลกราช แห่งแผ่นดินล้านนา หากเพื่อน ๆ มาในช่วงวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จะพบกับการล่องเรือเวียนเทียน ณ วัดติโลกอารามด้วยนะ นั่งเรือแจวไปถึงวัดติโลกอาราม ใช้เวลาประมาณ 20 นาที *อย่าลืมสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ลงเรือนะเพื่อน ๆ วัดศรีโคมคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2034-2067 นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง และงานจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ อ.อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติอีกด้วย อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตรงข้ามกับวัดศรีโคมคำ คือ “อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง” กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว หรือเมืองพะเยาในปัจจุบัน โดยในรัชสมัยของพ่อขุนงำเมือง (พ.ศ. 1801-1841) นับเป็นยุคสมัยที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก สามารถมาไหว้ขอพร ขอกำลังใจได้

⛰ ดอยผาหม่น ⛰

⛰ ดอยผาหม่น ⛰📍 บ้านร่มฟ้าหม่น หมู่ที่ 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (ห่างจากบ้านผาตั้ง 6 กิโลเมตร)พิกัดจุดชมวิวดอยผาหม่น https://goo.gl/maps/GwEhyoCrq98eLPZb6 ⛰ ดอยผาหม่น ⛰ เป็นเส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทย-ลาว มีจุดชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพได้ 360 องศา ทางทิศตะวันออกเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทิวเขาฝั่งลาว และยังมองเห็นแม่น้ำโขงไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขาเบื้องล่าง ส่วนทิศตะวันตกเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางทิวเขาฝั่งไทย ทางด้านทิศเหนือสามารถมองเห็นยอดดอยผาหม่นตั้งเด่นตระหง่านโดยมีปลายยอดเฉียงชี้ขึ้นฟ้า ส่วนทางด้านทิศใต้มองเห็นสันเขาเป็นแนวยาว ซึ่งตามแนวสันเขานี้มีจุดชมทิวทัศน์ตลอดแนว ได้แก่ ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว และภูชี้ฟ้า 🛻 การเดินทาง : จากถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 1093 (ผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า) นักท่องเที่ยวต้องใช้รถโฟร์วีลขึ้นไปยังจุดชมวิว เนื่องจากตลอดเส้นทาง 5 กิโลเมตร จากถนนใหญ่ไปยังจุดชมวิวเป็นทางวิบาก จึงไม่อนุญาตให้รถยนต์ภายนอกพื้นที่ขับขึ้นไปเอง ใช้เวลานั่งรถโฟร์วีลประมาณ 30 นาที จุดขึ้นรถโฟร์วีลหลักตั้งอยู่ ณ บ้านร่มฟ้าหม่น ริมทางหลวงหมายเลข 1093 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 83 (เส้นทางผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า) เมื่อนั่งรถโฟร์วีลไปถึงลานจอดรถบนดอย ต้องเดินเท้าขึ้นเนินเขาระยะทาง 50 เมตร ถึงจุดชมวิวดอยผาหม่น พิกัดจุดขึ้นรถโฟร์วีลขึ้นดอยผาหม่น https://goo.gl/maps/Jb7CR8Bb7Jp1LPM87 📞 เบอร์โทรรถโฟร์วีลขึ้นดอยผาหม่น 06 2394 5352 (ประธานกลุ่มท่องเที่ยวดอยผาหม่น) รถโฟร์วีล 1 คัน นั่งได้ 5 คน ไปกลับคันละ 500 บาท ถ้าเกิน 5 คน เพิ่มคนละ 200 บาท ถ้าให้ไปรับส่งที่พักในเขตบ้านผาตั้ง คิดเพิ่มอีกคันละ 100 บาท หากจะไปให้ทันชมพระอาทิตย์ขึ้นบนจุดชมวิว ควรขึ้นรถโฟร์วีลก่อน 05.30 น.บริเวณจุดชมวิวดอยผาหม่นไม่มีที่พักและไม่สามารถกางเต็นท์พักแรมได้เนื่องจากลมแรงมาก แต่มีจุดกางเต็นท์ของชาวบ้านในพื้นที่ให้บริการ อยู่ห่างจากจุดชมวิวประมาณ 500 เมตร สามารถสอบถามข้อมูลที่พักได้จากเบอร์คิวรถโฟร์วีลดอยผาหม่น ⚠️ จุดชมวิวดอยผาหม่น จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมทิวทัศน์ในฤดูหนาว-ฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนสภาพเส้นทางเป็นดินโคลน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทางชุมชนจึงปิดพักการท่องเที่ยวในช่วงนั้นเป็นการชั่วคราว

Unseen Thailand รวม 20 พิกัดวัดสวยสุดอันซีน 🙏

🤗 แอดรวมมาให้แล้ว สายธรรม สายมู ชอบไหว้พระทำบุญปักหมุดเลย 20 วัดสวยทั่วไทยน่าไปเช็กอิน ไว้สำหรับเพิ่มแต้มบุญกลางปี ให้เดือนที่เหลือพ.ศ. 2565 นี้ มีแต่ความเฮง ความปังตลอดไป และสำหรับใครที่ยังไม่ว่างก็จดลิสต์กดแชร์กันไว้ก่อน วันหยุดเมื่อไหร่ ทริปไหว้พระทำบุญต้องมาแล้วน๊าา ปักหมุด 20 วัดสวยทั่วไทย ไหว้พระเสริมดวงได้ตลอดทั้งปี 👏 🏵 วัดปากน้ำแขมหนู จันทบุรี 🏵 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม 🏵 วัดหลวงพี่แซม ชลบุรี 🏵 วัดเขาวันชัยนวรัตน์ นครราชสีมา 🏵 วัดสามพราน นครปฐม 🏵 วัดถ้ำแสงธรรม ขอนแก่น 🏵 วัดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์ 🏵 วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย 🏵 วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เชียงใหม่ 🏵 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว นครราชสีมา 🏵 วัดพระธาตุเขาน้อย น่าน 🏵 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ 🏵 วัดร่องขุ่น เชียงราย 🏵 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 🏵 วัดศรีชุม สุโขทัย 🏵 วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี 🏵 วัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น 🏵 วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี 🏵 วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี 🏵 วัดร่องเสือเต้น เชียงราย #วัดสามพราน นครปฐม วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ อยู่แค่นครปฐมนี่เอง ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น ไฮไลท์คือตึกทรงกลมสีชมพู มีมังกรทะยานฟ้าโอบล้อมรอบตึก สูงประมาณ 80 เมตร 16 ชั้น มีอุโมงค์ที่เป็นทางเดินขึ้นไปสักการะองค์พญามังกร และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “หลวงพ่อพุทโธภาวนา” ใครเดินถึงยอดจะได้ชมวิวสวย ๆ ด้วยน้าา ถึงจะเหนื่อย มีขาสั่นบ้าง แต่คุ้มแน่นอน  Maps : วัดสามพราน 92 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/wG4b9gnjDtHyPJuQ7 #วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี อลังการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เจดีย์สีขาวตัดกับสีทอง ถูกจำลองมาจาก เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. 2500 ภายในใช้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุบลราชธานี อีกทั้งยังมีท่านปู่กริชกรกชนาคราช และ ท่านย่ากลีบมณีเกตุนาคิณี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พญานาคฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า มีความเชื่อว่าเหล่าพญานาคจะปกป้อง รักษาพระพุทธศาสนาไว้ ทำให้หลาย ๆ คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง  Maps : วัดพระธาตุหนองบัว ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี https://goo.gl/maps/jAbyvpT4iE3GbbmQ9 #วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ปักหมุดไหว้พระขอพร ที่ #วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ #วัดแจ้ง วัดโด่งดังที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ชมสถาปัตยกรรมสวยโดดเด่น พร้อมเดินชิล เดินเล่น ถ่ายรูปคู่กับพระปรางค์ ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสันสวยงาม ตั้งโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอย่าลืมแวะสักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกภายในพระอุโบสถ สักการะพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร และพระอรุณ หรือพระแจ้ง พระพุทธศิลป์แห่งลานช้างภายในวิหารหลวง และเข้าโบสถ์น้อย ลอดแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคล  Maps : วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/owAfE5GC46CeneDY7 #วัดเขาวันชัยนวรัตน์ นครราชสีมา Unseen วัดสวยบนยอดเขา วิวอลังการมาก ๆ ที่นี่เรียกว่าเป็นอุโบสถหินลายไม้หนึ่งเดียวในไทย ซึ่งทุกส่วนของโบสถ์จะทำจากหิน ทั้งประตู หน้าต่างทุกบาน รวมไปถึงสิ่งของบางอย่างสร้างมาจากหินทรายลายไม้ทั้งหมด ส่วนด้านในจะมีพระพุทธรูปสีทองอร่ามประดิษฐานอยู่ สวยงามล้ำค่า มากล้นด้วยความศรัทธามาก ๆ และบริเวณรอบ ๆ โบสถ์ยังมีสระน้ำสีฟ้าล้อมรอบ ยิ่งทำให้พระอุโบสถดูงดงามมากยิ่งขึ้นไปอีก  Maps : วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา https://goo.gl/maps/QYUSYVRVSp3K7mJ #วัดหลวงพี่แซม ชลบุรี วัดหลวงพี่แซม วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ ความงดงามที่โดดเด่นเป็นไฮไลท์ก็คือ ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิ์ ที่ถูกเนรมิตด้วยฝีมือมนุษย์ ถัดมาภายในโถงกลางของวัด จะมี “องค์อนันตนาคราช 7 เศียร” อยู่กลางบ่อน้ำ อลังการมาก ๆ นอกจากนี้ภายในภายนอกยังมีอุโบสถที่เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงหรือหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้า เชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้สักการะจะพบกับความสุขและความสำเร็จอีกด้วย  Maps : วัดหลวงพี่แซม 51 หมู่ 10 ทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี https://goo.gl/maps/bW3J1cMfuvK2 #วัดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์ วัดทางสายตั้งอยู่บนภูเขาสูง บรรยากาศเงียบสงบ หลาย ๆ คนนิยมมาสักการะพระพุทธกิติสิริชัย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ หันพระพักตร์ออกทะเล และพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์ จัตุรมุขสูงสามชั้น สามารถมองเห็นได้แต่ไกล หากขึ้นไปถึงบริเวณฐานยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของชายหาดบ้านกรูดในมุมสูง กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา สวยมาก ๆ ลมพัดเย็นสบาย ยิ่งมาช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกดินคืองดงามมากจริง ๆ  Maps : วัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน …

Unseen Thailand รวม 20 พิกัดวัดสวยสุดอันซีน 🙏 อ่านเพิ่มเติม

🏠 Green Season เที่ยว 12 หมู่บ้านหน้าฝน

🏠 Green Season #เที่ยวหมู่บ้านหน้าฝน 🍃 นอนชิลล์ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ตื่นเช้ามาดูหมอก อากาศดี ชุ่มฉ่ำ คือฟินสุด ๆ 🌧💦 หน้าฝนนี้มาปักหมุดหมู่บ้านน่าเที่ยวกันดีกว่า ต้อนรับความชุ่มฉ่ำ เขียวขจี สดชื่นเย็นสบาย ออกไปชาร์จพลังด้วยการมาใช้ชีวิตช้า ๆ สงบและเรียบง่ายกับชาวบ้านที่น่ารัก ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านรสเด็ด สัมผัสวิวทิวทัศน์อันสวยงามท่ามกลางป่าเขา รับรองว่าได้สูดอากาศดี ๆ กันแบบเต็มปอดเลยทีเดียว 12 หมู่บ้านน่าเที่ยว ชุ่มฉ่ำรับหน้าฝน บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านดอยสกาด อ.ปัว จ.น่าน หมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน หมู่บ้านแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช หมู่บ้านมอญ จ.กาญจนบุรี หมู่บ้านเชียงคาน จ.เลย หมู่บ้านผาฮี้ จ.เชียงราย หมู่บ้านเนินมะปราง จ.พิษณุโลก บ้านป่าปงเปียง จ.เชียงใหม่  หมู่บ้านมอญ จ.กาญจนบุรี หมู่บ้านมอญ สังขละบุรี เป็นหมู่บ้านที่มีชาวมอญอาศัยอยู่ อีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีเสน่ห์มากมาก ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญ ไทย กะเหรี่ยง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และที่สำคัญบรรยากาศดี อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำและภูเขา ทำให้ช่วงวันหยุดยาวที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่คนนิยมมาเที่ยวกัน คึกคักมาก ๆ  Maps : หมู่บ้านมอญ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/PNfCwxp2PPQoG1Jy7  บ้านป่าปงเปียง จ.เชียงใหม่ พักผ่อนชิลล์ ๆ ท่ามกลางวิวหลักล้าน เพราะที่บ้านป่าปงเปียงมีวิวนาขั้นบันไดที่สวยอลังการมาก ๆ ยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินยิ่งสวย เรียกว่าเป็นอีก 1 หมู่บ้านที่พลาดไม่ได้เลย ถึงแม้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มาก ไม่ค่อยมีไฟฟ้าใช้ แต่ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อน เยียวยาหัวใจ สูดอากาศดี ๆ พร้อมชมวิวทุ่งนาและภูเขาสูงใหญ่ ดีงามมาก ๆ เลยล่ะ   Maps : บ้านป่าปงเปียง ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/iXU6gYtSJKEPoFtAA  หมู่บ้านผาฮี้ จ.เชียงราย  หมู่บ้านผาฮี้ หนึ่งในหมู่บ้านที่ธรรมชาติสวยไม่แพ้ใคร ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูง มีผืนป่าสีเขียวขจี อุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปทั่ว แถมยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ที่สำคัญมีชาวอาข่าอาศัยอยู่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ตื่นเช้ามาจิบกาแฟ ชมวิวดี ๆ แค่นี้ก็ได้ชาร์จพลังกลับไปเต็มเปี่ยมแล้ว  Maps : หมู่บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย https://goo.gl/maps/vNGNqPrJ6XoGMdX49  บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี บ้านอีต่อง เรียกว่าเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาติดกับชายแดนไทย-พม่า อากาศดีตลอดทั้งปี ยิ่งช่วงอากาศหนาวจะเย็นสบายมาก ๆ ส่วนในหน้าฝนก็ได้ชมหมอกกันทั้งเช้าทั้งเย็นเลย แถมมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะ เช่น แขวนชื่อบนสะพานไม้ ตื่นเช้ามาใส่บาตร กินหมูกะทะท่ามกลางหมอก ถ่ายรูปกับเหมืองแร่เก่าหรือจะท่องเที่ยวโซนใกล้เคียง บริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ก็ได้   Maps : บ้านอีต่อง ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/2E6PGEi9X8BdGLZX6  บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย  บ้านนาต้นจั่นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย เช่น นอนโฮมสเตย์ ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ปั่นจักรยานชมหมู่บ้าน นั่งรถอีแต๊ก ลิ้มลองมะนาวน้ำผึ้ง อาหารพื้นบ้าน อาหารถิ่นขันโตก และข้าวเปิ๊บล้มยักษ์ ดูหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮ ชมพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้สวย ๆ ที่สะพานนา สะพานไม้ไผ่ ชมสาธิตการทอผ้า วิธีการทำผ้าหมักโคลน ตักบาตรตอนเช้า ฯลฯ ซึ่งราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้น  Maps : บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 https://goo.gl/maps/yAgoGmJ99kinAxSb8  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 8495 7738  Facebook : โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย  หมู่บ้านดอยสกาด จ.น่าน หมู่บ้านดอยสกาดเรียกว่าเป็นเมืองในหุบเขาที่มีร้านคาเฟ่วิวอลังการน่ามาเที่ยวเต็มไปหมด เพราะที่นี่นอกจากวิวสวยปังแล้วยังนิยมปลูกกาแฟอีกด้วย ซึ่งมีชาวไทยภูเขาชนเผ่าลั๊วะอาศัยอยู่ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย บรรยากาศเงียบสงบ ยังคงความเป็นธรรมชาติมาก ๆ เลยล่ะ ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้มาจิบกาแฟท่ามกลางสายหมอกคือที่สุด  Maps : หมู่บ้านดอยสกาด ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน https://goo.gl/maps/SucuqYR9vHz3bdD79  หมู่บ้านแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อยากหาที่เที่ยวสงบ ๆ หมู่บ้านแม่ลาน้อยเป็นอีกหนึ่งในลิสต์เที่ยวได้เลย ที่นี่มีแต่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โอบล้อมด้วยป่าเขา ทุ่งนาเขียวขจี ชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่าย มีกิจกรรมและที่เที่ยวหลากหลายด้วย เช่น เที่ยวชมโครงการหลวงแม่ลาน้อย ชิมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างกาแฟสด ถั่วเหลือง ช้อปผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่จากขนแกะบ้านห้วยห้อม ฯลฯ และถึงแม้ทุกวันนี้แม่ลาน้อยจะเป็นที่รู้จักกว่าแต่ก่อน แต่เสน่ห์ของแม่ลาน้อยก็ไม่มีลดลงเลย น่ามาพักผ่อนพักใจเช่นเคยจ้า  Maps : หมู่บ้านแม่ลาน้อย ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน https://goo.gl/maps/8wBhq4mFQVGdyM29A  หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี มีน้ำตกและธารน้ำไหลผ่านบ้าน อากาศเย็นสบาย แถมชาวบ้านก็น่ารัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายใต้ชีวิตที่เรียบง่าย ทั้งบ้านพัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร คาเฟ่ ยิ่งฝนตกแบบนี้ ตื่นมาชมหมอกแบบปัง …

🏠 Green Season เที่ยว 12 หมู่บ้านหน้าฝน อ่านเพิ่มเติม

Summer นี้ ที่ Chiang Rai

สวัสดีทุกคน หน้าร้อนแบบนี้ เพื่อน ๆ คงอยากจะไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมล่ะ เเต่! วันนี้แอดมิน มีที่ทางทางเหนือสุดชิคมานำเสนอ นั่นก็คือจังหวัดเชียงรายนั่นเอง ขอบอกเลยว่าเชียงรายไม่จำเป็นต้องเที่ยวหน้าหนาวเสมอไป ว่าเเต่แอดมินจะพาไปตะลอนเที่ยวที่ไหนบ้าง ตามมากันเลย! เริ่ม! วัดห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ที่ อ.พาน เป็นวัดที่มีความสวยงาม อลังการตื่นตาตื่นใจมาก Feel like a Disneyland เลยก็ว่าได้ มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของ ไทย อินเดีย เเละเมียนมาไว้ด้วยกัน สีสันสดใส หามุมถ่ายรูปแบบปัง ๆ ได้เยอะมาก ไม่ได้เว่อนะ พูดจริง พิกัด: https://goo.gl/maps/kWfXgWbSAksiRuaR8 วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ตั้งอยู่ที่ อ.แม่จัน เป็นวัดที่มีการสร้างเป็นศิลปะแบบจีน อลังการงานสร้างมาก ๆ ภายในมีพระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐาน เเละยังมีการแกะสลักบันไดเป็นลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามเป็นอย่างมาก พิกัด: https://goo.gl/maps/vTyLcwEw6opgbDHm7 Street Art ดอยแม่สลอง บนดอยเขาก็มีงานอาร์ตให้ชมกันนะ นำเสนอเรื่องราวของชาวจีนแม่สลอง วิถีชีวิต และสถานที่สำคัญ โดย Street Art เหล่านี้จะอยู่บริเวณถนนวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่นของกินพื้นบ้านและตลอดถนนเส้นหลัก ดอยแม่สลอง หากเพื่อนคนไหนมาเที่ยวดอยแม่สลอง ต้องห้ามพลาดมาถ่ายรูปสุดคูลกับ Street Art กันนะ รับรองว่ามีรูปลง IG ไปอีก 1 ปี พิกัด: https://goo.gl/maps/X98VbfXW8CWWcZBR7 เพื่อน ๆ สามารถเริ่มเดินชมได้ตั้งเเต่หน้าเซเว่น ดอยแม่สลอง เดินมาเรื่อย ๆ จนถึงภัตตาคารวังพุดตาลได้เลย Riri Teahouse คาเฟ่ขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาเเละต้นไม้ มีลำธารไหลผ่าน ตกแต่งร้านในรูปแบบมินิมอล เรียบง่าย นั่งห้อยขาจิบชาเขียวได้อย่างสบายใจ หรือสายถ่ายรูปก็สามารถแต่งตัวสไตล์คาวาอี้ มาถ่ายรูปกันได้นะขอบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปก็เยอะมากเช่นเดียวกัน ปังเหมียวกรุบ สำหรับที่นี่เราให้ 10 คะแนนเต็มเลย พิกัด: https://goo.gl/maps/TE4bqdrpkVxDWh3K8 ในส่วนของขนม ทางร้านมีเมนูให้เลือกมากมาย ทั้งมาเดอลีน, ดังโงะ 3 สี, วาราบิโมจิ และคากิโกริ เสิร์ฟพร้อมชาเขียวร้อน ๆ รับรองว่าดีสุด ๆ ไปเลย Sup Chiang Rai กิจกรรมสุดคูลสำหรับคนอย่างเรา สำหรับ Sup Chiang Rai จะมีการเล่นบริเวณลำน้ำกก เพื่อน ๆ สามารถเช่า SUP Board มาฝึกการ Self Balance หรือยืนพายชมวิวลำนำ้กกในยามเย็นได้ ยิ่งช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ยิ่งสวยเข้าไปอีก ติดต่อเช่า SUP Board ได้ที่โทร 064 636 1554 พิกัด: https://goo.gl/maps/8ZSnn2iVXf2Vhm6t6 สวนคุณปู่ Life Museum ร้านกาแฟสุดชิลบนดอยผาหมี เหมาะกับการมา Workation มาก ๆ ให้บรรยากาศจิบกาแฟไป ทำงานไป มองวิวภูเขาที่สบายตา บริเวณร้านยังมีบ่อน้ำและทุ่งดอกไม้ เพื่อน ๆ สามารถหามุมถ่ายรูปแบบปังเหมียวกรุบกันได้เลย ห้ามพลาดนะ พิกัด: https://goo.gl/maps/o54HXZDTxEQroHhE9 ดอยช้างมูบ จุดชมวิวแบบพาโนรามาที่สามารถเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ บรรยากาศดีมาก ๆ เเละเพื่อน ๆ สามารถเห็นวิวของประเทศเมียนมาได้อีกด้วย สวยจริง ว่าไม่ได้ พิกัด: https://goo.gl/maps/MJTnK3ARCCRspd7FA เมืองโบราณเชียงแสน จุดเช็คอินสำหรับสายประวัติศาสตร์ บริเวณเมืองโบราณจะเป็นที่ตั้งของวัดในสมัยอาณาจักรล้านนาที่ยังคงความสมบูรณ์เเละสวยงาม เช่น วัดป่าสักวัดเจดีย์หลวง เป็นต้น พิกัด: https://goo.gl/maps/tBSSVkbuPPazwcJz8 วัดร่องขุ่น หากใครมาเชียงราย เเล้วไม่ได้มาวัดร่องขุ่นถือว่ามาไม่ถึงนะ วัดนี้ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีการใช้วัฒนธรรมล้านนาผสมผสานกับการออกแบบที่วิจิตรเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งมีการใช้สีขาวในการออกแบบพระอุโบสถ สวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก บริเวณวัดยังมีประติมากรรมและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่สวยงาม เพื่อน ๆ สามารถหามุมถ่ายรูปสุดคูลได้เลย ปังจริง ว่าไม่ได้ พิกัด: https://goo.gl/maps/JRfV8AwVpfKs5Pg76 จุดชมวิวเขื่อนแม่สรวย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติก ท้องฟ้า สายน้ำ เเละภูเขา เข้ากันได้ดีเลยทีเดียว อยู่ระหว่างทางขึ้นไปดอยช้าง เพื่อน ๆ สามารถเเวะจอดรถเพื่อมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกันได้เลย มันดีต่อใจจริง ๆ นะ พิกัด: https://goo.gl/maps/PvXMbekTXCaR1aka7

เครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดง จังหวัดเชียงราย

วันนี้เอาใจเพื่อน ๆ สายอาร์ต พาไปเสพงานศิลป์ที่ ✨ เครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดง จังหวัดเชียงราย ✨ ใครที่ชอบเครื่องปั้นเซรามิก ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะได้โอกาสซื้อหาเครื่องปั้นดินเผางานแฮนด์เมดแล้ว ยังสามารถเรียนรู้วิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาจากที่นี่อีกด้วย 🥣 เครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดง เป็นทั้งสตูดิโอแสดงผลงาน แกลเลอรี่ ร้านจำหน่าย และโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิกชาวเชียงราย ที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาจารย์สมลักษณ์มีโอกาสไปศึกษาการปั้นเครื่องปั้นดินเผากับ มาสเตอร์นากาซาโตะ ทารุเอมอน ที่เมือง Karatsu เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น แหล่งที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นมานานกว่า 400 ปี ก่อนจะกลับมาก่อตั้ง “เครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดง” ชื่อดอยดินแดง มาจากลักษณะดินในพื้นที่ซึ่งมีสีแดง และมีสภาพเหมาะกับการใช้ทำเซรามิก นอกจากนี้ เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดงยังใช้ไม้ แกลบ ใบไม้ ขี้เถ้าฟาง ขี้เถ้าไม้ไผ่มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำเคลือบผิวให้เกิดสีสันต่าง ๆ ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดนี้ล้วนเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับศิลปะแบบวิถีเซนของญี่ปุ่น คอนเซ็ปต์หลัก คือการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์การใช้งาน รวมทั้งยังเน้นลักษณะสีและพื้นผิวที่มีความโดดเด่น เป็นศิลปะร่วมสมัยที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและตกแต่งบ้านได้อย่างกลมกลืน  วิธีการปั้นเป็นแบบขึ้นรูปบนแป้นหมุน แล้วปั้นด้วยมือซึ่งเป็นวิธีแบบดั้งเดิมเพื่อให้ได้แบบที่ต้องการตามความชำนาญของช่างปั้น  จากนั้นจึงวาดลายลงบนเครื่องปั้นแต่ละชิ้น ด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น แล้วเคลือบผิวให้เงางามด้วยน้ำขี้เถ้า หรือที่เรียกกันว่าน้ำเคลือบ โดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ นอกจากห้องสตูดิโอที่ใช้แสดงผลงาน แกลเลอรี่ และร้านจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาแล้ว เรายังสามารถเข้าไปชมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาในโรงงานผลิตได้ด้วย โดยช่างปั้นที่นี่ล้วนเป็นช่างในท้องถิ่นทั้งสิ้น  เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง   49 หมู่ 6 บ้านป่าอ้อ ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)  053 705 291 https://goo.gl/maps/ZXVCubbku8VBpPTg9 เว็บไซต์ www.dddpottery.com  การเดินทาง : จากตัวเมืองเชียงรายออกไปราว 14 กิโลเมตร เมื่อผ่านสามแยกสนามบิน ตรงไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาไปตามป้ายบอกทางสู่ดอยดินแดง

เที่ยวเชียงราย…ให้คลายร้อน

หยุดยาวคราวนี้ คนที่วางแผนไว้ว่าจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ในภาคเหนือ แต่ยังนึกไม่ออกว่าหลังจากเล่นน้ำแล้วจะไปเที่ยวไหนต่อ วันนี้แอดจะมาแนะนำที่เที่ยวคลายร้อนในจังหวัดเชียงราย เผื่อเป็นไอเดียให้คนที่กำลังวางแผนการเดินทางอยู่ ไปดูกันว่า ที่ไหนบ้างที่ยังคงมีบรรยากาศเย็นสบาย แม้ในช่วงหน้าร้อน 1. วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน – สถานที่ประวัติศาสตร์ใน“ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่” ที่โลกต้องจารึก 2. อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) – แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรม งานพุทธศิลป์ ศิลปวัตถุของล้านนา 3. น้ำตกขุนกรณ์ – เล่นน้ำตก ชมธรรมชาติที่ร่มรื่นเย็นสบายแม้ในฤดูร้อน  วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน  ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 คงแทบไม่มีใครไม่รู้จักถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน กับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ 13 ชีวิต ปฏิบัติการนี้ไม่เพียงได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก แต่ยังทำให้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยเช่นกัน วันนี้แอดจะพาไปเที่ยวชม วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ที่ขณะนี้ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หลายลูกทอดตัวต่อกันในแนวเหนือ-ใต้ โดยลาดชันมาทางทิศตะวันออก มีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนอน จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ดอยนางนอน” ในส่วนของถ้ำหลวงมีความยาวถึง 10.3 กิโลเมตร ก่อนหน้าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย ฯ นี้ ถ้ำหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันอยู่แล้ว เพราะภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่งดงาม บริเวณด้านหน้าถ้ำหลวง เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ นาวาตรี สมาน กุนัน หรือจ่าแซม อดีตทหารประจำหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หนึ่งในทีมค้นหา- กู้ภัย นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี่ ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ บริเวณปากถ้ำ มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการจริงช่วงสถานการณ์ช่วยเหลือทีมหมูป่า รวมไปจนถึงของใช้ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า รถจักรยาน ที่ทีมหมูป่าทิ้งไว้หน้าถ้ำก่อนเข้าไปในถ้ำ เดินเข้าถ้ำไปประมาณ 50 เมตร จะเป็นโถงที่ 1 ซึ่งเป็นเพียงส่วนเดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ มีความยาว เกือบ 200 เมตร ใช้เป็นศูนย์บัญชาการของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในการค้นหา-กู้ภัยทีมหมูป่าอคาเดมี่ มีการติดตั้งไฟนำทางเดินตั้งแต่ปากโถง ไปจนถึงส่วนท้ายของโถง ภายในโถงที่ 1 นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของหินงอกหินย้อย ที่ปรากฏอยู่ทั่วโถง มีการจัดไฟส่องให้เห็นความงามกันชัด ๆ หินงอกหินย้อยภายในถ้ำหลวงเป็นหินปูนที่จะมีน้ำไหลหยดตลอดเวลาในช่วงฤดูฝน ทางเดินตั้งแต่ปากโถงที่ 1 ไปจนถึงส่วนปลายโถง บางจุดจะแคบและชัน จึงมีการสร้างราวจับ รวมถึงจัดไฟส่องนำทางให้ เนื่องจากแนวโถงถ้ำมีเส้นทางคดเคี้ยว บางช่วงเข้าถึงง่าย บางช่วงมีเพดานต่ำ โดยเฉพาะในส่วนโถงถ้ำที่ลึกเข้าไป จะยิ่งเข้าถึงได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนท้ายสุดของโถงที่ 1 จัดแสดงโต๊ะเก้าอี้ของทีมแพทย์และทีมบัญชาการกู้ภัย จุดนี้มีการจัดแสดงแผนที่ส่วนต่างๆภายในถ้ำหลวงพร้อมภาพประกอบ ตั้งแต่โถง 1 ไปจนถึงเนินนมสาว จุดที่พบตัวทีมหมูป่าทั้ง 13 คน ซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำราว 2.3 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวถ้ำหลวงคือระหว่าง เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมถ้ำหลวงได้ถึงบริเวณโถงที่ 1 โดยจะปิดถ้ำห้ามเข้าชมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี เนื่องจากมักมีน้ำหลากเข้าไปในตัวถ้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้  ไม่เก็บค่าเข้าชม เพราะอยู่ระหว่างการเตรียมการ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เปิดทุกวันเวลา 8.30 – 16.30 น. 09 4603 3511 https://goo.gl/maps/i1k12N1Wx8hnkxfE6 อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ จุดประสงค์เมื่อแรกก่อตั้งไร่แม่ฟ้าหลวง คือ เพื่อเป็นที่พักสำหรับเยาวชนชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้มาศึกษาต่อในเมือง ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เป็นสถานที่ที่รวบรวมสถาปัตยกรรม งานพุทธศิลป์ และศิลปวัตถุของล้านนาหลากหลายสมัย มีพรรณไม้พื้นถิ่นปลูกไว้หลายชนิด ทั้งยังได้รับรางวัล Thailand Tourism Award 2006 ประเภท รางวัลดีเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ที่นี่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เพราะมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นปลูกไว้ทั่วทั้งบริเวณ ภายในอุทยานฯประดิษฐาน พระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างจากสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์ ผลงานของคุณมีเซียม ยิปอินซอย  หอคำ  สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง รูปทรงอาคารสอบเข้าตามลักษณะเรือนล้านนาโบราณ สไตล์การก่อสร้างได้รับแรงบันดาลใจจากวัดปงสนุก จังหวัดลำปาง ไม้นานาชนิดที่ใช้ก่อสร้างมาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมกับไม้จากบ้านเก่าจำนวน 32 หลัง ชาวเชียงรายร่วมใจสร้างหอคำนี้เป็นเครื่องไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาเมื่อปี พ.ศ. 2527 ภายในหอคำเป็นที่ประดิษฐานพระพร้าโต้ พระไม้โบราณของล้านนา รวมไปถึงจัดแสดงสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียนบูชาไม้แกะสลักโบราณ ศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์ เช่น พระพุทธรูปแบบล้านนา พม่า ตุงกระด้าง และขันดอก  หอแก้ว  เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการหมุนเวียนอื่น ๆ ศิลปวัตถุไม้สัก ที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ งานไม้ในสถาปัตยกรรมไทยต่างๆ เช่น ไม้แกะสลัก ไปจนถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวล้านนา อันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่แนบแน่นของชาวเหนือที่มีต่อไม้สักในหลายมิติ บางชิ้นเป็นศิลปกรรมของสะสมที่มีผู้มอบให้ไว้เพื่อเก็บรักษา  ศาลาแก้ว  เป็นศาลาริมน้ำทรงล้านนาที่มีเอกลักษณ์งดงาม ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ชาวไทย 100 บ. ชาวต่างชาติ 200 บ.  133 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)  0 5371 6605-7 www.maefahluang.org https://goo.gl/maps/tMxzYidsvZ72Xcwd8 …

เที่ยวเชียงราย…ให้คลายร้อน อ่านเพิ่มเติม

🌟วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย🌟

สงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ มีใครจะไปเล่นน้ำที่เชียงรายบ้างไหม แอดมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำค่ะ เหมาะกับเทศกาลสงกรานต์มาก นั่นคือ จะชวนไปไหว้พระที่วัดพระสิงห์ เพราะไม่เพียงจะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย ที่ทางวัดจะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่เมืองกันด้วย วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายราวปี พ.ศ.1928 ซึ่งชื่อวัดพระสิงห์นั้น เชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันว่าพระสิงห์นั่นเอง จุดเด่นของวัดพระสิงห์คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์องค์จำลอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านนา สมัยพุทธศตวรรษที่ 21 หน้าตักกว้าง 37 ซ.ม. สูงทั้งฐาน 66 ซ.ม. หล่อด้วยสำริดปิดทอง โดยเจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นพระอนุชาของพญากือนา เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์องค์จริงมาจากเมืองเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแบบหล่อองค์จำลองขึ้นและประดิษฐานไว้ภายในหอพระสิงห์  หอพระสิงห์  เป็นวิหารขนาดเล็ก ภายในตกแต่งด้วยศิลปกรรมหลายแขนง ทั้งงานจิตรกรรม งานฉลุ งานแกะสลัก ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์องค์จำลองบนบุษบกงดงาม เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทางวัดก็จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกมาให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่เมือง  พระอุโบสถ  สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตกแต่งแบบศิลปะล้านนาเชียงแสน โครงสร้างเดิมเป็นไม้เนื้อแข็ง และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง มีความโดดเด่นที่ บานประตูหลวง ทำด้วยไม้แกะสลักงดงาม พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะล้านนาไทย พุทธศตวรรษที่ 21 ปางมารวิชัย ชนิดสำริดปิดทอง หน้าตักกว้าง 204 เซนติเมตร สูงทั้งฐาน 284 เซนติเมตร  ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปิดทุกวันเวลา 06.00 – 18.30 น. โทร. 0 5371 1735 https://goo.gl/maps/exkdtQSjRe6FfYwN8

Scroll to Top