อัพเดตสถานการณ์โควิด

มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

📢 มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 🔶 ผู้มีสัญชาติไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก) 🔶 ชาวต่างชาติ ลงทะเบียน Thailand Pass แนบเอกสาร ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่น ๆ) ได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร ………………………………………………… 📢 Entry Measures into Thailand (effective from 1 June 2022 onwards) 🔶 Thai nationals Thailand Pass not required Enter Thailand without quarantine nor COVID-19 test upon arrival Must present a certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, an RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure Can enter Thailand via every border checkpoint (for land travel) 🔶 Foreign nationals Register on Thailand Pass Attach documents, as follows: Passport Certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure Proof of Medical Treatments Coverage (minimum coverage 10,000 USD) Receive Thailand Pass QR Code within 1-2 hours Airlines and Disease Control Officers will check your documents ………………………………………………… ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ Source : https://www.facebook.com/ThaiConsular/posts/362229252670598

มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️ 📌 ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สำหรับการเข้าประเทศทุกมาตรการ 📌 ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ 5 วัน (สำหรับมาตรการ Sandbox) 📌 ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ เหลือ 5 วัน สำหรับทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และได้รับวัคซีนไม่ครบ / ไม่ได้รับวัคซีน 📌 มาตรการ Test and Go ตามเดิม ………………………………………………… ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ Source : https://www.facebook.com/ThaiConsular/posts/322529129973944

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️ อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65) ✈️

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) ✈️ 📌 หลักเกณฑ์ เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่ 📌 เอกสารประกอบการลงทะเบียน 1) หนังสือเดินทาง 2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 2.1) อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ 2.2) อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง 3) หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน 4) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ 4.1) ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน 4.2) ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/ หน่วยงานในไทยแทนได้ 📌 ขั้นตอน 1) ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/*ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน 2) ก่อนเข้าประเทศไทย : ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง) 3) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรมแรมในรูปแบบ sealed route (ดำเนินการโดยโรงแรม) 4) ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงเรม 5) ตรวจ ATK self-test ในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 📌 คำถามที่พบบ่อย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2 📌 สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 572 8442 (Call Center กรมการกงสุล 24 ชม.) 📌 อีเมล : testgo@consular.go.th ………………………………………….. ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand Source : https://www.facebook.com/100064772884025/posts/322538256581935 …………………………………………..………………………………………….. Entry Scheme into Thailand through TEST AND GO (Revised measures effective from 1st March 2022) ✈️ 📌 ELIGIBILITY 1) Fully vaccinated (received at least 14 days prior to departure) 2) Travelers from all countries/territories 📌 REQUIRED DOCUMENTS 1) Passport 2) Certificate of Vaccination 2.1) Aged 12-17 may be vaccinated with only 1 dose of vaccination 2.2) Unvaccinated children aged under 18 must register and travel with their parent or legal guardian 3) Paid SHA Extra+ / AQ Hotel booking confirmation for 1 day including the fee for 1 RT-PCR test, 1 ATK self-test kit and airport transfer 4) Insurance with minimum coverage of 20,000 USD for medical

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65) ✈️ อ่านเพิ่มเติม

การปรับมาตรการป้องกัน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565 ………………………………………….. แผนการปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะถัดไป ………………………………………….. แนวปฏิบัติของผู้เดินทางจากต่างประเทศ ………………………………………….. ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Source : https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/509331134018549

การปรับมาตรการป้องกัน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนเข้าประเทศ Thailand Pass Hotel & Swab System (TPHS)

ขั้นตอนที่ – ผู้เดินทางจองตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 ผ่านโรงแรม /ระบบ PSAS /อื่นๆ – ผู้เดินทางจองตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 โรงแรมที่ 1 ยืนยันการจองห้องพัก การจองและชำระค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 ค่ารถรับส่งจากสนามบิน โรงแรมที่ 2 ยืนยันการจองห้องพัก การจองและชำระค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ขั้นตอนที่ นักท่องเที่ยวสมัคร Thailand Pass กรอกรายละเอียดโรงแรมที่เข้าพักในวันที่เดินทางถึง และวันที่ 5 ขั้นตอนที่ ระบบ Thailand Pass ส่งข้อมูลไปยังระบบ TPHS ทุก 1 ชม. ………………………………………………… ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19Source : https://web.facebook.com/informationcovid19/posts/501799864771676

ขั้นตอนเข้าประเทศ Thailand Pass Hotel & Swab System (TPHS) อ่านเพิ่มเติม

Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ✈️

📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง เดินทางได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่ เงื่อนไขการฉีดวัคซีน บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง (วันที่เดินทางถึง และวันที่ 5) มีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th (ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ก่อนเดินทาง) ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (วันที่ 1) ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ระหว่างพำนักในประเทศไทย (วันที่ 5) 📌 Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2 …………………………………… Test and Go (For Non-Thai Nationals) registration starts from 1 Feb 2022 Requirements Eligible countries/ territories Vaccination Insurance with minimum coverage of 50,000 USD for medical expenses Fully paid SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation for day 1 and day 5 1. Register on Thailand Pass via https://tp.consular.go.th (you are advised to register at least 7 days before your departure date) 2. Get a COVID-19 test 3. Do 1st RT-PCR test – Day of arrival (day 1) 4. Do 2nd RT-PCR test – 5th Day of arrival (day 5) Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2 ………………………………………….. ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ Source : https://web.facebook.com/ThaiConsular/posts/2416457425158058

Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ✈️ อ่านเพิ่มเติม

Test & Go และ Sandbox 3 พื้นที่ เปิดลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2565

Test & Go ก่อนเข้าประเทศไทย 1) หนังสือเดินทางจากทุกประเทศ 2) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน Covid-19 3) กรมธรรม์ประกันภัย วงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (ยกเว้นผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลของไทย หรือนายจ้างรับผิดชอบ) 4) ประวัติ Covid free 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองที่มีผลตรวจ) 5) ลงทะเบียน Thailand Pass ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน 6) หลักฐานการจองที่พักและการจองตรวจ RT-PCR เข้าประเทศไทย 1) ผ่านขั้นตอนตามมาตรการเข้าประเทศ 2) เข้าพักในโรงแรม SHA++/ AQ/ OQ/ AHQ 3) โหลดแอปฯ “หมอชนะ” ให้โรงแรมตรวจสอบกำกับการเข้า-ออกโรงแรมทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน ในพื้นที่นำร่องหรือในกลุ่มจังหวัด โดยไม่เกิน 3 โรงแรม 4) ตรวจครั้งที่ 1 ด้วยวิธี RT-PCR Day 0-1 5) ตรวจครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT-PCR Day 5-6 หากผลออกมาพบว่าติดเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ก่อนออกประเทศไทย 1) เดินทางกลับตามมาตรการประเทศต้นทาง Sandbox เปิดลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2565 1) จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่) 2) จ.ตราด (เกาะช้าง) 3) การเปิดพื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่ จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ในช่วง 7 วัน ที่ต้องพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ………………………………………….. ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Source : https://www.facebook.com/Mots.official.TH/photos/a.652789718099133/5007321295979265

Test & Go และ Sandbox 3 พื้นที่ เปิดลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านเพิ่มเติม

1 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดลงทะเบียน Test & Go

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1) เข้าได้ทุกประเทศ 2) ปรับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง 3) จัดระบบการตรวจสอบและกำกับการเข้าที่พัก ตรวจหาเชื้อให้ครบ 2 ครั้ง โดยรออยู่ในที่พักจนได้รับผลตรวจ 4) กำหนดระบบประกันให้ชัดเจน กรณีประกันไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 5) หากมีการระบาดมากขึ้น ปรับมาใช้ระบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox) 📌 เพิ่มจังหวัด Sandbox 3 พื้นที่ 1) จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่) 2) จ.ตราด (เกาะช้าง) 3) พื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่ จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ………………………………… ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Source : www.facebook.com/informationcovid19/posts/488335276118135

1 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดลงทะเบียน Test & Go อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ✈️

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 🔴 SANDBOX 🔴 พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน) 📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง 1) หนังสือเดินทาง 2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด 3) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ 7 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย) 5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี) 6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น) **ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้นกรณีอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มสามารถเดินทางโดยลําพังได้) ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) กักตัว 7 วัน สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด กักตัว 10 วันสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด เงื่อนไขผู้เดินทาง 1) หนังสือเดินทาง 2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว 7 วัน) 3) หลักฐานการจองโรงแรม AQ 7/10 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย) 5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี) 6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น) ** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางด้วยตัวเองจะต้องแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มเพื่อให้ได้รับสิทธิ์กักตัว 7 วัน 🔺 หมายเหตุ 🔺 ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตรวจ RT-PCR ด้วยตัวเอง ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ Source : https://www.facebook.com/ThaiConsular/posts/2405667482903719 ________________________________________ ENTRY MEASURES FOR THAILAND EFFECTIVE FROM 11 JANUARY 2022 ✈️ 🔴 SANDBOX 🔴 Stay in Sandbox area for 7 days before being permitted to travel to other parts of Thailand Current Sandbox areas include Phuket, Krabi, Phan-Nga and Surat Thani (Koh Samui, Koh Tao and Koh Phangan). 📌 Required Documents 1) Passport 2) Certificate of Vaccination 3) Pre-paid 7 days SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests and airport pick-up 4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals) 5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ✈️ อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ : Rules of Samui Plus Program

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ : Rules of Samui Plus Program อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top