การปรับมาตรการป้องกัน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

Spread the love

มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565

…………………………………………..

แผนการปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะถัดไป

…………………………………………..

แนวปฏิบัติของผู้เดินทางจากต่างประเทศ

…………………………………………..

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

Scroll to Top