Thailand Reopening

มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

📢 มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 🔶 ผู้มีสัญชาติไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ …

มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️ 📌 ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สำหรับการเข้าประเทศทุกมาตรการ 📌 ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ 5 วัน (สำหรับมาตรการ Sandbox) 📌 ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ เหลือ …

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️ อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65) ✈️

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) ✈️ 📌 หลักเกณฑ์ เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่ 📌 เอกสารประกอบกา …

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65) ✈️ อ่านเพิ่มเติม

การปรับมาตรการป้องกัน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565 ………………………………………….. แผนการปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะถัดไป ………………………………………….. แนวปฏิบัติของผู้เดินทางจากต่างประเทศ ………………………………………….. ข้อมูล ณ วันที่ 2 …

การปรับมาตรการป้องกัน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนเข้าประเทศ Thailand Pass Hotel & Swab System (TPHS)

ขั้นตอนที่ – ผู้เดินทางจองตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 ผ่านโรงแรม /ระบบ PSAS /อื่นๆ – ผู้เดินทางจองตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 โรงแรมที่ 1 ยืนยันการจองห้องพัก การจองและชำระค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 ค่ารถรับส่งจากสนามบิน โรงแรมที่ 2 ยืนยันการจองห้องพัก กา …

ขั้นตอนเข้าประเทศ Thailand Pass Hotel & Swab System (TPHS) อ่านเพิ่มเติม

Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ✈️

📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง เดินทางได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่ เงื่อนไขการฉีดวัคซีน บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง (วันที่เดินทางถึง และวันที่ 5) มีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailan …

Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ✈️ อ่านเพิ่มเติม

Test & Go และ Sandbox 3 พื้นที่ เปิดลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2565

Test & Go ก่อนเข้าประเทศไทย 1) หนังสือเดินทางจากทุกประเทศ 2) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน Covid-19 3) กรมธรรม์ประกันภัย วงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (ยกเว้นผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลของไทย หรือนายจ้างรับผิดชอบ) 4) ประวัติ Covid free 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-P …

Test & Go และ Sandbox 3 พื้นที่ เปิดลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านเพิ่มเติม

1 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดลงทะเบียน Test & Go

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1) เข้าได้ทุกประเทศ 2) ปรับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง 3) จัดระบบการตรวจสอบและกำกับการเข้าที่พัก ตรวจหาเชื้อให้ครบ 2 ครั้ง โดยรออยู่ในที่พักจนได้รับผลตรวจ 4) กำหนดระบบประกันให้ชัดเจน กรณีประกันไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางต้องรับผิด …

1 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดลงทะเบียน Test & Go อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ✈️

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 🔴 SANDBOX 🔴 พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย …

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ✈️ อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top