หนองคาย

หนองคาย

✨วัดผาตากเสื้อ : หนองคาย ✨

บ้านทั้งในและนอกพื้นที่แล้ว สถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ตัวอำเภอสังคมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนถึงดินแดนของประเทศลาวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ “สกายวอล์กวัดผาตากเสื้อ” และ “ผาตากเสื้อ” หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาที่อำเภอสังคม และด้วยที่ตั้งที่หันไปทางทิศเหนือ ทั้งสกายวอล์กวัดผาตากเสื้อ และผาตากเสื้อจึงเป็นจุดที่สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อย่างชัดเจน และในช่วงฤดูหนาวยังมีโอกาสเห็นทะเลหมอกสวย ๆ อีกด้วย การมาเที่ยวชมสกายวอล์กซึ่งเป็นพื้นกระจกใส มีข้อปฏิบัติคือนักท่องเที่ยวจะต้องสวมถุงเท้าพิเศษที่ทางวัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าไปในสกายวอล์ก ในส่วนของผาตากเสื้อซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันต้องใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ขอบหน้าผามากจนเกินไป และด้วยจุดชมวิวทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในเขตศาสนสถาน นักท่องเที่ยวจึงควรแต่งกายให้เรียบร้อยด้วย 👉สกายวอล์กวัดผาตากเสื้อ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.🌐พิกัด (ทางเข้าที่จอดรถ) https://goo.gl/maps/uhJkDWH2FHN51z9dA

✨วัดผาตากเสื้อ : หนองคาย ✨ อ่านเพิ่มเติม

✨ ถ้ำดินเพียง จังหวัดหนองคาย ✨

ความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ส่วนใหญ่จะมีตำนานว่าพญานาคอยู่ในแม่น้ำ บางก็อยู่ในถ้ำ “ถ้ำดินเพียง” ก็เป็นหนึ่งในถ้ำที่มีตำนานเล่าว่าเป็น “ถ้ำพญานาค” ถ้ำดินเพียง ตั้งอยู่ในวัดถ้ำศรีมงคล อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ชาวบ้านเรียกถ้ำนี้ว่า ถ้ำพญานาคเนื่องจากมีตำนานเล่าว่า เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นโพรงเข้าไปคล้ายกับว่าเป็นห้องต่าง ๆ สวยงามมาก ในการเดินชมถ้ำนี้ต้องถอดรองเท้า บางจุดมีแอ่งน้ำ บางจุดจำเป็นต้องย่อตัวเพื่อให้ผ่านช่องแคบ ๆ ไปได้ ระยะทางในถ้ำไม่ไกลมากนักใช้เวลาในการชมถ้ำประมาณ 15-20 นาที จุดไฮไลท์ต่าง ๆ ภายในถ้ำ

✨ ถ้ำดินเพียง จังหวัดหนองคาย ✨ อ่านเพิ่มเติม

✨ ถ้ำดินเพียง จังหวัดหนองคาย ✨

ความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ส่วนใหญ่จะมีตำนานว่าพญานาคอยู่ในแม่น้ำ บางก็อยู่ในถ้ำ “ถ้ำดินเพียง” ก็เป็นหนึ่งในถ้ำที่มีตำนานเล่าว่าเป็น “ถ้ำพญานาค” ถ้ำดินเพียง ตั้งอยู่ในวัดถ้ำศรีมงคล อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ชาวบ้านเรียกถ้ำนี้ว่า ถ้ำพญานาคเนื่องจากมีตำนานเล่าว่า เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นโพรงเข้าไปคล้ายกับว่าเป็นห้องต่าง ๆ สวยงามมาก ในการเดินชมถ้ำนี้ต้องถอดรองเท้า บางจุดมีแอ่งน้ำ บางจุดจำเป็นต้องย่อตัวเพื่อให้ผ่านช่องแคบ ๆ ไปได้ ระยะทางในถ้ำไม่ไกลมากนักใช้เวลาในการชมถ้ำประมาณ 15-20 นาที ตำแหน่งจุดไฮไลท์ต่าง ๆ ภายในถ้ำ

✨ ถ้ำดินเพียง จังหวัดหนองคาย ✨ อ่านเพิ่มเติม

✨ มูให้เฮง มูให้ปัง “นคราธานี” ✨

ใกล้เข้าสู่ปีใหม่แล้ว หลายคนอยากเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ทำสิ่งดี ๆ ในปีใหม่ รวมทั้งการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อไปสักการะ ขอพร ให้การเริ่มต้นในปีต่อ ๆ ไปนั้นราบรื่นและผ่านไปด้วยดี วันนี้ แอดจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้เพื่อน ๆ สายมู บูชาพญานาค ได้ไปไหว้ขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันที่ถิ่นอีสาน ในเส้นทางนคราธานี พร้อมกับชมสถาปัตยกรรมอันงดงามและประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานในแต่ละที่ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ กัน  วัดภูตะเภาทอง จังหวัดอุดรธานี วัดภูตะเภาทอง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน มีพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นลานหิน มีก้อนหินขนาดใหญ่มากกว่า 30 ลูก หนึ่งในนั้น มีหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายกับ “เรือสำเภา” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด ชาวบ้านเชื่อกันว่า หากได้มาลอดใต้ท้องหินจะเป็นสิริมงคล เจริญในหน้าที่การงาน ประสบโชคดี จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของที่นี่คือประติมากรรมรูปพญานาคองค์สีทองที่ตั้งอยู่บนสระน้ำ มีนามว่า “มุจลินท์” เป็นพญานาคที่ปรากฏในพุทธประวัติว่าเป็นผู้แผ่พังพานป้องพระสมณโคดมเมื่อเกิดพายุฝนเป็นเวลา 7 วันขณะทรงบำเพ็ญเพียรที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือที่เราเคยเห็น “พระพุทธรูปปางนาคปรก” ตามวัดต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งเจ้าอาวาสนั้นได้สร้างขึ้นตามนิมิตของท่าน มีผู้คนนิยมมาสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกันอย่างไม่ขาดสาย  ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีhttps://goo.gl/maps/ZgZLBkhoyg9sAHWE9  วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี พระอารามหลวงแห่งนี้ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นภายในวัดนี้คือ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ 3 ชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ และยังมีความเก่าแก่อย่างมาก อาทิ พระพุทธรัศมี พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาแลงศิลปะสมัยลพบุรี ปางประทานพร เป็นต้น ซึ่งแต่ละชิ้นมีอายุตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงพันปี นับว่าเป็นวัตถุโบราณอันทรงคุณค่า และยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลยทีเดียว   ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีhttps://goo.gl/maps/vqUZS4qGC4vZLT1E6  วัดสระมณี จังหวัดอุดรธานี วัดสระมณี วัดสวยในจังหวัดอุดรธานี แถมเป็นวัดที่สายมูไม่ควรพลาด แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกกันว่า วัดแห่งนี้มีความเก่าแก่นับร้อยปี และยังมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจว่า “ภายในวัดมีสระน้ำอยู่ วันดีคืนดี มีลูกแก้วมณีโชติลอยขึ้นมาจากสระน้ำนั้น สีสันสดใสและสวยงามมาก จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดสระแก้วมณีโชติ หรือ สระมณีโชติ” ต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดสระมณี ที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายและสีสันงามวิจิตร อุโบสถหลังงาม ตกแต่งด้วยกระจกสี สะท้อนกับแสงระยิบระยับ ภายในประดิษฐาน “พระพุทธพิบูลธนาภิรมย์” รอบ ๆ วัดมีประติมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง “ยักษ์ ยม พรหมณ์ นาค” ที่มีความงดงามอย่างมาก ได้มาเคารพสักการะกันแล้ว ยังได้ชมความงดงามภายในวัดกันอีกด้วย  ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีhttps://goo.gl/maps/9gWVSTcEJJEZxPVK6  วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เลียบแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคาย ดินแดนแห่งวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค มีวัดเก่าแก่กระจายตัวอยู่มาก หนึ่งในวัดที่แอดอยากให้เพื่อน ๆ ได้มาสักการะคือ “วัดโพธิ์ชัย” ในอดีต วัดนี้เป็นวัดร้าง จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะวัดขึ้นมาและยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ด้านหน้าพระอุโบสถมี “พระธาตุยักษ์” เป็นเจดีย์พระธาตุอรหันต์องค์สีขาว ประดับปูนปั้นรูปยักษ์สีทอง ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ตำนานพื้นบ้าน รวมถึงประวัติพระสุก พระเสริม พระใส และประเพณีฮีตสิบสอง (ประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา และความเชื่อของชาวอีสาน) ในช่วงสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีงานสมโภชและสรงน้ำหลวงพ่อพระใส โดยอัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบเมืองหนองคายให้ประชาชนได้สรงน้ำกัน  พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย วัดเก่าแก่แห่งนี้เป็นที่ตั้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเดิมทีองค์พระธาตุนั้นสร้างด้วยอิฐเผา และได้พังทลายลงเมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมากรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ วัดพระธาตุบังพวน มีกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญ เรียกว่า สัตตมหาสถาน หรือสถานที่จำลองที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข สร้างขึ้นตามความเชื่อและคติคำสอนของพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว จำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์ อนิมมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อซาปาล นิโครธเจดีย์ มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งที่วัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้ นับเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานครบทั้ง 7 สิ่ง  อีกสิ่งหนึ่งที่คนมากราบสักการะคือ “สระมุจลินท์” หรือ สระพญานาค เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่อาศัยของพญานาคมุจลินท์ ที่สำคัญ น้ำจากสระมุจลินท์แห่งนี้ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยถูกนำเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันเป็นประจำอีกด้วย บริเวณสระมีทางเดินให้ลงไปไหว้ขอพร แต่มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงลงไป สามารถไหว้ขอพรได้เฉพาะบริเวณศาลพญานาคด้านหน้าสระน้ำได้  บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายhttps://goo.gl/maps/vdehs6jKR2ZpcbqU6 พระธาตุหล้าหนอง จังหวัดหนองคาย “พระธาตุหล้าหนอง” หรือพระธาตุกลางน้ำแห่งเมืองหนองคาย สันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20–22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวนที่มีการค้นพบว่าสร้างในสมัยนั้น แต่เดิม พระธาตุนี้ตั้งอยู่ที่วัดธาตุ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2390 องค์พระธาตุได้พังทลายและเอียงล้มจากการถูกน้ำกัดเซาะ เหลือเพียงองค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนที่จมอยู่กลางแม่น้ำโขง จะปรากฏให้เห็นในช่วงที่น้ำลด ปัจจุบันมีการสร้างพระธาตุหล้าหนององค์จำลองไว้บนฝั่ง ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้ ๆ กับองค์จริง และได้มีการบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงไว้ข้างใน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะกัน  การชมพระธาตุหล้าหนองกลางแม่น้ำโขง สามารถชมได้ในระยะไกลจากฝั่ง หรือจะนั่งเรือไปชมและสักการะใกล้ ๆ ก็ได้ โดยจะมีเรือให้บริการ 200 บาท/ลำ นั่งได้ 10-15 คน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที  ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายhttps://goo.gl/maps/8cJtrqiXFXRAjSVF8  ถ้ำนาคา จังหวัดบึงกาฬ ถ้ำนาคา แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักเมื่อ 2 ปีก่อนนี้ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ไฮไลต์ของการเดินทางมายังถ้ำนาคานั้นคือการมาชมปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาของหินที่เกิดการกัดกร่อน เรียกว่า

✨ มูให้เฮง มูให้ปัง “นคราธานี” ✨ อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวสังคม รับลมหนาวสุดฟิน เช็คอินกลางทุ่งนา 🌾

ว่ากันว่า…การเดินทางท่องเที่ยว คือหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ การไปสัมผัสชีวิต ผู้คน และวัฒนธรรมแต่ละแห่ง และยังรวมไปถึงการได้พักผ่อนในที่ดี ๆ อีกด้วย ที่ #อำเภอสังคม อำเภอที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ แม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำโขง และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งที่พักบรรยากาศดี ที่ใคร ๆ ที่เดินทางไปเที่ยวหนองคายก็จะต้องนึกถึง วันนี้แอดเลยจะพาเพื่อน ๆ มาสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ กัน อำเภอสังคม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง และมีความหลากหลายอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ห้ามพลาด นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว ยังมีที่พักหลายแห่งด้วยเช่นกัน ในทริปนี้ แอดได้มีโอกาสมาพักผ่อน ตั้งแคมป์ ที่ “เคียงคันนา แคมป์ปิ้ง” ในบรรยากาศกลางทุ่งนาสีเขียว มีภูเขาโอบล้อม และหมอกจาง ๆ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว  เคียงคันนา แคมป์ปิ้ง ให้บริการห้องพักหลายแบบ ได้แก่ บ้านพัก กระโจมแอร์ กระโจมพัดลม รถบ้าน และลานกางเต็นท์สำหรับอีโคโดม ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไป สามารถเสริมเตียงได้  แนะนำว่าให้ติดต่อจองล่วงหน้า เนื่องจากห้องพักมีจำกัดและเพื่อให้ทางที่พักได้เตรียมต้อนรับล่วงหน้า ที่เพจ เคียงคันนา แคมป์ปิ้ง เนื่องจากลานกางเต็นท์มีพื้นที่จำกัด จึงมีข้อปฏิบัติดังนี้  Check-in เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป Check-out ไม่เกินเวลา 11.00 น. อนุญาตเฉพาะลูกค้าที่เข้าพัก สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าได้ บุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่ได้ถึง 23.00 น.  ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พัก ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหลัง 23.00 น.  เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้เตรียมอาหารมา ไม่ต้องกังวลไป เพราะที่นี่ก็มีครัวเปิดให้บริการ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 07.30-09.30 น. รอบเย็น เวลา 17.00-23.00 น. สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อน ๆ สามารถเตรียมมาเองได้เลย และทางที่พักก็จะมีอุปกรณ์ให้เช่าเป็นบางอย่าง เช่น เตาปิ้ง จาน ชาม เป็นต้น ห้ามนำกระทะไฟฟ้าและหม้อไฟฟ้าเข้ามาในแคมป์ บรรยากาศเย็น ๆ ยามเช้า ได้ดริปกาแฟ ปิ้งขนมปังร้อน ๆ กิน ฟินสุด ๆ  รอบ ๆ เคียงคันนา แคมป์ปิ้ง มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถเดินเล่นชมทุ่งนา สัมผัสบรรยากาศสดชื่นและอากาศบริสุทธิ์กันได้ แถมยังมีทุ่งปอเทืองให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน  นอกจากนี้ ที่บริเวณทางเข้าลานกางเต็นท์ ยังมีคาเฟ่เปิดให้บริการด้วยนะ เปิด 08.30-17.30 น. ในช่วงกลางคืน ที่นี่จะประดับประดาไฟระยิบระยับ ให้แสงสว่างมากพอเลยล่ะ ผู้คนก็จะออกมาตั้งวงทำกิจกรรม นั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน  นอกจากนี้ ทุกวันศุกร์และเสาร์ จะมีดนตรีสด ตั้งแต่เวลา 19.00-23.00 น. ที่หน้าลานกางเต็นท์ เพื่อน ๆ ที่อยากฟังเพลิน ๆ ก็สามารถไปรวมตัว หาที่นั่งเหมาะ ๆ กันได้เลย   เคียงคันนา แคมป์ปิ้ง เคียงคันนา แคมป์ปิ้ง 088 562 9255https://goo.gl/maps/taLgj7HZA5KVVKPs6

เที่ยวสังคม รับลมหนาวสุดฟิน เช็คอินกลางทุ่งนา 🌾 อ่านเพิ่มเติม

✨ เที่ยวเมืองโบราณริมโขง ชมสองวัฒนธรรมไทยลาว ณ หนองคาย ✨

#หนองคาย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ยุคอาณาจักรขอม อาณาจักรล้านช้าง จนถึงเมืองใหม่ในปัจจุบัน โดยเห็นได้จากโบราณสถานและวัดวาอารามมากมายที่ส่งต่อประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาให้คนรุ่นปัจจุบันอย่างเราได้ชื่นชม ทริปนี้แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ และชมบรรยากาศริมโขงยามเย็นกัน  วันที่ 1 1. สักการะพระคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดโพธิ์ชัย 2. ไหว้พระธาตุกลางน้ำ ณ พระธาตุหล้าหนอง 3. ชมประติกรรมผสมผสานขนาดใหญ่ ณ ศาลาแก้วกู่ 4. รับลมริมโขง ชมอาทิตย์ตกดิน ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1  วันที่ 2 5. สักการะอัฐิหลวงปู่เทสก์ ณ วัดหินหมากเป้ง 6. เลาะถ้ำใต้ดิน ณ วัดถ้ำศรีมงคล 7. ชมวิวโขงบนสกายวอล์ก ณ วัดผาตากเสื้อ การเดินทาง   รถโดยสารประจำทาง : ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต สอบถามรายละเอียด ตารางเดินรถของบริษัทต่าง ๆ ได้ที่เบอร์โทร. 02 936 2852 หรือสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคาย โทร. 042 412 679  รถไฟ : มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ – หนองคาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย  เครื่องบิน : ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังหนองคาย แต่สามารถนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี แล้วต่อด้วยรถโดยสารหรือเช่ารถขับไป ระยะทาง 51 กิโลเมตร สายการบินไทยสมายล์ สอบถามโทร. 02 118 8888, 1181 หรือจองออนไลน์ https://www.thaismileair.com/ สายการบินนกแอร์ สอบถามโทร. 1318 หรือจองออนไลน์ https://www.nokair.com/ สายการบินแอร์เอเชีย สอบถามหรือจองออนไลน์ https://www.airasia.com/th/th สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สอบถามโทร. 02 529 9999 หรือจองออนไลน์ https://www.lionairthai.com/th/ สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ สอบถามโทร. 02 089 1909 หรือจองออนไลน์ https://th.vietjetair.com/  วันที่ 1 วัดโพธิ์ชัย  เริ่มต้นทริปด้วยการไปไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองกันที่ “วัดโพธิ์ชัย” วัดเก่าแก่ของจังหวัดหนองคาย เดิมชื่อ “วัดผีผิว” เป็นวัดร้างและใช้เป็นสถานที่เผาศพ จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะวัดขึ้นมาและยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ด้านหน้าพระอุโบสถมีเจดีย์พระธาตุอรหันต์องค์สีขาว ประดับปูนปั้นรูปหน้ายักษ์สีทองเด่น จึงเรียกพระธาตุองค์นี้กันว่า “พระธาตุยักษ์” ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างในสมัยที่อาณาจักรล้านช้างปกครองพื้นที่แถบนี้ หล่อด้วยทองสีสุก คือโลหะสัมฤทธิ์ที่มีส่วนผสมหลักเป็นทองคำ  ตามตำนานกล่าวว่า พระธิดาทั้ง 3 พระองค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ ได้แก่ “พระสุก พระเสริม และพระใส” ประดิษฐานอยู่นครเวียงจันทน์ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญมาที่หนองคายด้วยแพไม้ไผ่ ระหว่างทาง แพของพระสุกแตกและหายไปในแม่น้ำโขง ส่วนพระเสริมและพระใส ได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดโพธิ์ชัยแห่งนี้ จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 4 ได้อันเชิญพระเสริมไปที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมาก เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ เทพชุมนุม ตำนานพื้นบ้านต่าง ๆ รวมถึงประวัติพระสุก พระเสริม พระใส และประเพณีฮีตสิบสอง (ประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา และความเชื่อของชาวอีสาน)  ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.  042 461 123, 042 411 128 https://goo.gl/maps/LaQAGpkFc74zFrKT6 ใกล้ ๆ กับวัดมีลานพญานาคสีเขียว 2 ตนหันหน้าเข้าหากัน เปรียบดั่งประตูสู่ฝั่งโขง นับเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ช่วงเย็น บริเวณนี้จะครึกครื้น ผู้คนออกมาเดินเล่นรับลม และออกกำลังกายกัน  ตรงข้ามวัดลำดวน ซอยริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย https://goo.gl/maps/9KswKUWW6YyXKhtB6 พระธาตุหล้าหนอง  ถัดมา แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางแม่น้ำโขงที่ “พระธาตุหล้าหนอง” หรือพระธาตุกลางน้ำแห่งเมืองหนองคาย สันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20–22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวนที่มีการค้นพบว่าสร้างในสมัยนั้น พระธาตุหล้าหนองแห่งนี้ แต่เดิมตั้งอยู่ที่วัดธาตุ ชุมชนวัดธาตุ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2390 องค์พระธาตุได้พังทลายและเอียงล้มลงจากการถูกน้ำกัดเซาะ ปัจจุบัน เหลือเพียงองค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนที่จมอยู่กลางแม่น้ำโขง จะปรากฏให้เห็นในช่วงที่น้ำลด การชมพระธาตุหล้าหนอง สามารถชมได้ในระยะไกลจากฝั่ง หรือจะนั่งเรือไปชมและสักการะใกล้ ๆ ก็ได้ โดยจะมีเรือให้บริการ 200 บาท/ลำ นั่งได้ 10-15 คน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที  ปัจจุบันมีการสร้างพระธาตุหล้าหนององค์จำลองไว้บนฝั่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากองค์จริงมากนัก ยอดปลีฉัตรเป็นรูปดอกบัว 9 ชั้น ประดับประดาด้วยอัญมณีมงคลอย่างสง่างาม และได้มีการบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงไว้ข้างใน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้  ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย https://goo.gl/maps/8cJtrqiXFXRAjSVF8 ในตัวเมือง มีร้านอาหารมากมายให้เลือก ทั้งอาหารไทย-อีสาน และอาหารเวียดนาม มาถึงหนองคายทั้งที อย่าพลาดโอกาสที่จะลองอาหารถิ่นกันนะ  ศาลาแก้วกู่  ถัดมา แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปชมอุทยานเทวาลัย “ศาลาแก้วกู่” หรือ วัดแขก

✨ เที่ยวเมืองโบราณริมโขง ชมสองวัฒนธรรมไทยลาว ณ หนองคาย ✨ อ่านเพิ่มเติม

⛅ Unseen 12 จุดชมหมอกเมืองไทย ⛅

อลังการความงามของธรรมชาติทั้งปี หมอกสวย วิวอลัง การเดินทางสุดมันส์ บรรยากาศเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้ง เริ่ม !! ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี 2565 ด้วยพิกัดเที่ยว “ตามล่าหาทะเลหมอก” ช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบาย เราขอแนะนำที่เที่ยว ชวนไปสัมผัสอากาศหนาวกันบ้าง พาไปชมทะเลหมอกขาว ท่ามกลางธรรมชาติ ดูแสงแรกยามเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งแต่ละสถานที่นั้น สวยไม่แพ้กันเลย เอาใจสายรักหมอกมาก ๆ เพราะธรรมชาติเมืองไทย มีให้เราไปเจอได้แบบไม่สิ้นสุด แถมยังเที่ยวได้ทั้งปีอีกด้วย คุณลองหลับตา และจินตนาการถึงสายหมอก สายลมเย็นเหนือขุนเขาที่พัดผ่านผิวกาย สองเท้าย่ำไปบนผืนดิน สูดรับออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าปอด และมองดูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เติบโตเพิ่มขึ้น แล้วความสุขของการท่องเที่ยวและพักผ่อน บรรยากาศดี ๆ เหล่านั้นจะกลับมา และช่วงเวลาแบบนี้ เราถือโอกาสบอกต่อสิ่งดี ๆ ให้คุณ สำหรับใครที่กำลังมองหาภาพปฏิทินสวย ๆ พร้อมแนะนำที่เที่ยว หรือดาวน์โหลดปฏิทิน ทำ E-Card ด้วยตัวเอง เพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนที่เรารักและห่วงใย สามารถคลิกที่นี่ได้เลย https://tatcalendar.com/ สำหรับการทำ E-Card ด้วยตัวเองก็ง่ายมาก เราขอชวนคุณมาร่วมทำไปด้วยกัน เพียง.. คลิกเลือก E-card แบบรูปภาพหรือวิดีโอ ใช้คำอวยพรเดิมที่มีให้ หรือพิมพ์ข้อความใหม่ ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร ลงในช่องกรอกข้อความ คลิก เปลี่ยนข้อความ คลิกขวาเพื่อบันทึกรูปภาพพร้อมข้อความ สำหรับ PC หรือแตะที่รูปค้างไว้แล้วเลือก บันทึกรูปภาพ สำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต นำภาพหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ ส่งผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Social Media, E-mail เป็นต้น นอกจากมีเว็บไซต์แล้ว ยังมีแอพพลิเคชัน TAT CALENDAR ด้วยนะ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันแบบง่าย ๆ ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS ดาวน์โหลดผ่านระบบ Android คลิก : https://bit.ly/3oU23br ดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS คลิก : https://apple.co/3GHsjfq ม่อนหมอกตะวันจังหวัดตาก “ม่อนหมอกตะวัน” ตั้งอยู่ที่บ้านป่าหวาย ธรรมชาติแห่งขุนเขายามเช้า ท่ามกลางสายหมอกพริ้วไหว และดอกเสี้ยนฝรั่งสีบานเย็นสลับขาวที่ผลิดอกสะพรั่งบานเต็มทั่วทิวเขา เป็นความงดงามที่เพิ่งถูกค้นพบและกลายเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของจังหวัดตาก ที่นี่ มีบริการลานกางเต็นท์ บ้านพัก ให้ตื่นมาพร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น กับทะเลหมอก รวมทั้งดอกไม้ที่สวยงามตระการตา กับบรรยากาศที่รับรองว่าไม่เหมือนใคร ทางขึ้นของที่นี่ค่อนข้างชัน เป็นถนนแบบคอนกรีตผสมลูกรัง ขับรถระวัง ๆ กันด้วยนะ พิกัด : บ้านป่าหวาย อ.พบพระ จ. ตากGPS : https://goo.gl/maps/vqKcH9SVkRxJNrDD6 ดอยผาตั้งจังหวัดเชียงราย จุดชมวิวบนดอยผาตั้ง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดในช่วงหน้าหนาว เพราะนอกจากอากาศที่หนาวสะท้านไปถึงกระดูกแล้ว ยังได้ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลหมอกขาวโพลนอีกด้วย บรรยากาศดีมาก ซึ่งจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์บนดอยแห่งนี้ มีอยู่หลายจุด ไม่ว่าจะเป็น ‘ป่าหินยูนนาน’ แนวโขดหินริมหน้าผา ไปนั่งเท่ ๆ ถ่ายภาพคู่กับวิวทะเลหมอกได้ หรือจุดชมวิว ‘ช่องเขาขาด’ เป็น landscape ที่โดดเด่น มีช่องเขาที่มองเห็นทะเลหมอกกับวิวภูเขาฝั่ง สปป.ลาวเป็น background ‘เนิน102’ อยู่ถัดจากช่องเขาขาดไปเล็กน้อย เดินขึ้นง่ายไม่เหนื่อย เป็นจุดที่มองเห็นวิวโดยรอบได้ 360 องศา ด้านหนึ่งจะเห็นยอดเขาแหลมฝั่งลาวที่สวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวอื่น ๆ ใกล้เคียงอีกด้วย แต่ว่าต้องเดินไกลหน่อย รวมไปถึงมีที่พักไว้บริการด้วยนะ พิกัด : ดอยผาตั้ง อ. เวียงแก่น จ. เชียงรายGPS : ‭https://goo.gl/maps/nHvzsZDLD7z ดอยตาปังจังหวัดชุมพร “ดอยตาปัง” อยู่ในพื้นที่ของเขาทะลุ เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก สุดฟินแห่งภาคใต้ เพราะมีหมอกตลอดทั้งปี ซึ่งที่นี่เป็นดอยที่ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันผลักดันจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของชุมพร ที่นี่จะมองเห็นทะเลหมอกทอดผ่านแนวทิวเขาสวยงามไม่แพ้ทางเหนือ เหมาะกับการชมพระอาทิตย์ขึ้น มีลานกางเต็นท์ให้บริการ การเดินทางจะต้องใช้รถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น เนื่องจากข้างบนเป็นพื้นที่แคบ แนะนำให้ใช้การบริการรถจากชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ชำนาญเรื่องถนนหนทางพาขึ้นไปดีกว่านะ พิกัด : ดอยตาปัง อ.สวี จ.ชุมพรGPS : https://goo.gl/maps/21FgYFpJorMSBPhq9 และช่วงเวลาแบบนี้ เราถือโอกาสบอกต่อสิ่งดี ๆ ให้คุณด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาภาพปฏิทินสวย ๆ พร้อมคำแนะนำงานประเพณี กิจกรรมดีดี หรือดาวน์โหลดปฏิทิน ทำ E-Card ด้วยตัวเอง เพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนที่เรารักและห่วงใย สามารถคลิกที่นี่ https://tatcalendar.com/ หรือสแกน QR Code ในภาพได้เลย นอกจากเว็บไซต์แล้ว ยังมีแอพพลิเคชัน TAT CALENDAR ด้วยนะ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันแบบง่าย ๆ ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS ดาวน์โหลดผ่านระบบ Android คลิก : https://bit.ly/3oU23brดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS คลิก : https://apple.co/3GHsjfq  และนี่ก็คือตัวอย่าง E-Card ที่เราทำ ซึ่งสามารถใช้คำอวยพรเดิมที่มีให้ หรือเปลี่ยนข้อความเป็นคำอวยพรในสไตล์ของตัวเองได้เลย สำหรับการทำ E-Card ด้วยตัวเองก็ง่ายมาก เราขอชวนคุณมาร่วมทำไปด้วยกัน เพียง..1. คลิกเลือก E-card แบบรูปภาพหรือวิดีโอ2. ใช้คำอวยพรเดิมที่มีให้ หรือพิมพ์ข้อความใหม่ ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร ลงในช่องกรอกข้อความ3. คลิก เปลี่ยนข้อความ4. คลิกขวาเพื่อบันทึกรูปภาพพร้อมข้อความ สำหรับ PC หรือแตะที่รูปค้างไว้แล้วเลือก บันทึกรูปภาพ สำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต5. นำภาพหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ ส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ

⛅ Unseen 12 จุดชมหมอกเมืองไทย ⛅ อ่านเพิ่มเติม

สัมผัสหมอก ณ หนองคาย🌥✨

ลมหนาวใกล้เข้ามาแบบนี้ ไปลุยอีสานกัน!! เราจะไปกันที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดที่มีความสวยงาม และมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงบรรยากาศ และวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงที่ใคร ๆ ต่างก็พูดถึง ไม่เพียงเท่านี้ เพราะเรายังจะไปสัมผัสทะเลหมอกยามเช้ากันด้วย บอกเลยว่าเป็นเส้นทางสั้น ๆ แต่ความสุขล้นเหลือแน่นอน : ) วันที่ 1 ล่องเรือสักการะพระธาตุหล้าหนอง พระธาตุกลางน้ำอันเก่าแก่ เที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย ชมอุโมงค์ปลาที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ของอร่อยเมืองหนองคาย ร้านแดงแหนมเนือง ไหว้พระที่วัดผาตากเสื้อ พร้อมชมวิวมุมสูงจากสกายวอล์ค วันที่ 2 สัมผัสหมอกยามเช้าที่ ภูห้วยอีสัน จิบกาแฟริมธารที่ ไร่ฉัตรดนัย วันที่ 1 พระธาตุหล้าหนอง เริ่มต้นการเดินทางด้วยการล่องเรือไปสักการะพระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุหล้าหนอง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20–22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวน โดยพระธาตุหล้าหนองนี้ตั้งอยู่ที่วัดธาตุ หรือวัดสิริมหากัจจายน์ ชุมชนวัดธาตุ ริมฝั่งแม่น้ำโขง แต่ได้พังทลายหายไปจากการที่แม่น้ำโขงไหลเชี่ยวในฤดูน้ำหลาก ปัจจุบันเหลือเพียงองค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนจมอยู่กลางแม่น้ำโขง ล้มตะแคงไปตามกระแสน้ำ เห็นได้ชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง พระธาตุหล้าหนอง ถือเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย มีการจัดงานประเพณีเกี่ยวกับพระธาตุในทุกปี ปัจจุบันมีการสร้างพระธาตุหล้าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำ (จำลอง) ขึ้นไว้บนฝั่ง แล้วบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงเข้าไว้ข้างใน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้กัน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย https://goo.gl/maps/8cJtrqiXFXRAjSVF8 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่นี่นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และปลาโบราณพื้นบ้าน ปลาลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ ยังมีอุโมงค์ปลาที่มีความยาวถึง 34 เมตร น่าตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อย สนุกได้ทั้งนักท่องเที่ยวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยทีเดียว ค่าเข้าชม เด็ก นักเรียน นักศึกษา 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท  112 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. (ปิดวันจันทร์)  0 4241 4901, 08 3459 4466 https://goo.gl/maps/9Wme7F8RaMfbTUPw9 แดงแหนมเนือง ไปหาอะไรรองท้องกันสักหน่อยดีกว่า แอดจะพาไปร้านแดงแหนมเนือง ร้านอาหารชื่อดังของหนองคาย เป็นร้านอาหารเวียดนามที่ใช้สูตรอาหารเวียดนามขนานแท้ เมนูขึ้นชื่อก็คือ “แหนมเนือง” นี่เอง แอดมองไปมองมา มีเมนูนี้ทุกโต๊ะเลยล่ะ ใครมาเที่ยวหนองคาย แอดแนะนำเลยว่าต้องไปลองเมนูแหนมเนืองสักครั้ง หรือจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากทางบ้านได้ นอกจากนี้ บรรยากาศยังสุดแสนจะชิลล์เพราะตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำโขง  526-527 ถนนริมโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ใกล้ตลาดท่าเสด็จ)  042 411 961, 042 421 202, 042 411 234, 042 413 999 https://goo.gl/maps/YnmnDS9ft792 วัดผาตากเสื้อ หลังจากอิ่มท้องกันแล้ว เราจะไปชมวิวมุมสูงที่วัดผาตากเสื้อกันค่ะ วัดผาตากเสื้อ อยู่ในอำเภอสังคม ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 78 กิโลเมตร เดิมทีวัดนี้ชื่อว่า วัดถ้ำพระ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญเพียรของพระสงฆ์ ตั้งอยู่บนเขา มองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม ด้านบนสุดของวัด มีอุโบสถแบบจัตุรมุข ทางเดินขึ้นเป็นบันไดพญานาค ทอดยาวไปจนถึงอุโบสถ  ส่วนไฮไลต์ของวัดผาตากเสื้อ คือ สกายวอล์ก ทางเดินกระจกใสทรงเกือกม้าที่ยื่นออกไปบริเวณหน้าผา ระยะทางเดิน 16 เมตร เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงแบ่งเขตแดนระหว่างไทย-ลาว มองลงมาจะเห็นสันทรายเป็นริ้ว ๆ สวยงามมาก สกายวอล์กนี้รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 คน หรือประมาณ 2,500 กิโลกรัม เพื่อเป็นการดูแลทางสกายวอล์ค จึงมีค่าถุงหุ้มรองเท้าขณะเดินบนกระจก 20 บาทค่ะ  บ้านดงต้อง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  0 4290 1013, 08 2261 4564  เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. https://goo.gl/maps/YjChJmgzBa22 วันที่ 2 ภูห้วยอีสัน เราออกเดินทางแต่เช้าตรู่ไปขึ้น ภูห้วยอีสัน เป็นจุดชมวิวเล็ก ๆ บนเขา สามารถมองเห็นแม่น้ำโขง และภูเขาขนาดใหญ่ของทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว นอกจากนี้ ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดหนองคายเลยทีเดียว ไฮไลท์สำคัญของที่นี่คือการมาชมทะเลหมอก ซึ่งสามารถชมได้อย่างจุใจในช่วงฤดูหนาว ถ้ามานอกฤดู ก็พอจะได้เห็นบ้างเช่นกัน แต่บอกเลยว่าร้องว้าวแน่นอน : ) จุดชมวิวภูห้วยอีสัน แบ่งเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 ซึ่งเป็นจุดที่รถอีแต๊กจอด มีลานชมวิว จุดที่ 2 คือ จุดชมวิวสูงสุด โดยเดินจากจุดที่ 1 ขึ้นไปประมาณ 200 เมตร จุดนี้จะสามารถมองเห็นวิวได้กว้างและสูงกว่า เป็นสะพานไม้ยื่นออกไปจากหน้าผา สามารถมองเห็นวิวสุดลูกหูลูกตา และยังเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตยขึ้นได้ใกล้ที่สุดด้วย การเดินทางขึ้นไปที่ภูห้วยอีสันต้องใช้บริการรถอีแต๊ก ไม่สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปได้ เนื่องจากทางขึ้นสูงและชันมาก ด้านบนภูไม่อนุญาตให้ค้างคืน แนะนำให้หาที่พักในอำเภอสังคม หรือที่พักในตำบลบ้านม่วงซึ่งไม่ไกลจากจุดขึ้นรถ จุดบริการรถอีแต๊กจะอยู่ที่ อบต.บ้านม่วง วัดแก้วเสด็จชัย หรือติดต่อกับที่พักโฮมเสตย์ก็ได้เช่นกัน ค่าบริการรถอีแต๊ก คนละ 80 บาท ใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที จุดที่น่าสนใจและท้าทายความสูง แอดขอชวนให้มาเล่นชิงช้าตรงนี้ ทั้งสนุกและหวาดเสียว แต่ก็จะได้เห็นวิวสวย ๆ

สัมผัสหมอก ณ หนองคาย🌥✨ อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวอีสัน…ไปอีสาน

จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งเมืองรองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีของไทย-ลาวอยู่มาก แต่ถึงอย่างนั้น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็สวยงามไม่แพ้กัน จนแอดอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง การเดินทางขึ้นไปที่ภูห้วยอีสันไม่สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปได้ เพราะว่าทางขึ้นสูงและชันมาก เพื่อน ๆ สามารถใช้บริการรถอีแต๊กได้ โดยจุดบริการรถอีแต๊กจะอยู่ที่อบต.บ้านม่วง และมีค่าบริการคนละ 60 บาท (ไป-กลับ) .ในการชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก แนะนำให้มาขึ้นรถอีแต๊กเวลาประมาณ 05.00 น. เพราะระยะทางจากจุดขึ้นรถไปถึงภูห้วยอีสัน ใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที ภูห้วยอีสัน เป็นจุดชมวิวเล็ก ๆ บนเขา สามารถมองเห็นลำน้ำโขง และภูเขาขนาดใหญ่ของฝั่งไทยและฝั่งลาว นอกจากนี้ ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดหนองคาย นอกจากจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ไฮไลท์สำคัญของที่นี่คือการมาชมทะเลหมอก ซึ่งสามารถชมได้ในช่วงฤดูหนาว.แอดเดินทางไปช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บนภูอากาศดีมาก มีหมอกให้ชมบ้างเล็กน้อย ซึ่งก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวที่ได้มาชมวิวสวย ๆ บนภูแห่งนี้ ห่างจากลานชมวิวออกไปไม่ไกล จะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมีสะพานไม้ยื่นออกไปจากหน้าผา.เพื่อน ๆ สามารถมองเห็นวิวที่กว้างกว่าลานด้านล่างได้จากจุดนี้ และยังเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้ใกล้ที่สุดอีกด้วย สำหรับใครที่ชอบท้าทายความสูง แอดขอชวนให้มาเล่นชิงช้าตรงนี้เลย.แอดลองเล่นแล้ว ทั้งสนุกและได้เห็นวิวในมุมที่ต่างจากการดูวิวแบบทั่วไปแน่นอน  หากเพื่อน ๆ จะเดินทางไปในช่วงหน้าฝน แนะนำว่าให้เช็คสภาพอากาศก่อน เพราะถ้าในวันนั้นฝนตก จะงดให้บริการรถขึ้นไปบนภูห้วยอีสัน . ภูห้วยอีสัน .ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคายเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 04.00 น.โทร. 0 4241 4871, 09 6068 2362, 08 7219 5500

เที่ยวอีสัน…ไปอีสาน อ่านเพิ่มเติม

วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย

วัดผาตากเสื้อ เดิมชื่อ วัดถ้ำพระ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และบำเพ็ญเพียรของพระสงฆ์ ซึ่งการเดินทางลงไปบิณฑบาตของพระสงฆ์นั้นค่อนข้างลำบาก ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมใจกันสร้างถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ต่อมาได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ในมณฑป เมื่อ พ.ศ.2550 เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือ สกายวอล์ค ซึ่งทำเป็นทางเดินรูปเกือกม้ายื่นออกไปบริเวณหน้าผา ระยะทางเดินรวม 16 เมตร พื้นเป็นกระจกใสที่ใช้กระจกแทมเพอร์ลามิเนตที่มีลักษณะโปร่ง ทำให้สามารถมองเห็นภาพด้านล่างได้อย่างชัดเจน พื้นกระจกใสนี้รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 คน หรือประมาณ 2,500 กิโลกรัม บริเวณจุดชมวิวของวัดยังสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่ ที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทย-ลาวได้อีกด้วย วัดผาตากเสื้อที่ตั้ง : บ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคายโทร. 042 901 013เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น. การเดินทางจากตัวเมืองหนองคาย ใช้ทางหลวงหมายเลข 211 (หนองคาย-สังคม) ขับตามเส้นทางมาเรื่อยๆ จนถึงสามแยกน้ำตกธารทอง ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัด เผยแพร่ใน Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง วันที่ 10 ธันวาคม 2562

วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top