แนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทย : Tourist Journey

แนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ

 • 1. Test & Go
  • นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศไทย มาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำที่กำหนด 46 ประเทศ ได้รับวัคซีนครบ ไม่น้อยกว่า 14 วัน ต้องเข้ามาในพื้นที่สีฟ้า 1 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากตรวจไม่พบเชื้อ สามารถออกเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศได้
 • 2. Living in The Blue Zone
  • นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศไทย มาจากประเทศอื่น ๆ ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ต้องเข้ากักตัวในพื้นที่สีฟ้า (Blue Zone Sandbox) พำนักอย่างน้อย 7 วัน และตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศได้
 • 3. Happy Quarantine
  • นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศไทย เดินทางมาจากทุกประเทศ รับวัคซีนไม่ครบโดสตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ต้องกักตัวในรูปแบบ Alternative Quarantine 14 วัน
  • ผู้ที่เดินทางมาจากทุกประเทศ รับวัคซีนครบโดสแล้วแต่เข้าในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สีฟ้า ต้องกักตัว AQ 14 วัน
Scroll to Top
Send this to a friend