สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

เยือนวัดเก่า ไหว้พระนอน

เวลาเดินทางท่องเที่ยวไปจังหวัดต่าง ๆ มีหลายคนที่มักจะปักหมุดจุดไหว้พระไว้อย่างน้อยหนึ่งวัด เพื่อเป็นสิริมงคลในทริปนั้น ๆ แอดก็เป็นคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน รอบนี้เราไปอ่างทอง-สิงห์บุรี สองเมืองเก่าที่จะหันซ้ายหรือหันขวาก็มีวัดวาอารามเต็มไปหมด แถมคำขวัญของทั้งสองจังหวัด ยังเชิญชวนให้ไปกราบพระนอนอีกด้วย . แอดเลยรวบรวม 7 วัดที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือพระนอนของทั้ง 2 จังหวัดนี้มาให้ดูกันว่ามีที่ไหนบ้าง จังหวัดอ่างทอง วัดราชปักษีวัดท้ายย่านวัดขุนอินทประมูลวัดป่าโมกวรวิหารวัดสุวรรณเสวริยาราม.จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารวัดจำปาทอง จังหวัดอ่างทอง.วัดราชปักษี (วัดนก) .วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวัด ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา องค์พระเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก แต่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า 400 ปี “พระรอดวชิรโมลี” ที่สร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรม ในราว พ.ศ. 2163 ประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ด้วย.เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00-18.00 น.ที่ตั้ง: ตําบลโพสะ อําาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองพิกัด https://goo.gl/maps/EZoRwXzXAwmaZagS9  วัดท้ายย่าน . วัดท้ายย่านเป็นวัดเก่าแก่ ภายในวิหารมีพระนอน หรือ “พระพุทธไสยาสน์ปุนญญาภา” ขนาดใหญ่ มีความยาว 18 วา 9 นิ้ว สูง 9 เมตร องค์พระห่อหุ้มด้วยผ้าไหมทอง สวยงามมาก.นอกจากนี้ ภายในวิหารยังมีรูปหล่อหลวงพ่อรอด อายุกว่า 100 ปี เป็นรูปหล่อโบราณลงรักดําทั้งองค์ เนื้อปูนเก่า และรูปหล่อหลวงพ่อลาภคู่กัน เป็นเนื้อปูนแต่มีรอยแตกอยู่บ้าง ซึ่งชาวอ่างทองให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเกจิดังอันดับต้น ๆ ของจังหวัด ซึ่งวัดท้ายย่านแห่งนี้มีเกจิดังและชื่อเป็นมงคลทั้ง 4 องค์คือ หลวงปู่รอด หลวงพ่อลาภ หลวงพ่อบุญ และหลวงพ่อทาน ประดิษฐานอยู่ในวิหารเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา.นอกจากนี้ ในอำเภอเมืองอ่างทองยังมีวัดพระนอนอีกแห่งหนึ่งก็คือ วัดสุวรรณเสวริยาราม หากเพื่อน ๆ มีโอกาสได้เดินทางไปกราบไหว้พระนอนที่วัดแห่งนี้ อย่าลืมเอารูปมาฝากกันด้วยนะคะ .เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00-18.00 น.ที่ตั้ง: ตำบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองพิกัด https://goo.gl/maps/PcBx3LrZSfLpJteJ7 พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่วัดขุนอินทประมูลมีนามว่า “พระศรีเมือง” เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่และยาวเป็นอันดับสองของไทย มีความยาวถึง 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาวิหารโดนไฟไหม้หักพังไป เหลือเพียงองค์พระอยู่กลางแจ้งมาจนถึงทุกวันนี้.นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ที่เหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วน และองค์พระพุทธรูป และในศาลาเอนกประสงค์ มีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษย์นิรนาม ที่พบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541.ปัจจุบัน วัดขุนอินทประมูล เป็นวัดที่ชาวอ่างทองรวมทั้งผู้คนต่างถิ่นให้ความเคารพศรัทธามากราบไหว้ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00-18.00 น.ที่ตั้ง: ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองพิกัด: https://goo.gl/maps/51WtbLXA67YNnWbq7 วัดป่าโมกวรวิหาร . พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมก มีพุทธลักษณ์ที่งดงามมาก องค์พระเป็นปูนปั้นปิดทอง พระเศียรหนุนพระเขนยทรงกระบอก 3 ใบ มีความยาวประมาณ 24 เมตร เล่ากันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาและจมอยู่หน้าวัด ราษฎรได้บวงสรวงแล้วช่วยกันลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ.ในพระราชพงศาวดาร กล่าวว่า ก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราช พระองค์ได้เสด็จฯ มาชุมนุมพลและถวายสักการบูชาพระพุทธรูปองค์นี้.เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00-18.00 น.ที่ตั้ง: ตำบลป่าโมก อําาเภอเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทองพิกัด https://goo.gl/maps/PxNY5XxyJnAg9x3u6  จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร . พระนอนจักรสีห์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระพุทธรูปปางไสยาส์ขนาดใหญ่ มีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร มีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสุโขทัยที่งดงามมากควรค่าแก่การไปชม.ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาขนาดใหญ่อยู่หลายต้น ต้นสาละนี้เป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนา ชาวบ้านเชื่อว่าหากได้อธิษฐานและปรบมือใต้ต้นสาละแล้วดอกสาละร่วงลงมา คำอธิษฐานนั้นจะประสบผลตามที่หวังไว้.โทร. 036 520 251, 036 543 415เปิดทุกวันตั้งแต่ 06.00-17.00 น.ที่ตั้ง: ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีพิกัด: https://goo.gl/maps/PgV8KpyUoD7CK9Tx วัดจำปาทอง . ที่นี่เดิมเป็นวัดร้างชื่อ “วัดแม่ทอง” จนเมื่อมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดจำพรรษา ก่อนจะเข้ามาบูรณะวัดขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดจำปาทอง” เพื่อให้พ้องกับบ้านจำปาทองซึ่งเป็นชุมชนใกล้วัด.ภายในวัด ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ สีทองอร่าม สร้างขึ้นตามศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จประพาสล่องแม่น้ำน้อย ลักษณะเป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่า “เรือจำปาทองสิงห์บุรี”.โทร. 036 595 433เปิดทุกวันตั้งแต่ 08.00-16.30 น.ที่ตั้ง: ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีพิกัด: https://goo.gl/maps/1CE5VzdYCoJQ7kpJ9 

เยือนวัดเก่า ไหว้พระนอน อ่านเพิ่มเติม

ของดีสิงห์บุรี…ปลาช่อนแม่ลา

พูดถึงของฝากขึ้นชื่อประจำถิ่น ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อดใจไม่ไหวหรอกเหมือนแอดนี่ละค่ะ ไปเที่ยวไหนก็ต้องสอยติดไม้ติดมือกลับมาเสมอ . วันนี้แอดมีของดีจังหวัดสิงห์บุรีมาแนะนำ นั่นคือ ปลาช่อนแม่ลา . แม่ลา คือชื่อแม่น้ำซึ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยในเขตจังหวัดสิงห์บุรี แม่น้ำแม่ลามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง ดินก้นลำน้ำเป็นโคลนตม เหมาะสมกับธรรมชาติของปลาช่อนยิ่งนัก . ปลาช่อนแม่ลานั้นมีลักษณะเฉพาะ ไม่เหมือนปลาช่อนที่อื่น คือจะมีครีบหู หรือครีบอกสีชมพู หางมน ลำตัวอ้วน หัวหลิม และมีรสชาติดีกว่าปลาช่อนจากแหล่งอื่น ๆ ตอนนี้ปลาช่อนแม่ลากำลังขึ้นทะเบียน GI (Geographical Indications) เพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี . ปัจจุบัน มีการนำปลาช่อนแม่ลามาประกอบอาหาร แปรรูป รวมทั้งพัฒนาต่อยอดให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปลาช่อนแดดเดียว น้ำพริกเผาปลาช่อน เค้กปลาช่อน ไอศกรีมกะทิปลาช่อน คุกกี้ปลาช่อน และข้าวเกรียบปลาช่อน เป็นต้น . ได้ยินแบบนี้ อยากลองขึ้นมาเลยใช่ไหม อย่ารอช้า จดจำพิกัดร้านของฝากที่แอดเอามาฝากนี้ไว้ มีโอกาสแล้ว จะได้ไปช้อปกันค่ะ 1.เกษราเบเกอรี่ เปิดทุกวัน เวลา 07.00-21.00 น. โทร. 09 5639 9779 พิกัด : https://goo.gl/maps/jv3c3JcyooAMJ6YEA 2.แม่ลา กาหลง เปิดทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. โทร. 08 6552 4562 พิกัด : https://goo.gl/maps/JKoexr9fUDMc24MZ6 3.ร้านอรวรรณปลาช่อนแม่ลา สิงห์บุรี เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 08 9744 2523 พิกัด : https://goo.gl/maps/qMppbG1mEmVc9jgN8 4.ร้านแม่วันเพ็ญสิงห์บุรี ปลาช่อนแดดเดียว เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 08 9540 8647 พิกัด : https://goo.gl/maps/9kWJTUFm6947gf4TA

ของดีสิงห์บุรี…ปลาช่อนแม่ลา อ่านเพิ่มเติม

สุขใจใกล้กรุง เที่ยวอ่างทอง-สิงห์บุรี 2 วัน 1 คืน

ใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวใกล้กรุง แอดอยากชวนให้ไปเที่ยวจังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี เพราะเดินทางง่าย ขับรถประมาณ 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ก็ถึงแล้ว . หลายคนอาจคิดว่าสองจังหวัดนี้มีแต่วัดให้เที่ยว แอดไม่เถียงค่ะ ก็มีวัดเยอะจริง ๆ ด้วย แต่วัดของอ่างทองและสิงห์บุรีเป็นวัดที่สวยงามน่าเที่ยว และยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาชนิดที่ใคร ๆ ต่างก็เดินทางไปขอพรกันนะคะ แต่ทริปนี้เราไม่ได้เที่ยวแต่วัดแน่นอน เพราะแอดมีตลาดย้อนยุคเก๋ ๆ กับคาเฟ่น่ารัก ๆ มาเอาใจสายกินกันด้วย #TravelLikeaLocal อ่างทอง1. บ้านหุ่นเหล็ก2. พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง3. วัดม่วง4. ตลาดศาลเจ้าโรงทอง5. อินทร์โตฟาร์ม สิงห์บุรี6. Inkit Cafe Analog7. อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน8. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน9. วัดพิกุลทอง วันที่ 1.บ้านหุ่นเหล็ก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ คุณไพโรจน์ ถนอมวงษ์ ที่นำเศษเหล็กและอะไหล่รถยนต์เก่า ๆ มาประดิษฐ์เป็นประติมากรรมหุ่นยนต์หลายแบบจนโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ เมื่อเข้าไปด้านในบ้านหุ่นเหล็กจะพบกับอาณาจักรหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ไม่ว่าเป็น หุ่นยนต์ซุปเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์ดังอย่าง ไอรอนแมน ฮัลค์ สไปเดอร์แมน หุ่นทรานส์ฟอเมอร์ส กันดั้ม และยังมีหุ่นสัตว์ประหลาด รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ยานอวกาศ สัตว์ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ เป็นความคิดและฝีมือการประดิษฐ์ที่น่าทึ่งมาก ๆ.ที่ตั้ง: 41/2 หมู่ 6 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองพิกัด: https://goo.gl/maps/hhvXzsxyqLwcNJ9p9 เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.โทร. 08 1339 3345 พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ถ้าอยากรู้จักอ่างทองให้มากขึ้น แอดขอแนะนำพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองค่ะ เป็นทางลัดที่จะทำความรู้จักได้ในเวลาแสนสั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ตำนานในแง่มุมต่าง ๆ ประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัด ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณี และอาหารการกินของเมืองอ่างทอง. ที่ตั้ง: ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทองพิกัด: https://goo.gl/maps/95YP6oU2TyQV4GP86เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.โทร. 0 3561 1484 จากอำเภอเมืองอ่างทอง เราไปเที่ยวต่อกันที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที.วัดม่วง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ นามว่า พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามความเชื่อ ถ้าใครอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ให้มาขอพรและสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์หลวงพ่อใหญ่ สักการะหลวงพ่อใหญ่แล้ว อย่าลืมชมความสวยงามส่วนอื่น ๆ ของวัด เช่น อุโบสถที่ล้อมรอบไปด้วยกลีบดอกบัวปูนปั้นขนาดยักษ์ วิหารแก้วที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อเงิน” พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างด้วยเนื้อเงินแท้ และสวนรูปปั้นที่จำลองภาพของนรกภูมิ เป็นต้น.ที่ตั้ง: ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองพิกัด: https://goo.gl/maps/U2zrBfGxTG7DqQJK7 ไปหาของกินอร่อย ๆ กันดีกว่า มาถึงอำเภอวิเศษชัยชาญทั้งที ต้องไปเดินตลาดเก่าวิเศษชัยชาญ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมอาหารคาวหวานที่สายกินต้องถูกใจอย่างแน่นอน.แอดขอพาไปชิมขนมไทยกันก่อน ที่นี่มีร้านขายขนมเยอะมาก เมื่อมาถึงตลาดนี้ ต้องมาชิมขนมเกสรลำเจียก ขนมขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่น ขนมลูกเต๋า ขนมไข่ปลาโบราณ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และอีกสารพัดขนมที่แอดบรรยายได้ไม่หมด อยากให้เพื่อน ๆ ไปชิมด้วยตัวเองจะดีกว่า.ทางฝั่งของอาหารคาวก็ไม่น้อยหน้า มีร้านอาหารที่ต้องห้ามพลาดคือ ร้านป้าแสง ก๋วยเตี๋ยวโต๊ะเดียว เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงรสเด็ด ที่คนต่อแถวยาวววว และด้วยความที่ทั้งร้านมีโต๊ะเพียงโต๊ะเดียว ดังนั้นถ้าใครอยากลิ้มรสความอร่อย ต้องอดใจรอกันหน่อยนะคะ.ที่ตั้ง: ซ.วัดนางใน ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองพิกัด: https://goo.gl/maps/YP8oeGvao3FGdaUQ6เปิดทุกวัน เวลา 04.00-16.00 น. เราเดินหน้าตามหาของกินกันต่อที่ อินทร์โตฟาร์ม ฟาร์มเมล่อนบรรยากาศสุดชิล มีแปลงเมล่อนญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์กว่า 40 โรงเรือน มีสวนดอกไม้น่ารัก ๆ ให้ถ่ายรูป.ที่ตั้ง: 5/9 หมู่ 1ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง พิกัด:  https://goo.gl/maps/HjhgUJ9DDQh4p5ZG7เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.30 น.โทร. 08 2649 7929 นอกจากบรรยากาศจะดีแล้ว อาหารก็อร่อยไม่แพ้กัน เกือบทุกเมนูจะมีเมล่อนเป็นส่วนประกอบ เช่น เค้กเมล่อน บิงซูเมล่อน ไอศกรีมเมล่อน สลัดกุ้งทอดเมล่อน และยำเมล่อน เป็นต้นขอบอกเลยว่าเมล่อนของที่นี่หอมหวานจนต้องหิ้วกลับบ้านไปทานต่อ สัก 2-3 ลูกเลยค่ะ.ขอบคุณรูปภาพจาก ร้านอินทร์โตฟาร์ม หลังจากเที่ยวจังหวัดอ่างทองกันอย่างสนุกสนานแล้ว ก่อนจะไปเที่ยวต่อที่จังหวัดติด ๆ กันอย่างสิงห์บุรี เราจะมานอนพักค้างคืนกันก่อนที่ตัวเมืองสิงห์บุรี เพราะมีที่พักให้เลือกหลากหลาย ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดอ่างทองประมาณ 30 นาทีค่ะ วันที่ 2 สวัสดีวันที่ 2 ที่สิงห์บุรีค่ะ กินอาหารเช้าแล้วก็ขอเอาใจคอกาแฟกันสักหน่อยด้วยการพาไปที่ร้าน Inkit Café Analog ร้านกาแฟเล็ก ๆ สไตล์วินเทจที่พิถีพิถันในการชงกาแฟ เมื่อเข้าไปในร้านเราจะได้กลิ่นหอมอบอวลของกาแฟ พร้อมเสียงเพลงย้อนยุคที่คลอเบา ๆ ทางร้านใช้กาแฟสายพันธุ์ไทยเป็นหลัก และมีหลายชนิดให้เลือก แถมเจ้าของร้านคั่วเองกับมือ เพื่อน ๆ อยากดื่มกาแฟดริป กาแฟ cold brew กาแฟคั่วอ่อน หรือคั่วกลาง ที่นี่มีให้ชิมแน่นอน.ที่ตั้ง: 255/7 ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีพิกัด: https://goo.gl/maps/Rt5r3horpNGEb3DQ9เปิดทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.โทร. 08 9459 4009.ขอบคุณรูปภาพจาก ร้าน Inkit Café Analog พูดถึงจังหวัดสิงห์บุรี เราก็นึกถึงชาวบ้านบางระจันขึ้นมาทันที ในอดีต

สุขใจใกล้กรุง เที่ยวอ่างทอง-สิงห์บุรี 2 วัน 1 คืน อ่านเพิ่มเติม

“ท่องเที่ยวอิ่มบุญ…สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ฤดูฝนเป็นฤดูแห่งการทำนา ในระหว่างเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์จะต้องจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อไม่ให้ไปเดินเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาเสียหาย และเนื่องจากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อถวายให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ยามค่ำคืนตลอดช่วงเวลาของการเข้าพรรษา การนำเทียนไปถวายนั้น จะให้เดินไปถวายแบบปกติมันก็จะธรรมดาไป โลกไม่จำค่ะ ชาวบ้านจึงจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนาน และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะ ถ้าพูดถึงประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้ว จังหวัดแรกที่นึกถึงคงหนีไม่พ้น จ.อุบลราชธานี เพราะที่นี่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องการแกะสลักเทียนเป็นรูปต่างๆ อย่างวิจิตรงดงาม ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในวรรณคดี บุคคลสำคัญในช่วงเวลานั้นๆ และอื่นๆ อีกมากมาย  งาน “ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งแสงเทียน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2561 ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียงสุดอลังการ โดยขบวนแห่จะมีทั้งกลางวันและกลางคืน – แห่เทียนกลางคืน ในช่วงค่ำของวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 จะมีขบวนแห่เทียนและการแสดงประกอบแสงเสียง เรื่อง “เกิดแต่อุบล” บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยวันที่ 27 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 19.00-20.30 น. ส่วนวันที่ 28 กรกฎาคม เริ่มประมาณ 18.00 น. – แห่เทียนกลางวัน วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จุดเริ่มต้นขบวนจะอยู่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไปค่ะ “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง” ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวสุรินทร์ภาคภูมิใจ เพราะเป็นวัฒนธรรมการแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่และไม่เหมือนใคร ตักบาตรบนหลังช้างทำยังไง? ทำได้ด้วยเหรอ? ถ้าอยากรู้ ต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ^^  งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ชมริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา ขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับขบวนแห่ช้างกว่า 80 เชือก  วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางค่ะ โคราช เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่มีความสวยงามและอลังการไม่แพ้ที่อื่นๆ เลยค่ะ โดยมีการจัดงานทั้งหมด 3 ที่ ได้แก่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จะมีการแห่เทียนพรรษาของอำเภอโชคชัยและอำเภอพิมายค่ะ (เริ่มแห่ตั้งแต่ประมาณ 13.00 น. เป็นต้นไป) โดยจะเป็นการประกวดต้นเทียนพรรษา เมื่อได้ผู้ชนะของแต่ละอำเภอแล้วทั้งหมดก็จะไปรวมตัวกันบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีค่ะ  งานแห่เทียนพรรษาที่อำเภอโชคชัย ใช้ชื่องานว่า “เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโชคชัย” ส่วนที่อำเภอพิมายใช้ชื่องานว่า “ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอพิมาย” ภายในงานของทั้ง 2 อำเภอจะมีมหรสพการแสดง และกิจกรรมต่างๆ มากมายค่ะ วันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 จะมีการจัด “งานแห่เทียนพรรษาโคราช” ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นการแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่ของชาวโคราชค่ะ (ขบวนแห่เริ่มวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.) โดยจะนำต้นเทียนพรรษาที่ชนะจากทั้ง 2 อำเภอมาแห่ และจัดแสดงให้ชมกันค่ะ  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดง แสง สี เสียง รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีเมืองโคราช สินค้าโอท็อปต่างๆ มาให้เพื่อนๆ ได้เลือกชอปเลือกชิมกันตลอดงานเลยค่ะ “ประเพณียายดอกไม้” ครั้งแรกที่แอดได้ยิน็ถึงกับงงเลยทีเดียว ว่านี่คือประเพณีอะไร? ประเพณียายดอกไม้เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเวียงจันทน์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ คำว่า “ยาย” นั้นเพี้ยนมาจาก คำว่า “หย่าย” ในภาษาลาว แปลว่า การแจกจ่ายหรือการให้ คำว่า “ยายดอกไม้” จึงหมายถึงการให้ หรือถวายดอกไม้แด่พระสงฆ์ เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ  และในปีนี้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้จัดงานนี้ขึ้น ภายใต้ธีม “ตักบาตรยายดอกไม้ นุ่งซิ่นไทย-ลาวเวียง” ณ วัดจินดามณี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น.  ภายในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น การทอดผ้าป่าดอกไม้ ถวายเทียนพรรษา ชิมอาหารถิ่นสิงห์บุรี ชมการแสดงเต้นบาสโลป และอื่นๆ อีกมากมาย แอดอยากเชิญชวนเพื่อนๆ ไปสัมผัสกับบรรยากาศวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นี่ดูนะคะ ว่าจะมีความงดงามแตกต่างจากวัฒนธรรมที่เพื่อนๆ คุ้นเคยมากน้อยแค่ไหนค่ะ ^^ สำหรับใครที่คิดว่าการแห่เทียนพรรษาทางบกธรรมดาไป ต้องมางานนี้เลยค่ะ “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ” ณ คลองลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในอยุธยา  งานจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 โดยจะเริ่มแห่ประมาณ 11.00 น. กิจกรรมภายในงานจะมีการประกวดบ้านสวนริมคลอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด การจัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เพื่อนๆ ยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตบ้านริมน้ำอีกด้วยนะคะ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจ.สระบุรี ซึ่งเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของ จ.สระบุรี นับเป็นประเพณีที่แปลกไม่เหมือนใคร และมีเพียงแห่งเดียวอีกด้วย  โดยในยามเช้าพระสงฆ์จะเดินรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะนำดอกไม้ชนิดหนึ่งมาใส่บาตร ดอกไม้ชนิดนี้จะบานในช่วงเข้าพรรษาพอดี จึงได้ชื่อว่า “ดอกเข้าพรรษา” ค่ะ เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนอาจจะไม่รู้จักดอกไม้ชนิดนี้ และแอบไปเสิร์ชหารูปจากอินเตอร์เน็ตดู แต่เชื่อเถอะค่ะว่ายังไงก็ไม่สวยเท่าไปเห็นด้วยตาตัวเองหรอกนะคะ ต้องลองไปสัมผัสดูค่ะ สำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่อยากเดินทางไปต่างจังหวัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่จัดกิจกรรมเข้าพรรษาค่ะ

“ท่องเที่ยวอิ่มบุญ…สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น” อ่านเพิ่มเติม

เปิดหน้าประวัติศาสตร์ ย้อนมิติสู่รอยอดีต จังหวัดสิงห์บุรี

ตามรอยวีรชนคนกล้าค่ายบางระจัน สิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งคนกล้าด้วยวีรกรรมการสู้รบของชาวบางระจัน ทั้งเมืองสิงห์บุรียังมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดีจากการขุดค้นพบโบราณสถาน มาก้าวสู่หน้าประวัติศาสตร์ของสิงห์บุรีเพื่อร่วมกันรำลึกถึงบรรพชนไทยผู้เสียสละชีวิต รักษาแผ่นดินให้แก่คนรุ่นต่อมา เริ่มจากการตามรอยคนกล้าแห่งสิงห์บุรี ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน อยู่อำเภอค่ายบางระจัน อนุสาวรีย์สง่าโดดเด่นเป็นประติมากรรมรูปหล่อหัวหน้าชาวค่ายบางระจัน 11 คน แสดงท่วงท่าห้าวหาญในการสู้รบ ชมค่ายบางระจันจำลอง สร้างจินตนาการระลึกสู่เรื่องราวความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวบ้านบางระจัน ซึ่งสละชีวิตปกป้องบ้านเมือง สามารถต้านทานข้าศึกได้ถึง 8 ครั้ง ก่อนจะพ่ายแพ้ด้วยกำลังคนและอาวุธที่ไม่เพียงพอรวมทั้งระยะเวลาการต่อสู้ยาวนาน และเสบียงอาหารที่ขาดแคลน ภายในบริเวณค่ายมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จัดแสดงเรื่องราวของชาวบ้านค่ายบางระจันและโบราณวัตถุ ซึ่งจะได้รับรู้ว่าชาวค่ายบางระจันผ่านช่วงเวลาของความยากลำบากมาอย่างไร ถึงแม้จะไม่สามารถประสบชัยชนะ แต่ประสบความสำเร็จในการสะท้อนความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่ ได้รำลึกถึงวีรกรรมชาวบ้านบางระจันซึ่งสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินมาแล้ว มาชมโบราณสถานในอำเภอค่ายบางระจันกันต่อที่ วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) อยู่บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน มีพระปรางค์ศิลปะอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีลักษณะสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพด ด้านหลังมีวิหารสมัยอยุธยา และรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา ชมแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย อยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาใหญ่ที่สุด ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นแหล่งโบราณคดีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิคอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนไทยที่สร้างสรรค์สิ่งที่กลายมาเป็นแหล่งศึกษาสำคัญระดับโลกได้ ย่อมไม่ธรรมดาในยุคที่ปราศจากเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาช่วยทำ

เปิดหน้าประวัติศาสตร์ ย้อนมิติสู่รอยอดีต จังหวัดสิงห์บุรี อ่านเพิ่มเติม

กลับบ้านแต่งไทย ไปเล่นสงกรานต์

อย่างที่ทราบกันดีว่าชุดไทยและผ้าไทยนั้นมีความหลากหลาย ต่างยุค ต่างสมัย ต่างรูปแบบ และต่างลวดลาย วันนี้ “เพื่อนร่วมทาง” จึงอยากขอยกตัวอย่างสถานที่จัดงานสงกรานต์ที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ในด้านของการแต่งกาย มาเป็นตัวเลือกสำหรับการเฉลิมฉลองร่วมกัน เริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของไทย หากนักท่องเที่ยวต้องการแต่งชุดไทยแท้ ร่วมเล่นสงกรานต์แบบวิถีไทย โดยมีฉากหลังเป็นโบราณสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ขอเชิญมาร่วมเล่นน้ำในงาน #เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยใช้ชื่อว่า “#สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ ด้านหน้าอาคาร เรือนไทย ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายในงานทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคด้วยการแต่งกายชุดไทย #สรงน้ำพระพุทธรูป , #รำวงกรุงเก่า, #เล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง สนุกสนานกับม่านน้ำและโค้งน้ำที่สวยงาม มีมุมถ่ายภาพตามรอยละครบุพเพสันนิวาสเช่น #ก่อพระเจดีย์ทราย เป็นต้น ห้ามพลาด !!! สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนเมษายน แสดงบัตรประชาชนรับของที่ระลึก “#เหรียญพระอยุธยามหามงคล” (เหรียญทองแดง ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเมื่อปี 2550) ท่านละ 1 องค์ แจกวันละ 100 องค์ ซึ่งแจกในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 และสำหรับผู้ที่สวมชุดไทยตามแบบละครบุพเพสันนิวาสมาเล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกพิเศษ !!! จาก ททท.พระนครศรีอยุธยาอีกด้วย *ขอบคุณภาพและที่มาจาก Facebook: @TatAyutthaya สำหรับคนที่หลงใหลและซาบซึ้งใจในความเสียสละของนักรบโบราณ อยากย้อนยุคไปให้กำลังใจเหล่าวีรชนผู้กู้ชาติ ไม่อยากให้พลาดงาน “นุ่งโจงห่มสไบ เล่นน้ำแบบไทยๆ ณ สิงห์บุรี” ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น และตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีปลุกเสกน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล, ฟังเทศน์มหาชาติ โดย พรเทพ พรทวี, พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรพ่อปู่แม่ย่า, ร่วมฉลองสงกรานต์ในบรรยากาศไทยย้อนยุคบ้านระจัน, รื่นเริง สนุกสนานกับขบวนแห่สงกรานต์แบบโบราณอันยิ่งใหญ่ตระการตา, ชมการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการในชุด “น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน สู่มหาสงกรานต์บ้านระจัน”, การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราชื่อดัง, เพลิดเพลินกับอุโมงค์น้ำ ขนาดความยาว 60 เมตร, การประกวดหลานปู่หลานย่าวีรชนค่ายบางระจัน, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และลิ้มรสอาหารสำรับคาวหวานแบบโบราณบ้านระจัน เป็นต้น *ขอบคุณภาพและที่มาจาก Facebook: @TATLopburiOffice สำหรับคนน่ารัก ที่ติดใจการทอผ้าไหมด้วยภูมิปัญญาจากการเก็บขิด และการจก ที่มีลวดลายโดดเด่น และเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ “ผ้าแพรวา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญหาไอเดียเก๋ๆ แต่งชุดไทยด้วยกลิ่นอายของผ้าแพรวา ร่วมงาน “สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-15เมษายน 2561 บริเวณ วงเวียนไดโนเสาร์หน้าวัดสว่างคงคา กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานจะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่หลวงพ่อองค์ดำ และขบวนพาเหรด Happy Carnival กิจกรรมพาแลงชุมชน ๓๖ ชุมชน ประกวดขับร้องและเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประกวดเทพีสงกรานต์ และขบวนพาเหรดเกิร์ลกรุ๊ปสาวไทยหัวใจกาฬสินธุ์ *ขอบคุณภาพและที่มาจาก Facebook: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ / Facebook: แพรวาจีจี้ นักท่องเที่ยวผู้หลงใหลในความเรียบง่าย อยากเท่ด้วยการคุมโทนสีน้ำเงินเข้มขรึม มนต์ขลังแห่งการย้อมผ้าแบบธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบจากต้นฮ่อม เพื่อนร่วมทางขอแนะนำ งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2561 วันที่ 12-17 เมษายน 2561 บริเวณถนนเจริญเมือง จังหวัดแพร่ ร่วมชมมหกรรมแข่งขันกลองปู่จายิ่งใหญ่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ การประกวดจิสะโป๊กเมืองแพร่ ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เที่ยวสดใสมาร์เก็ต ตลาดนัดแพร่คราฟต์ นั่งรถรางชมเมืองยามค่ำ และเล่นสาดน้ำสงกรานต์หม้อห้อมที่ถนนเจริญเมือง  *ขอบคุณภาพและที่มาจาก Facebook: @tat.phrae ส่วนใครที่คิดว่า วันสงกรานต์ทั้งที ต้องลวดลายและสีสันเต็มที่ ความสดใสต้องมา ดอกไม้ต้องมี ขอเชิญคว้าเสื้อลายดอกตัวเก่ง เร่งไปร่วมงาน “สงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย” จัดวันที่ 13-15 เมษายน 2561 บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถนนข้าวตอก จังหวัดสุโขทัย  ที่สำคัญ หากนักท่องเที่ยวยังมีเวลาเหลือ สามารถเที่ยวต่อเนื่องได้ตามนโยบาย #สงกรานต์สุโขทัยเที่ยวได้ครึ่งเดือนโดยมีการจัดงานสงกรานต์ตามจุดต่างๆ ดังนี้ . . . 7-12 เมษายน งานสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย / 9-13 เมษายน สงกรานต์มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง ณ ทุ่งทะเลหลวง / 11-15 เมษายน งานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก / 12-14 เมษายน งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงเก่าสุโขทัย / 13-16 เมษายน มหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย ร้อยดวงใจสรงน้ำพระอจนะ วัดศรีชุม / 17-19 เมษายน งานแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย  *ขอบคุณภาพและที่มาจาก Facebook:@tatsukhothaifanpage ล่องลงใต้มาตามหาเสน่ห์ในความ ผิวเข้ม ตาคม ด้วยเครื่องแต่งกายเน้นอัตลักษณ์ของคนใต้ ซึ่งสวยงามไม่แพ้ภาคอื่น จะสวมโสร่ง นุ่งผ้าปาเต๊ะ ใส่เสื้อผ้าลูกไม้ ร่วมก่อเจดีย์ทราย ณ สวนศรีธรรมาโศกราช, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งการปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์พร้อมเวทีการแสดงบริเวณถนนประตูลอด ใน “เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2561” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายนนี้  งานสงกรานต์ที่นครศรีธรรมราชมีรูปแบบแตกต่างออกไป เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีหลักฐานชี้ชัดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต

กลับบ้านแต่งไทย ไปเล่นสงกรานต์ อ่านเพิ่มเติม

นุ่งโจง ห่มสไบ เล่นน้ำแบบไทยๆ ณ สิงห์บุรี

นุ่งโจง ห่มสไบ เล่นน้ำแบบไทยๆ ณ สิงห์บุรี  วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง อยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้นเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านบางระจันใช้เป็นที่ตั้งมั่นในการสู้รบกับข้าศึก และมีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ เกจิอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านบางระจันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน วันที่ 14 -15 เมษายน 2561 งานสงกรานต์ ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน กำหนดการมีดังนี้วันที่ 14 เช้า แข่งกีฬาพื้นบ้าน บ่าย ริ้วขบวนอัญเชิญ หลวงพ่อโตโคตะมะ หลวงปู่ธรรมโชติ และน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านอุโมงค์น้ำเข้าสู่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน  วันที่ 15 กิจกรรมปิดท้าย แข่งขันกินขนมหวานหรรษา และ ประกวดหลานปู่หลานย่า ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน อยู่ภายในพื้นที่วัดโพธิ์เก้าต้น ในบรรยากาศจำลองของค่ายบางระจัน พ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านบางระจัน ใช้ถ้อยคำลงท้ายในการเจรจาขายของกับลูกค้าว่า “เจ้าค่ะ” และ “ขอรับ”  ภายในตลาดจำหน่ายอาหารไทยโบราณทั้งอาหารคาวและขนมหวาน ที่นี่มีชุดไทยให้เช่าใส่เข้ากับบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีเยาวชนมาบรรเลงดนตรีไทยเพราะๆ ให้ได้ฟังกันเพลิน ๆ ขณะเดินชมตลาดอีกด้วย  เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งต่อเนื่องกับวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. สงกรานต์ทั้งทีก็จะมีความสวยงามของดอกไม้เบาๆ เล่นน้ำกันที่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันกันนะคะ ก่อนจะไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ เรามาเข้าวัดทำบุญกันก่อนดีกว่าค่ะ เริ่มด้วยการสักการะพระปางไสยาสน์ของสิงห์บุรี ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี .พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พุทธลักษณะแบบสุโขทัยงดงามมาก องค์พระมีความยาวประมาณ 47 เมตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรี.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการจัดงานประเพณีปารุปะนัง กวนข้าวทิพย์ ตีข้าวบิณฑ์ ห่มผ้าพระธาตุ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารนี้ด้วย  วันที่ 13 พิธีกวนข้าวทิพย์ และสรงน้ำพระ วันที่ 14 พิธีตีข้าวบิณฑ์ หรือพิธีถวายพุ่มข้าวบิณฑ์ พระพุทธไสยาสน์ วันที่ 15 พิธีปารุปะนัง หรือการสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้าน “ตำนานพระพุทธไสยาสน์” บริเวณลานวัฒนธรรม ช่วงสงกรานต์ มาสิงห์บุรีไหว้พระขอพรเป็นสิริมงคล และร่วมงานประเพณีอัตลักษณ์ของชุมชนที่สืบทอดกันมา สอบถามข้อมูล โทร. 036 507 208, 036 510 927 อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เราจะไม่พลาดกันก็คือ ร่วมพิธีห่มผ้าพระปรางค์ ณ วัดหน้าพระธาตุ จัดขึ้นในวันที่14 เมษายน 2561

นุ่งโจง ห่มสไบ เล่นน้ำแบบไทยๆ ณ สิงห์บุรี อ่านเพิ่มเติม

พกเงินร้อย เดินอิ่มท้องข้ามภพ ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี

ก่อนที่แอดจะพาไปดูของกิน เรามาทำความรู้จักกับตลาดแห่งนี้กันก่อนดีกว่าเจ้าค่ะ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน…

พกเงินร้อย เดินอิ่มท้องข้ามภพ ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top