จันทบุรี

จันทบุรี

✨ รวม 10 วัดหลากสีสัน ✨

สวัสดีทุกคน วันนี้บัดดี้จะมาแนะนำวัดจากหลายจังหวัด ที่มีสีสันสวยโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นทั้งสถานที่ทำบุญและสถานที่ท่องเที่ยว แถมบางวัดยังกลายเป็น Land Mark สำคัญของจังหวัดไปเลยด้วย ลองตามมาอ่านกันดู ว่าวันนี้บัดดี้มีวัดไหนมานำเสนอบ้าง สีขาว 1. วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังของไทย ที่สร้างขึ้นจากปณิธานและแรงศรัทธา ด้วยงานศิลปะงดงามสีขาว ทั้งลวดลายปูนปั้น การประดับกระจกและจิตรกรรรมปูนปั้นหลายจุด แรงบันดาลใจในการสร้างวัดของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ คือการอยากจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ ที่มนุษย์สามารถเดินทางไปสัมผัสได้ ซึ่งหลายจุดในวัด มีการสร้างเป็นสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา อย่างทางเข้าด้านหน้าจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ ที่มีสะพานเป็นทางเดินเข้าสู่ตัววัด หมายถึง การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ครึ่งวงกลมเล็กหมายถึงโลกมนุษย์ วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหู เปรียบเหมือนกิเลสในใจ ผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองลงไปในปากพญามาร เพื่อเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสก่อนที่จะเดินผ่านเข้าไปนั่นเอง ปัจจุบัน วัดร่องขุ่นเปิดจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 6 ปี นั่นก็คือ “ถ้ำศิลป์วัดร่องขุ่น” เป็นผลงานประติมากรรมของอาจารย์เฉลิมชัย ภายในถ้ำ มีรูปทรงหินงอกหินย้อย พระพุทธรูปทุกขภูมิ ขุมนรกและประตูพระนิพพาน มีเพลงบรรเลงประกอบแสงสีเสียงตลอดเส้นทาง โดยมีค่าเข้าชม 50 บาท/คน มีเวลาประมาณ 10-15 นาที ต่อรอบ รายละเอียด ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.ห้องแสดงภาพ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 18.00 น. วัดร่องขุ่น 0 5367 3579, ททท.สำนักงานเชียงราย 0 5371 7433, ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 0 5371 5690https://goo.gl/maps/sQZ7Q2qq9cyRJhs79เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดร่องขุ่น 2. วัดข่อย จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ติดกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีการใช้รูปแบบของยันต์ฉิมพลีมาประกอบสถาปัตยกรรมการสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวอาคาร มี 3 ชั้นประกอบด้วยชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ คือพระพุทธเศรษฐีมิ่งมงคล พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิ และพระสิวลีมหาลาภชั้นที่ 2 ผนังด้านนอกเป็นลายอักขระยันต์ฉิมพลี มีฉัตรทองเหลืองดุนลาย 9 ยอด 4 ทิศ ด้านในเป็นไม้สักแกะสลักลวดลายยันต์โภคทรัพย์ชั้นที่ 3 เป็นซุ้มเรือนยอดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก 5 ยอดลงรักปิดทอง ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ  ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น. 06 1061 7868, 08 9052 7874https://goo.gl/maps/NQSr5AkQEyy9pvQE7เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ-วัดข่อย สีน้ำเงิน 3. วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย วัดแห่งนี้ในอดีตราว ๆ 80-100 ปีก่อน เคยเป็นวัดร้าง มีสัตว์ป่ามาอาศัย โดยเฉพาะเสือที่มีอยู่มาก และชอบกระโดดข้ามร่องน้ำไปมา ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า ร่องเสือเต้น ภายหลังชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะวัดขึ้นมา จึงเรียกชื่อวัดว่า “วัดร่องเสือเต้น” เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน  สิ่งก่อสร้างโดดเด่นที่สุดในวัดนี้ คือ วิหารสีน้ำเงิน ที่สร้างโดย “สล่านก” หรือ นายพุทธา กาบแก้ว ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาถึง 11 ปี ภายในวิหารประดิษฐาน “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” พระประธานสีขาวปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งภายในพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้ประทานให้  ด้านหลังวิหารเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงระฆัง สูง 20 เมตร นามว่า “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 08 2026 9038 เปิดทุกวันเวลา 07.00-17.00 น.https://goo.gl/maps/ne1JD21wNp12 4. วัดปากน้ำแขมหนู จ.จันทบุรี วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นที่ “โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน” ซึ่งมีที่มาจาก โบสถ์หลังเก่าที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เริ่มชำรุดทรุดโทรม มีการผุกร่อนมาก เนื่องจากวัดตั้งอยู่ติดกับทะเล ทางวัดและชาวบ้านจึงร่วมกันรื้อโบสถ์หลังเก่าและสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ประตูโบสถ์ด้านในทั้ง 4 บาน มีการแกะสลักภาพนูนต่ำ เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า ด้านนอกบานประตูและหน้าต่างมีการลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล พื้นผนังด้านในพระอุโบสถมีการประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดกและพระมหาชนก ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลอง เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว  ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-16.00 น.https://goo.gl/maps/imZW46D6sfUbZFDN9 สีเหลือง 5. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.อยุธยา วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนเกาะลอย เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เลียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์ ด้านหน้าบริเวณทางเข้าของพระอุโบสถ จะมีมุขเป็นแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น รอบผนังพระอุโบสถเจาะช่องหน้าต่าง เป็นลักษณะปลายแหลมแบบโกธิก ด้านหลังพระอุโบสถเป็นหอระฆังยอดโดม […]

✨ รวม 10 วัดหลากสีสัน ✨ อ่านเพิ่มเติม

ไปกัน…จันทบุรี 🌊

เมืองจันท์ จังหวัดที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ทะเล ป่า ธรรมชาติ ตลอดไปจนถึงวัดวาอาราม🙏 วันนี้เราจะพาไปชาร์จพลังวันหยุดที่จันทบุรีกัน 💦☀️ ใครที่มีแพลนเดินทางไปเที่ยว สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสาร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เหมาะแก่การไปพักผ่อนค้างคืน 2 วัน 1 คืน หรือจะเป็น 3 วัน 2 คืน ก็กำลังดีเลยล่ะค่ะ จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย 🥰 ไปกัน…จันทบุรี จุดชมวิวเนินนางพญา แหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ของจันทบุรีที่แรกอย่าง #จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเลียบชายทะเลที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง จากตรงนี้สามารถมองเห็นวิวทะเลกับถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่คดเคี้ยวสวยงาม รวมทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจันทบุรี  นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลมากนัก อย่างหาดคุ้งวิมาน เจดีย์กลางน้ำ บ้านหัวแหลม ฯลฯ วัดปากน้ำแขมหนู #วัดปากน้ำแขมหนู หรือ #โบสถ์สีน้ำเงิน เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของจังหวัดจันทบุรีที่ต้องห้ามพลาด วัดปากน้ำแขมหนูตั้งอยู่ใกล้ทะเลทำให้โครงสร้างของโบสถ์หลังเก่าได้ทรุดโทรม เกิดการผุกร่อน ทางวัดและชาวบ้านจึงได้ร่วมสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2534 คือโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินหลังนี้นั่นเอง ความโดดเด่นของโบสถ์สีน้ำเงิน คือการใช้กระเบื้องเซรามิกที่มีความมันเงาและแข็งแรง เคลือบชั้นปูนป้องกันอีกชั้นหนึ่ง สลับสีน้ำเงินกับสีขาว ทำให้โบสถ์หลังนี้มีเอกลักษณ์ที่สวยงาม ไม่เหมือนที่อื่น ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลอง เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ 🌟อ่าวกระทิง อ่าวกระทิง ตั้งอยู่ในวนอุทยานเขาแหลมสิงห์ เป็นอ่าวเล็ก ๆ ที่น้อยคนจะรู้จัก ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนัก ซึ่งคำว่า “อ่าวกระทิง” มีที่มาจากสมัยก่อนบริเวณนี้ จะมีต้นกระทิงเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า อ่าวกระทิง นั่นเองค่ะ 👉จากที่ทำการวนอุทยานฯ ยังไม่พบกับหาด เพื่อน ๆ จะต้องเดินเท้าต่อลงไปที่หาดอีก 400 เมตร ถึงจะเป็นอ่าวเล็ก ๆ แต่ความสวยของหาดแห่งนี้ สวยไม่แพ้ที่ไหน ๆ ในจันทบุรีเลย หากใครต้องการพักแรม สามารถมากางเต็นท์หรือพักค้างคืนก็ได้ค่ะ ที่นี่มีที่พักแบบบ้านสำรองไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว โดยต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ ก่อนค่ะ จะว่าไปแล้ว ที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบ เลยล่ะ ชายหาดสีขาวเหลืองตัดกับท้องฟ้าสีคราม เหมาะแก่การมาพักผ่อนวันหยุดสุด ๆ  จุดชมวิวผาสุขนิรันดร์ เกาะเปริด #จุดชมวิวผาสุขนิรันด์ ตั้งอยู่ที่ #เกาะเปริด มีลักษณะเหมือนแหลมที่ยื่นออกมาจากแผ่นดิน จนดูคล้ายเกาะเล็ก ๆ จากจุดนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวไทย และยังเห็นขั้นบันไดที่ทอดยาวจากหน้าผาลงสู่ทะเลอีกด้วย ไฮไลต์ของที่นี่ นอกจากจะได้ชมวิวทะเลแล้ว ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างก็รอชมพระอาทิตย์ตกอีกด้วยนะ จะสวยแค่ไหนต้องอย่าพลาดกันนะคะ  เพื่อน ๆ สามารถเดินลงไปถ่ายรูปทางด้านล่างได้ บางจุดบันไดค่อนข้างชัน อยากให้ระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะ น้ำตกพลิ้ว สถานที่ถัดมา #น้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว หากมาถึงจันทบุรีก็ต้องห้ามพลาด ที่นี่มีน้ำตลอดทั้งปีแถมยังลงเล่นน้ำได้ ไฮไลต์ของที่นี่คือมีปลาพลวงเป็นจำนวนมาก แหวกว่ายให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันตลอดเลยล่ะ เพื่อน ๆ ที่ไปเล่นน้ำอย่าลืมปฏิบัติตามระเบียบอุทยานฯ ไม่รบกวนหรือทำร้ายปลาเหล่านี้กันนะคะ  นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นคือ สุนันทานุสาวรีย์ หรือ พีระมิดพระนางเรือล่ม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ภายในบรรจุพระบรมราชสรีรางคารของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ เหตุที่โปรดให้สร้างเพราะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วและทรงโปรดที่นี่มาก

ไปกัน…จันทบุรี 🌊 อ่านเพิ่มเติม

🐬 Oasis Sea World จังหวัดจันทบุรี 🐬

ใกล้วันหยุดแล้ว หากหลายคนกำลังมองหาที่เที่ยวสนุก ๆ สถานที่ท่องเที่ยววันนี้เป็นอีกหนึ่งที่แนะนำ ที่อยากให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ กับเหล่าโลมาดู ยิ่งหากใครมีเด็ก ๆ ในครอบครัวแล้วอยากพาไปเที่ยววันเด็กในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ รับรองพาไปที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน โอเอซิส ซีเวิลด์ (Oasis Sea World) ตั้งอยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร มีเนื้อที่กว่า 68 ไร่ หากใครมาที่นี่ จะได้พบโลมาสุดน่ารักพร้อมโชว์การแสดง มีของฝากจากจันทบุรีจัดจำหน่ายและที่นี่ยังเป็นสถานที่เพาะพันธุ์โลมาอีกด้วย โลมาทั่วโลกมีประมาณ 80 สายพันธุ์ ในไทยจะพบโลมาประมาณ 22 สายพันธุ์ ที่โอเอซิส ซีเวิลด์ จะมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ 1. โลมาปากขวด หรือ โลมาสีชมพู มีลักษณะลำตัวกลมยาว ตอนเด็กลำตัวเป็นสีเทา เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สีผิวของจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากสีเทาไปเป็นสีชมพู มีครีบหลังค่อนข้างแหลม มีปากเรียวยาวคล้ายกับปากขวด มีพฤติกรรมชอบกระโดดเหนือผิวน้ำ ตะแคงตัวว่ายน้ำแล้วโบกครีบไปมา 2. โลมาหัวบาตร หรือ โลมาอิระวดี มีลักษณะหัวกลมมนเหมือนบาตรพระ มองเผิน ๆ ลักษณะคล้ายคลึงกับวาฬเบลูก้า มีลักษณะครีบหลังกลมมน ลำตัวมีสีเทาตลอดทั้งตัว ตัวผู้จะมีลักษณะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีนิสัยค่อนข้างขี้อาย ด้านในโอเอซิส ซีเวิลด์ จะมีจุดขายอาหาร ของกินเล่นและน้ำผลไม้ปั่น สามารถซื้อไปกินระหว่างดูโชว์จากโลมาได้ สำหรับที่นั่งจะเป็นแบบขั้นบันได เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบ ในระหว่างการแสดงต้องนั่งอยู่กับที่ ห้ามลุกเดินไปไหน ในการแสดงโลมา จะมีครูฝึก 3 คน แสดงพร้อมกับโลมาอีกประมาณ 5 ตัว โดยการแสดงจะมีราว ๆ 30 ชุด มีทั้งโลมากระโดดทักทาย กระโดดลอดห่วง ยกตัวขึ้นจากน้ำแล้วเต้นตามจังหวะเพลง โลมาหงายท้องว่ายน้ำพาลูกบอลไปรอบสระ เมื่อการแสดงแต่ละชุดจบลงโลมาจะได้ปลาไปกินเป็นรางวัล โดยโลมาทั้งหมดที่โอเอซิส ซีเวิลด์ จะได้รับการฝึกจากครูฝึกคนไทย ที่มีการฝึกต่างจากอีกหลาย ๆ ที่ตรงที่ใช้สัญญานมือในการสื่อสารระหว่างโลมากับครูฝึกแทนนกหวีด โชว์สกีโลมา ครูฝึกจะไปยืนอยู่ที่บนตัวโลมา 2 ตัว โดยเหยียบขาข้างละตัว แล้วโลมา 2 ตัวก็ว่ายวนรอบสระ คล้ายกับการเล่นสกี เรียกเสียงปรบมือชอบใจจากเด็ก ๆ และผู้ชมได้อย่างล้นหลาม นอกจากชมการแสดงโลมาแล้ว ที่โอเอซิส ซีเวิลด์ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ทำอีกหลายอย่าง เช่น สปาเท้า ให้อาหารปลากระพงยักษ์ ปลาหมอทะเลยักษ์ ปลาคราฟ และมีร้านขายของฝากจำพวก อาหารทะเลแห้ง เสื้อยืด ของที่ระลึกต่าง ๆ บริเวณทางออก หากใครต้องการว่ายน้ำเล่นกับโลมา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และจองตั๋วล่วงหน้าได้ ที่ Line: @oasisseaworld (https://lin.ee/tfcf7xI) ในราคา 1,490 บาทต่อคน การแสดงของปลาโลมามีให้ชมทุกวันวันละ 5 รอบ รอบละประมาณ 40 นาที ตามเวลาดังนี้09.00 น./11.00 น./13.00 น./15.00 น./17.00 น.  อัตราค่าเข้าชม เด็ก 80 บาท ผู้ใหญ่ 130 บาท (ราคาค่าเข้ารวมชมการแสดง)*เด็กที่มีความสูงต่ำว่า 90 ซม. เข้าชมฟรี**ราคาค่าเข้าชมเหมือนกันทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ***เนื่องจากวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. พ.ศ. 2566 เป็นวันเด็ก หากใครพาเด็ก ๆ ที่มีความสูงไม่เกิน 140 ซม. ไปเที่ยวที่นี่ เด็ก ๆ เข้าชมฟรี

🐬 Oasis Sea World จังหวัดจันทบุรี 🐬 อ่านเพิ่มเติม

ขนมควยลิง ✨🍡 ชุมชนขนมแปลกเมืองจันทบุรี

ชุมชมขนมแปลกริมคลองหนองบัว เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่รวบรวมขนมแปลกท้องถิ่นแต่ละที่ของจังหวัด #จันทบุรี ไว้ที่นี่ เดิมเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่มีอายุนับร้อยปี เกือบทุกบ้านริมคลองหนองบัวจะทำเมนูขนมแปลก ๆ มาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมความอร่อยและความแปลกของขนม วันนี้เพื่อน ๆ จะได้รู้จักกับ “ขนมควยลิง” อย่าเพิ่งตื่นเต้นกับชื่อที่ได้ยินกันนะคะ ถึงแม้ว่าชื่อจะแปลกแต่ความอร่อยก็ปังไม่น้อยหน้าเลยทีเดียว ขนมควยลิง มีที่มาจาก เมื่อสมัยก่อนที่ชุมชนหนองบัวมีลิงแสมเป็นจำนวนมาก เวลาชาวบ้านทำขนมเจ้าลิงพวกนี้ก็จะมานั่งเฝ้า พร้อมกับโชว์ของดีให้ดูอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อขนมที่ทำว่า “ขนมควยลิง” นั่นเอง ขนมควยลิงนั้นทำมาจากแป้งข้าวเหนียว นำมาปั้นเป็นแท่งเล็ก ๆ รี ๆ และนำไปต้มในน้ำเดือด จากนั้นคลุกกับมะพร้าวขูด ทานคู่กับน้ำตาล จะได้รสชาติหวาน ๆ มัน ๆ 🍢 หากใครอยากลองชิม ปัจจุบันสามารถหาทานได้ แต่สูตรดั้งเดิมของชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วละก็ ต้องมารับประทานได้ที่ “บ้านยายลิและป้าตุ่ม” พูดขนาดนี้แล้ว ต้องไปลองชิมกันแล้วนะ 🥰

ขนมควยลิง ✨🍡 ชุมชนขนมแปลกเมืองจันทบุรี อ่านเพิ่มเติม

✨ ลานหินสีชมพู จ.จันทบุรี ✨

สวัสดีเพื่อน ๆ วันนี้แอดจะพาทุกคนมาที่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของ จ.จันทบุรี ที่มีความสวยแปลกตาและไม่เหมือนใคร ยิ่งใครชอบถ่ายรูปลงโซเชียลรับรองเลยว่าต้องได้รูปสวยถูกใจแน่ ๆ ตามมาดูกัน ลานหินสีชมพู ตั้งอยู่ภายในบริเวณ เขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นหินสีชมพูอมน้ำตาลแดง อยู่ตามริมชายหาดทอดยาว แถมยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเกาะที่อยู่รอบ ๆ อย่าง เกาะสะบ้า เกาะนมสาว เขาแหลมสิงห์ ได้อีกด้วย ที่เพื่อน ๆ เห็นหินเป็นสีชมพูแบบนี้ เพราะหินที่นี่ มีส่วนผสมของธาตุเหล็กอยู่เยอะ ยิ่งช่วงไหนมีแสงแดดส่องกระทบ เพื่อน ๆ จะเห็นเลยว่ามีทั้งก้อนหินสีแดงอมชมพู สีชมพูอมม่วง ไปจนถึงสีม่วงอมน้ำตาลแดง ปกติจะพบหินแบบนี้ได้ตามบริเวณที่ราบลุ่มน้ำขึ้นถึง ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มน้ำขัง ป่าชายเลน ซึ่งหินชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า หินทรายอาร์โคส (Arkosic Sandstone) สำหรับการเดินไป ลานหินสีชมพู เพื่อน ๆ จะต้องเดินเท้าตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกเป็นการเดินขึ้นเขา แอดใช้เส้นทางนี้ (ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที) ส่วนอีกเส้นทางเป็นการเดินเลียบชายหาด ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง (ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กุมภาพันธ์ น้ำจะขึ้นตอนกลางวันไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้) จุดชมวิวบ่อเตย หากมาทางขึ้นเขาจะอยู่ก่อนถึงลานหินสีชมพู มีจุดนั่งพักชมวิว รับลมเย็น ๆ ในการเดินทางไปลานหินชมพู แอดแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบ ควรมาช่วงเช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึง 9 โมงเช้า หรือ ช่วง 4 โมงเย็นไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน ที่สำคัญต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย ไม่ทิ้งเศษขยะหรือเศษอาหารภายในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยล่ะ

✨ ลานหินสีชมพู จ.จันทบุรี ✨ อ่านเพิ่มเติม

Unseen Thailand รวม 20 พิกัดวัดสวยสุดอันซีน 🙏

🤗 แอดรวมมาให้แล้ว สายธรรม สายมู ชอบไหว้พระทำบุญปักหมุดเลย 20 วัดสวยทั่วไทยน่าไปเช็กอิน ไว้สำหรับเพิ่มแต้มบุญกลางปี ให้เดือนที่เหลือพ.ศ. 2565 นี้ มีแต่ความเฮง ความปังตลอดไป และสำหรับใครที่ยังไม่ว่างก็จดลิสต์กดแชร์กันไว้ก่อน วันหยุดเมื่อไหร่ ทริปไหว้พระทำบุญต้องมาแล้วน๊าา ปักหมุด 20 วัดสวยทั่วไทย ไหว้พระเสริมดวงได้ตลอดทั้งปี 👏 🏵 วัดปากน้ำแขมหนู จันทบุรี 🏵 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม 🏵 วัดหลวงพี่แซม ชลบุรี 🏵 วัดเขาวันชัยนวรัตน์ นครราชสีมา 🏵 วัดสามพราน นครปฐม 🏵 วัดถ้ำแสงธรรม ขอนแก่น 🏵 วัดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์ 🏵 วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย 🏵 วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เชียงใหม่ 🏵 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว นครราชสีมา 🏵 วัดพระธาตุเขาน้อย น่าน 🏵 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ 🏵 วัดร่องขุ่น เชียงราย 🏵 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 🏵 วัดศรีชุม สุโขทัย 🏵 วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี 🏵 วัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น 🏵 วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี 🏵 วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี 🏵 วัดร่องเสือเต้น เชียงราย #วัดสามพราน นครปฐม วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ อยู่แค่นครปฐมนี่เอง ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น ไฮไลท์คือตึกทรงกลมสีชมพู มีมังกรทะยานฟ้าโอบล้อมรอบตึก สูงประมาณ 80 เมตร 16 ชั้น มีอุโมงค์ที่เป็นทางเดินขึ้นไปสักการะองค์พญามังกร และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “หลวงพ่อพุทโธภาวนา” ใครเดินถึงยอดจะได้ชมวิวสวย ๆ ด้วยน้าา ถึงจะเหนื่อย มีขาสั่นบ้าง แต่คุ้มแน่นอน  Maps : วัดสามพราน 92 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/wG4b9gnjDtHyPJuQ7 #วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี อลังการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เจดีย์สีขาวตัดกับสีทอง ถูกจำลองมาจาก เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. 2500 ภายในใช้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุบลราชธานี อีกทั้งยังมีท่านปู่กริชกรกชนาคราช และ ท่านย่ากลีบมณีเกตุนาคิณี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พญานาคฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า มีความเชื่อว่าเหล่าพญานาคจะปกป้อง รักษาพระพุทธศาสนาไว้ ทำให้หลาย ๆ คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง  Maps : วัดพระธาตุหนองบัว ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี https://goo.gl/maps/jAbyvpT4iE3GbbmQ9 #วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ปักหมุดไหว้พระขอพร ที่ #วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ #วัดแจ้ง วัดโด่งดังที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ชมสถาปัตยกรรมสวยโดดเด่น พร้อมเดินชิล เดินเล่น ถ่ายรูปคู่กับพระปรางค์ ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสันสวยงาม ตั้งโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอย่าลืมแวะสักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกภายในพระอุโบสถ สักการะพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร และพระอรุณ หรือพระแจ้ง พระพุทธศิลป์แห่งลานช้างภายในวิหารหลวง และเข้าโบสถ์น้อย ลอดแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคล  Maps : วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/owAfE5GC46CeneDY7 #วัดเขาวันชัยนวรัตน์ นครราชสีมา Unseen วัดสวยบนยอดเขา วิวอลังการมาก ๆ ที่นี่เรียกว่าเป็นอุโบสถหินลายไม้หนึ่งเดียวในไทย ซึ่งทุกส่วนของโบสถ์จะทำจากหิน ทั้งประตู หน้าต่างทุกบาน รวมไปถึงสิ่งของบางอย่างสร้างมาจากหินทรายลายไม้ทั้งหมด ส่วนด้านในจะมีพระพุทธรูปสีทองอร่ามประดิษฐานอยู่ สวยงามล้ำค่า มากล้นด้วยความศรัทธามาก ๆ และบริเวณรอบ ๆ โบสถ์ยังมีสระน้ำสีฟ้าล้อมรอบ ยิ่งทำให้พระอุโบสถดูงดงามมากยิ่งขึ้นไปอีก  Maps : วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา https://goo.gl/maps/QYUSYVRVSp3K7mJ #วัดหลวงพี่แซม ชลบุรี วัดหลวงพี่แซม วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ ความงดงามที่โดดเด่นเป็นไฮไลท์ก็คือ ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิ์ ที่ถูกเนรมิตด้วยฝีมือมนุษย์ ถัดมาภายในโถงกลางของวัด จะมี “องค์อนันตนาคราช 7 เศียร” อยู่กลางบ่อน้ำ อลังการมาก ๆ นอกจากนี้ภายในภายนอกยังมีอุโบสถที่เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงหรือหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้า เชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้สักการะจะพบกับความสุขและความสำเร็จอีกด้วย  Maps : วัดหลวงพี่แซม 51 หมู่ 10 ทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี https://goo.gl/maps/bW3J1cMfuvK2 #วัดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์ วัดทางสายตั้งอยู่บนภูเขาสูง บรรยากาศเงียบสงบ หลาย ๆ คนนิยมมาสักการะพระพุทธกิติสิริชัย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ หันพระพักตร์ออกทะเล และพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์ จัตุรมุขสูงสามชั้น สามารถมองเห็นได้แต่ไกล หากขึ้นไปถึงบริเวณฐานยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของชายหาดบ้านกรูดในมุมสูง กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา สวยมาก ๆ ลมพัดเย็นสบาย ยิ่งมาช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกดินคืองดงามมากจริง ๆ  Maps : วัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน

Unseen Thailand รวม 20 พิกัดวัดสวยสุดอันซีน 🙏 อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุด 8 น้ำตก เที่ยวพักผ่อน นอนแช่น้ำให้ชื่นใจ

ให้ธรรมชาติเยียวยา ปักหมุด 8 น้ำตก 💦 เที่ยวพักผ่อน นอนแช่น้ำให้ชื่นใจ 🍁🍃 น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา ชุ่มฉ่ำสุด ๆ 🐟 🌲 พาตัวเองออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ปักหมุด 8 น้ำตก เที่ยวพักผ่อน นอนแช่น้ำให้ชื่นใจ ซึ่งแต่ละที่น้ำใสมาก เห็นปลาตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมด บรรยากาศสดชื่น เล่นน้ำสนุก ๆ ท่ามกลางต้นไม้เขียวขจี ชุ่มฉ่ำในวันหยุดจนลืมร้อนกันไปได้เลย 🏞 🌤 รวม 8 น้ำตก ออกไปเที่ยวพักผ่อน นอนแช่น้ำให้ชื่นใจ 🌤💦 น้ำตกห้วยหลวง จ.อุบลราชธานี💦 น้ำตกวังก้านเหลือง จ.ลพบุรี💦 น้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี💦 น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี💦 น้ำตกวังตะไคร้ จ.นครนายก💦 น้ำตกสาริกา จ.นครนายก💦 น้ำตกทีลอซู จ.ตาก💦 น้ำตกคลองพลู จ.ตราด 💚 สายเที่ยวธรรมชาติต้องไม่พลาด ออกไปชาร์จพลังให้ร่างกายกันสักหน่อย บางที่ก็อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มาก ๆ เดินทางไม่นานก็ได้สัมผัสอากาศดี ๆ กันแล้ว 💙  น้ำตกทีลอซู จ.ตาก   น้ำตกทีลอซูเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยติดอันดับโลก ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร อลังการความสวยงามของน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงชัน ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ตกลงมากระทบกับหินเสียงดังกังวาล ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ จึงกลายเป็นลิสโปรดในดวงใจของใครหลาย ๆ คน และยังเหมาะสำหรับสายผจญภัย ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะถือว่าเดินทางเข้าลำบากทั้งนั่งรถ นั่งเรือยาง เดินเท้า แต่คุ้มค่ากับเวลาแน่นอน ส่วนทางด้านกิจกรรมก็มีให้ทำหลากหลาย เช่น ล่องแพ แคมป์ปิ้ง ชมน้ำตกสายรุ้งทีลอจ่อ ฯลฯ   เวลาเปิด-ปิด : 08.30-16.30 น. ปิดให้บริการเข้าชม 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เปิดให้เข้าชมอีกครั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  Maps : น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  Facebook : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง – Umphang Wildlife Sanctuary  โทร. 08 8427 5272 / 0 5550 8780  น้ำตกห้วยหลวง จ.อุบลราชธานี   น้ำตกห้วยหลวงหรือน้ำตกบักเตวเป็นน้ำตกขนาดใหญ่แห่งภาคอีสานตอนล่าง สูงประมาณ 40 เมตร ลักษณะเป็นหน้าผาหินที่มีน้ำไหลตกจากที่สูงลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เกิดเป็นหาดทรายขนาดเล็ก หาดทรายกลางป่าที่สามารถลงเล่นน้ำได้ และบริเวณด้านล่างผาหินจะมีซอกหินที่เราสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย ที่นี่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้สีเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นมาก ๆ ในช่วงหน้าฝนน้ำเยอะ เสียงน้ำตกจะดังกังวาลไปทั่วป่าเลย   Maps : น้ำตกห้วยหลวง อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  เวลาเปิด-ปิด : 08.00-16.00 น.  Facebook : น้ำตกห้วยหลวง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  น้ำตกวังก้านเหลือง จ.ลพบุรี   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปี เกิดจากแหล่งน้ำผุดจำนวนหลายจุดที่ผุดขึ้นมาจากลำห้วยมะกอก ไหลลงมารวมกันบริเวณสันหินปูน ทำให้เกิดเป็นน้ำตกกว้างประมาณ 20 เมตร และไหลลดหลั่นกันไปเป็นชั้น ๆ ถึงจะมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นแน่นอน บรรยากาศดี ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ และที่นี่น้ำยังใสเห็นปลากำลังแหวกว่ายชัดเจนเลย แถมมีหลายชั้นให้เดินชมความงามกันแบบชิลล์ ๆ เพราะทางเดินไม่ชัน เดินสะดวกสบายมาก ๆ ส่วนใครอยากมานอนค้างก็มีจุดบริการนำเต้นท์มากางกันได้แบบฟรี ๆ จ้า  Maps : สวนรุกชาติวังก้านเหลือง ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  Facebook : น้ำตกวังก้านเหลือง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี l Wung Kan Leuang Waterfall  โทร. 09 2909 1669  น้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี  เดินทางง่ายใกล้กรุงเทพฯ บรรยากาศดี น้ำใสแจ๋ว เห็นปลาแหวกว่ายชัดเจน มีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปี แถมมีที่พักสำหรับสายแคมป์ปิ้งด้วยนะ  ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง น้ำตกชั้นเล็ก ๆ สามารถปู่เสื่อปิคนิค นอนพักผ่อนได้ชั้นที่ 2 วังมัจฉา ดูฝูงปลาพลวงเพลิน ๆ หรือลงเล่นน้ำเย็น ๆ ได้ ซึ่งชั้นนี้ถ่ายรูปสวยมาก ที่สำคัญมีร้านน้ำ อาหารทานเล่นด้วยนะชั้นที่ 3 ผาน้ำตก ชั้นนี้น้ำตกจะตกลงมาจากที่สูงชั้นที่ 4 อกผีเสื้อ มีสไลด์เดอร์น้ำให้เล่นที่ชั้นนี้ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง เบื่อไม่ลงสมชื่อจ้า เป็นยังไงต้องมาชั้นที่ 6 ดงพฤกษา ดูพันธุ์ต้นไม้ต้องชั้นนี้เลยชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ ชั้นสุดท้ายที่สวยมาก คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอน  ค่าเข้าชมน้ำตก  คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 50 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท /

ปักหมุด 8 น้ำตก เที่ยวพักผ่อน นอนแช่น้ำให้ชื่นใจ อ่านเพิ่มเติม

✨5 อุทยานแห่งชาติ น่าเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ 🌳

ใครที่กำลังวางแผนหาที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ แบบไม่ต้องเดินทางไกลก็ได้สัมผัสอากาศดีๆ ฟังเสียงธรรมชาติให้ผ่อนคลาย เตรียมเก็บกระเป๋าตามแอดมาได้เลย เพราะวันนี้แอดจะมาแนะนำ 5 อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ยังเปิดให้บริการในฤดูฝนนี้ด้วยนะ ไปกันเล้ย การเข้าชมอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี  อยู่ในเขตป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนจึงทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ซึ่งไฮไลต์ของที่นี่ก็คือน้ำตกพลิ้วที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ทั้งปี ท่ามกลางปลาพลวงที่แหวกว่ายไปมาจำนวนมาก ปลาเหล่านี้คุ้นเคยกับคนมาก เพื่อน ๆ ที่ไปเล่นน้ำอย่าลืมปฏิบัติตามระเบียบอุทยานฯ ไม่รบกวนหรือทำร้ายปลาเหล่านี้กันนะคะ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นคือ สุนันทานุสาวรีย์ หรือ พีระมิดพระนางเรือล่ม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ภายในบรรจุพระบรมราชสรีรางคารของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ เหตุที่โปรดให้สร้างเพราะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วและทรงโปรดที่นี่มาก นอกจากนี้ ยังทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างอลงกรณ์เจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วอีกด้วย เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. อัตราค่าเข้าชมอุทยานฯ ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ 20 บาท/คัน รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท/คัน สำรองบ้านพัก : https://nps.dnp.go.th/reservation.php ร้านค้าสวัสดิการ : เปิดบริการทุกวัน 07.00 น – 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม  039-434528 หรือ 086-3197556 https://goo.gl/maps/DiEM3HikKF9yUckb8 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์  จุดเด่นของที่นี่ก็คือชายหาดขาวสะอาดสวยงาม ที่มีทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์ยาวเป็นแนวขนานกับทะเลนี่เอง นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็ก ๆ อีกสองเกาะคือ เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ ทั้งสองเกาะเป็นแหล่งสัมปทานรังนกนางแอ่น ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที เพื่อน ๆ สามารถดำน้ำชมปะการังในบริเวณสองเกาะนี้ได้ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้โดยตรง ส่วนคนที่ไม่ใช่สายดำน้ำก็สามารถชมธรรมชาติไปบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันได้ เปิดบริการทุกวัน 06:00-20:00 อัตราค่าบริการเข้าอุทยานฯ ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ 20 บาท/คัน รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท/คัน สำรองบ้านพัก : https://nps.dnp.go.th/reservation.php ร้านค้าสวัสดิการ : เปิดบริการทุกวัน 07.00 น – 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม  063 142 1121 จองเรือไปดำน้ำดูปะการัง โทร 081 944 9956 https://goo.gl/maps/d8kp62dWx3YJRwGb9 อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี  ภายในอุทยานแห่งชาติพุเตย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงชันสลับซับซ้อนทอดตัวต่อกัน ทั้งยังเป็นต้นน้ำสำคัญหลายสาย เช่น ห้วยใหญ่ ห้วยตะเพิน จุดสูงสุดคือยอดเขาเทวดาที่สูงถึง 1,123 เมตร ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินขึ้นเขาท้าทายกำลังขาและกำลังใจของตัวเอง เมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็จะได้รางวัลเป็นทะเลหมอกสวยๆ และวิวภูเขาที่วางตัวสลับซับซ้อนอย่างสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ อย่าง น้ำตกตะเพินคี่ใหญ่ ถ้ำตะเพินเงิน ถ้ำตะเพินทอง และถ้ำตะเพินเพชร ที่สำคัญทั้งหมดที่ว่ามานี้ เราสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ เปิดบริการทุกวัน 08:00-18:00 น. อัตราค่าเข้าชมอุทยานฯ ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ 20 บาท/คัน รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท/คัน สำรองบ้านพัก : https://nps.dnp.go.th/reservation.php ร้านค้าสวัสดิการ : ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป สอบถามเพิ่มเติม  035 960 240 https://goo.gl/maps/831pQ7ik6J51qUoVA อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนและหินตะกอนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีลำห้วยไหลผ่านทำให้เกิดน้ำตก 7 ชั้นที่สวยงามมาก ชื่อว่าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น โดยแต่ละชั้นจะมีชื่อเรียกต่างกัน ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5 ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ และชั้นที่ 7 ร่มเกล้า นอกจากนี้ ยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นอีก นั่นคือ ถ้ำสวรรค์ มีลักษณะเหมือนอุโมงค์ธรรมชาติ กว้าง 9 เมตร

✨5 อุทยานแห่งชาติ น่าเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ 🌳 อ่านเพิ่มเติม

อร่อยทุกไร่ ส่งตรงถึงบ้าน รวมสวนผลไม้ออนไลน์ ระยอง จันทบุรี ตราด

ฤดูผลไม้หน้าร้อนกลับมาอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเงาะ มังคุด ลองกอง สละ และทุเรียนที่ทุกคนตั้งตารอ แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงสวนผลไม้ ก็ต้องนึกถึงสวนที่ภาคตะวันออกเป็นอันดับแรก ๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การเดินทางข้ามจังหวัดหรือออกไปเที่ยวยังไม่สะดวก วันนี้แอดจึงรวบรวมสวนผลไม้ภาคตะวันออกที่เพื่อน ๆ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ มาอร่อยที่บ้านได้ค่ะ .  จังหวัดระยอง 1. สวนเรือนแก้ว โทร. 094 516 1442, 080 446 1562Facebook: สวนเรือนแก้ว 2.สวนยายดา เจ้บุญชื่นโทร. 089 099 1297Facebook: สวนยายดา – เจ๊บุญชื่น (Suan-Yai-Da) 3.สวนคุณประยูรโทร 088 231 8413Facebook: สวนคุณประยูร 4.สวนธรรมเจริญ โทร. 086 099 8638Facebook: สวนธรรมเจริญ 5.สวนสละคุณพิชัยโทร. 087 686 0418, 081 782 4645 6.สวนผู้ใหญ่เสวตรโทร. 084 870 8238Facebook: สวนผู้ใหญ่เสวตร 7.สวนย่าบูรณ์โทร. 089 461 5897Facebook: หลานย่าบูรณ์ 8.สวนในฝันโทร. 091 882 1837Facebook: https://www.facebook.com/dekachatefarm?_rdc=1&_rdr 9.บ้านสวนกลชาญโทร. 090 287 9542Facebook: บ้านสวนกลชาญ สินค้าเกษตรแปรรูป 10.สวนศิวดุลย์โทร. 094 282 3596Facebook: https://www.facebook.com/สวนทุเรียนศิวดุลย์-1856063707746555ID Line: 0900030426 11.สวนสุภัทราแลนด์โทร. 081 588 1519, 062 838 1948Facebook: สวนสุภัทราแลนด์ / Suphattraland RayongID Line : s0815881519 12.สวนนิมิต โทร. 081 985 4513Facebook: https://web.facebook.com/suannimit.rayong/ 13.สวนป้าเพียร โทร. 089 784 7899Facebook: บ้านสวนผลไม้ป้าเพียร ระยอง 14.สวนเรไร โทร. 080 600 1218Facebook: สวนเรไร-สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 15.สวนสละคุณประสงค์ โทร. 081 209 4119Facebook: สละลอยแก้วเพื่อเกษตร – สวนสละคุณประสงค์ Salacca Garden 16.สวนวิเศษ โทร. 081 431 1986Facebook: ที่นี่สวนวิเศษฮิ 17.สวนประสมทรัพย์ โทร. 081 481 6598, 081 377 3056Facebook: สวนประสมทรัพย์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 18.สวนผู้ใหญ่สมควร โทร. 081 761 9497Facebook: สวนผู้ใหญ่สมควร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 19.สวนคุณยาย โทร. 081 969 9936 20.สวนคุณตุ้ม-คุณตู่ โทร. 095 536 1228Facebook: สวนคุณตุ้ม-คุณตู่ 21.สวนมีสบาย โทร. 084 566 8546Facebook: สวนมีสบาย 22.สวนวรินทร โทร. 063 429 4164Facebook: สวนวรินทร 23.สวนมีสุข โทร. 081 889 0331 24.สวนงามสุขโทร. 085 951 7616Facebook: สวนผลไม้ สวนงามสุขโฮมสเตย์ 25.สวนสุกัญญา โทร. 089 227 0603Facebook: บ้านสวนสุกัญญาID Line: https://line.me/ti/p/i2d459Y3ya . จังหวัดจันทบุรี 1.สวนโถทอง โทร. 087 835 5964, 086 886 0678Facebook: สวนโถทอง 2.ชบา รีสอร์ท แอนด์ การ์เด้นท์ โทร. 080 459 2955, 039 471 878, 087 749 5667, 083 055 7018Facebook: ชบา รีสอร์ท จันทบุรี 3.สวน เคพี การ์เด้น จันทบุรี โทร. 039 323 201-05, 086 566 2419Facebook: สวนเคพี การ์เด้น จันทบุรี KP Garden ChanthaburiID Line: @kpgarden 4.สวนรัฐไท (9 สวนอินทรีย์) โทร. 063 226 2251,098 565 5840,084 945 0626ID Line: 0632262251 5.สวนสละเฮียถึก โทร. 081 982 2551, 081 940 1290Facebook: สวนสละเฮียถึก 6.บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ โทร. 089 990 9141, 092 557 4643Facebook: บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ID Line: rittiyotee 7.ชุมชนรักษ์เขาบายศรีโทร. 098 283 3102Facebook: ชุมชนรักษ์เขาบายศรี 8.สวนป้าแกลบ แอนด์ โอทอป โทร. 061 936 5446, 098 357 4553เว็บไซต์: www.pakleb.comID Line: @PaglaebFacebook: https://www.facebook.com/สวนป้าแกลบ-otop-360788221102918 9.สวนตาบุญช่วย โทร. 065 996 9655 , 098 632 2893Facebook: สวนตาบุญช่วย 10.สวนอรุณบูรพา โทร. 086 824 9589Facebook: สวนอรุณบูรพาID Line: @arunburapha 11.สวนรินรดี โทร.

อร่อยทุกไร่ ส่งตรงถึงบ้าน รวมสวนผลไม้ออนไลน์ ระยอง จันทบุรี ตราด อ่านเพิ่มเติม

ชวนครอบครัวเที่ยวสงกรานต์ กับ 5 สถานที่เที่ยวเมืองรอง

วันสงกรานต์ ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญของคนไทย หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้เทศกาลนี้มาถึงไว ๆ เพราะนอกจากจะได้หยุดยาวพักผ่อนแล้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้ทำ โดยสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเป็นอันดับแรกคือการละเล่นน้ำ ประแป้ง คลายร้อน การร่วมกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ หรือเข้าวัด ไหว้พระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ยังถือเป็นวันครอบครัวอีกด้วย เราเลยอยากชวนทุกครอบครัวไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสงกรานต์ในรูปแบบใหม่ สไตล์เมืองรอง ที่ถึงแม้จะงดเล่นน้ำ งดประแป้ง แต่ก็ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ของ 5 สถานที่เมืองรอง ที่มีครบทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายบุญ สายออกกำลังกาย หรือว่าจะสายกิน ที่รับรองว่าได้ลองแล้วจะติดใจจนต้องชวนครอบครัวออกไปเที่ยวซ้ำอีกแน่นอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ .วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณ เป็นการเปลี่ยนปีจุลศักราช ซึ่งปัจจุบันถึงแม้จะกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามหลักสากล แต่ชาวไทยพุทธศาสนา ยังถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ไหน ๆ ก็หยุดยาวปีใหม่ไทยทั้งที ถือเป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่ไม่ควรพลาดในการพาครอบครัวเข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ เสริมความสิริมงคลให้แก่ครอบครัว โดยวัดที่เราจะพาทุกครอบครัวไปไหว้พระเริ่มต้นปีกันนั้นก็คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถือเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยของพระเจ้าอู่ทอง มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี จุดเด่นของวัดอยู่ตรงองค์พระปรางค์ที่ถือเป็นต้นกำเนิดพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีอันโด่งดัง มาที่นี่นอกจากจะได้พาครอบครัวมาสรงน้ำพระวันสงกรานต์เพื่อเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในปีใหม่ ที่คนไทยโบราณเชื่อว่าชีวิตก็จะราบรื่นมีความสุขไปตลอดปีแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงอีกด้วย.สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง– อุทยานมังกรสวรรค์ 400 เมตร– วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 2.9 กม.– หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 3.8 กม..ที่ตั้ง ถนนสมภารคง ต.รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดบริการทุกวัน ไร่ตามฟาร์มสุข.ขยับมาเที่ยวภาคตะวันออกกันบ้าง ที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเมืองรองใกล้กรุง ที่นี่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ การพาย Stand Up Paddle Board หรือที่เรามักจะเรียกกันเล่น ๆ ว่า SUP Board ในคลองบางกะจะ ด้วยเสน่ห์ความสวยงามคลองบางกะจะ ทำให้เราสามารถออกกำลังกาย และพักผ่อนไปได้ในคราวเดียวกัน ไม่ว่าจะอยากออกทริปพาย SUP ชมธรรมชาติช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือจะเหมายาวๆทั้งวัน ที่นี่ก็มีบริการให้เลือกหลายช่วงเวลาตามความต้องการ.นอกจากนี้ยังมีบริการ Private Portrait SUP ทุกโปรแกรมของที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ภาพสวย ๆ จากช่างภาพมืออาชีพที่มาถ่ายให้ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มอีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมขี่ม้า โดยที่ฟาร์มจะมีสนามฝึกขี่ม้า และมีคุณครูฝึกผู้เชี่ยวชาญดูแลอยู่ตลอดการเรียน เริ่มเรียนได้ตั้งแต่เด็กเล็ก 3 ขวบขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ท่านไหนสนใจที่นี่ก็ยินดีต้อนรับเสมอ อัตราค่าบริการ SUP– แพคเกจเริ่มต้น ราคา 800บาท/คน รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 7 ท่าน ต่อทริป ยกเว้น แพคเกจส่วนตัว จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน หรือ ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก * กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ขออนุญาตรับเฉพาะกลุ่ม ไม่รับแจมกรุ๊ปกับท่านอื่น * กรณี ลูกค้ามี บอร์ดมาเอง ขอร่วมแจมทริป มีค่าบริการ 300 บาท : 1 บอร์ด (พร้อมอาหาร เพิ่ม 150 บาท รวมค่าบริการ 450 บาท : 1 ท่าน) (อัตรานี้รวม ค่าบริการเจ้าหน้าที่,ค่าบำรุงสถานที่ ,น้ำดื่ม- ของว่าง ).อัตราค่าบริการขี่ม้า– ครึ่งชั่วโมง 200 บาท– 1 ชั่วโมง 400 บาท– คอร์สเรียน 4,000 บาท (เรียน 10 ชั่วโมง แถมฟรีอีก 1 ชั่วโมง).สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง– ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.4 กม.– ชุมชนริมน้ำจันทบูร 8.6 กม.– ชุมชนขนมแปลก 12 กม..ที่ตั้ง 68/3 หมู่ 4 ถนนชาติอนุสรณ์ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเปิดบริการทุกวัน (กรุณานัดหมายจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง)โทร. 09 4696 6263 cr. รูปขี่ม้า จากไร่ตามฟาร์มสุข https://www.facebook.com/raitamfarmsuk ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทุ่งเจริญ.สถานที่ต่อไป ขอเอาใจครอบครัวสายคราฟท์กันบ้าง หากพูดถึงงานคราฟท์ งานผ้า จังหวัดที่โดดเด่นในเรื่องนี้คงจะหนีไม่พ้นจังหวัดแพร่ เราเลยจะพาทุกคนไปเรียนรู้กระบวนการวิธีทำผ้าหม้อห้อม ผ้าพื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทุ่งเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หรือชาวบ้านจะรู้จักกันในนาม บ้านป้าเหงี่ยม แรกเริ่มที่นี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รวมกลุ่มกันทำผ้าหม้อห้อมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ จนพัฒนาพื้นที่มาเป็นแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทุ่งเจริญ” ในปัจจุบัน ผ้าหม้อห้อมถือว่าเป็นผ้าที่ทนทาน สวมใส่สบายไม่ร้อน นอกจากนี้ยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมวก ผ้าพันคอ มาเที่ยวที่นี่นอกจากคุณพ่อ คุณแม่จะได้ความรู้เผื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้แล้ว เด็กๆยังได้สนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมการย้อมผ้าหม้อฮ้อม งานศิลปะฝีมือเราที่มีชิ้นเดียวในโลกอีกด้วย.สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง– วนอุทยานแพะเมืองผี 6.2 กม.– พิพิธภัณฑ์คุ้มวงศ์บุรี 4.8 กม.– คุ้มเจ้าหลวง 4.3 กม..ที่ตั้ง 291 หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่เปิดบริการทุกวัน

ชวนครอบครัวเที่ยวสงกรานต์ กับ 5 สถานที่เที่ยวเมืองรอง อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top