เคล็ดลับง่าย ๆ ในการเลือกซื้อชา 🍵🫖

แหล่งปลูกชาในไทย นอกจากจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกแล้วส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เพื่อน ๆ ได้ไปเที่ยวชม เรียนรู้ และถ่ายรูปสวย ๆ แล้ว ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือ มักมีร้านของฝากให้เราได้ซื้อชาหรือของที่ระลึกอื่น ๆ กลับไปด้วย หากเพื่อน ๆ สนใจอยากซื้อใบชากลับบ้าน แอดก็มีเคล็ดลับเล็ก ๆ ในการเลือกซื้อมาฝากค่ะ 😉

 • แหล่งปลูกชา 🌱
  • แหล่งปลูกชาก็เป็นอีกปัจจัยที่จะตัดสินว่าชานั้นมีคุณภาพหรือไม่ เพราะสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และอากาศถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกชา เพราะจะทำให้ใบชามีรสชาติและคุณภาพที่ต่างกัน แหล่งปลูกชาคุณภาพดีในไทยส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนของประเทศ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่บนเขาสูง มีความชื้นปกคลุม และมีอากาศเย็น
 • คุณภาพของใบชา 🍃
  • จริง ๆ แล้วใบชามีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต เบื้องต้นแนะนำให้เลือกเป็นชาใบ มากกว่าชาผงหรือเศษฝุ่นชาที่เหลือจากกระบวนการผลิต จะทำให้ได้ชาที่มีคุณภาพมากกว่า
 • ชิมก่อนซื้อ 🍵
  • ชาแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่าง ทั้งในเรื่องของรสชาติและกลิ่น ซึ่งต่างคนก็คงจะต่างใจ หากเป็นร้านชาที่มีบริการชิมก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ ก็น่าจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ดีขึ้น
 • สังเกตบรรจุภัณฑ์ 📦
  • การเก็บรักษาใบชาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรใส่ใจ เพราะใบชานั้นมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นแสง อุณหภูมิ ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะทึบ และสุญญากาศ เพื่อป้องกันความชื้นที่อาจจะทำให้ใบชาเสียหายและรสชาติเปลี่ยนได้
Scroll to Top
Send this to a friend