ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต

📢 ประกาศกรมการกงสุล : ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  • 🔺 “ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว” จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 🔺
    1. คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
    2. ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
    3. ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ
    4. ผู้เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Bangkok, 21 December, 2021 – Thailand’s Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) today ordered temporarily suspension of the Thailand Pass for all new TEST&GO and Sandbox applications (except Phuket Sandbox), effective from 22 December, 2021, citing the rising number of Omicron variant cases in the country.

Travellers who have already received a Thailand Pass QR code (approximately 200,000 applicants) will be allowed to enter Thailand under the existing conditions of the scheme they have registered. However, the government will introduce new measures for contact tracing and will ensure all travellers be tested 2 times using the RT-PCR method. The second testing will take place at government-designated facilities (no additional cost).

New registration for Thailand Pass under the Exemption from Quarantine (TEST&GO) and Living in the Blue Zone Sandbox programmes will no longer be accepted, starting from 22 December, 2021 until further notice. Applicants who have registered, but have not received their QR Code must wait for their Thailand Pass to be considered / approved. Once approved, they can enter Thailand under the scheme they have registered.

Registration for Thailand Pass under the Phuket Sandbox programme and Happy Quarantine remain open, but the government will be reviewing the situation periodically.

Kindly note the information is to serve as reference only. It is especially important to check in regularly on www.tatnews.org to stay current on what remains a very fluid and fast changing situation.

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, TAT News

Link : https://www.facebook.com/ThaiConsular/posts/2385538328249968, https://www.tatnews.org/2021/12/thailand-pass-temporarily-suspended-those-received-qr-code-can-enter

Scroll to Top
Send this to a friend