รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

Spread the love

กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารข้างล่างนี้

———————————————-

The Ministry of Foreign Affairs would like to announce the list of countries and territories where individuals are permitted to enter Thailand and the guidelines for entering Thailand on 1 November 2021. Please see details in the documents below.

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

Link : https://web.facebook.com/ThaiMFA/posts/6596281913745094

Scroll to Top