มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️

Spread the love

  • มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️
    • 📌 ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สำหรับการเข้าประเทศทุกมาตรการ
    • 📌 ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ 5 วัน (สำหรับมาตรการ Sandbox)
    • 📌 ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ เหลือ 5 วัน สำหรับทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และได้รับวัคซีนไม่ครบ / ไม่ได้รับวัคซีน
    • 📌 มาตรการ Test and Go ตามเดิม

…………………………………………………

Scroll to Top