ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการกักตัว

Spread the love
 • ✈ ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการกักตัว มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
  • ผู้โดยสารจากประเทศที่กำหนด ต้องพำนักในประเทศนั้นอย่างน้อย 21 วัน (ยกว้นบุคคลสัญชาติไทยจากประเทศไทย)
  • ติดต่อสถานทูตไทยในประเทศต้นทางเพื่อขอ COE หรือลงทะเบียน www.thailandpass.go.th
  • ตรวจ RT-PCR และพำนักอยู่ในโรงแรม SHA+/AQ กระทั่งได้รับผลตรวจอย่างเป็นทางการ
 • ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 64

 • ✈ Guidelines for travelers with exemption from quarantine effective on 1 November 2021 onwards
  • Passenger must be in the listed country more than 21 days (Thai citizen from Thailand is excepted from 21 days requirement
  • Contact Thai Embassy for COE or Register Thailand Pass via www.thailandpass.go.th
  • RT-PCR Test and may stay until the result is available in SHA+/AQ Hotel
 • Updated Info on 25 Oct 21

Download PDF >> https://www.caat.or.th/th/archives/61226

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand

Link : https://web.facebook.com/caat.thailand/posts/2049363011893057

Scroll to Top