นครปฐม

นครปฐม

 เส้นทางเบญจภาคีไหว้พระ 5 วัด

ใครกำลังหาที่ทำบุญไหว้พระ บัดดี้จะพาไปไหว้พระใกล้กรุง 5 องค์ 5 จังหวัด หรือที่เรียกกันว่า “เส้นทางเบญจภาคีวารีปาฏิหารย์” เชื่อกันว่า พระพุทธรูปทั้ง 5 องค์ เป็นพี่น้องกัน จากตำนานหลากหลายเรื่องราวที่เล่าต่อ ๆ กันมา แต่ไม่ว่าจะตำนานไหน ปัจจุบันเส้นทางนี้ก็เป็นที่นิยมที่ผู้ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้ แม้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชาเพียงครั้งหนึ่ง ย่อมถือว่าเป็นการสร้างบุญมงคล บารมี อันจะนำความสุขความเจริญครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต บัดดี้ขอแนะนำทริป 2 วัน 1 คืน ในการตามรอยเส้นทางนี้ ได้ไหว้พระมากกว่า 5 วัดอีกนะ ได้กินอาหารอร่อย ๆ ตามบัดดี้มาเลย วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม-นครปฐม เดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี รับประทานอาหารเช้าตามเส้นทางสมุทรสงคราม-เพชรบุรี ไหว้พระหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย สุนทรภู่ได้กล่าวไว้ในนิราศเมืองเพชรมีใจความว่า ไปครู่หนึ่งถึงเขาตะคริวสวาท มีอาวาสวัดวามหาเถรมะพร้าวรอบขอบเขตที่บริเวณ พอจวนเพลพักร้อนผ่อนสำราญกับหนูพัดจัดธูปเทียนดอกไม้ ขึ้นไปไหว้พระสำฤทธิ์พิษฐานเขานับถือลือมาแต่บุราณ ใครบนบานพระก็รับช่วยดับร้อนฯ มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องโชคลาภ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่สมัครเรียน สมัครงาน ฯลฯ จากนั้น เดินทางไปไหว้พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสงคราม หล่อด้วยทองเหลือง แสดงอิริยาบถประทับยืน ปางอุ้มบาตร ส่วนใหญ่ขอพรในเรื่องความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แคล้วคลาด ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง แล้วไปเดินเล่นตลาดร่มหุบ แวะรับประทานอาหารกลางวันบริเวณริมทางรถไฟสถานีแม่กลองได้ รถไฟจะเข้าสถานีเวลา 8.30 น. 11.10 น. 14.30 น. 17.40 น. ออกจากสถานีเวลา 06.20 น. 9.00 น. 11.30 น. 15.30 น. จากนั้น เดินทางไปไหว้พระปฐมเจดีย์และเดินเล่นตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ รับประทานอาหารเย็นในตลาดโต้รุ่ง หรือร้านใกล้เคียง นอนที่จังหวัดนครปฐม 1 คืน มีที่พักให้เลือกหลายรูปแบบ วันที่ 2 นครปฐม-ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-กรุงเทพฯ รับประทานอาหารเช้าที่จังหวัดนครปฐม แล้วเดินทางไปไหว้พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อจะช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไป เดินทางต่อไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางไปวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอพรเรื่องการมีบุตร โชคลาภ ธุรกิจ การรักษาพยาบาลและอื่น ๆ ปิดท้ายด้วยไหว้หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เพราะเชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายในเร็ววัน และสามารถคุ้มครองให้ผู้ไปกราบไหว้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย ชมวิวที่หอชมเมืองสมุทรปราการได้ถึง 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น บรรยากาศดีดี แถวปากน้ำ-บางปู และเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เส้นทางเบญจภาคีไหว้พระ 5 วัด อ่านเพิ่มเติม

🎇เส้นทางเบญจภาคีวารีปาฏิหารย์🎇

🙏ใครกำลังหาที่ทำบุญไหว้พระ บัดดี้จะพาไปไหว้พระใกล้กรุง 5 องค์ 5 จังหวัด หรือที่เรียกกันว่า “เส้นทางเบญจภาคีวารีปาฏิหารย์” เชื่อกันว่า พระพุทธรูปทั้ง 5 องค์ เป็นพี่น้องกัน จากตำนานหลากหลายเรื่องราวที่เล่าต่อ ๆ กันมา แต่ไม่ว่าจะตำนานไหน ปัจจุบันเส้นทางนี้ก็เป็นที่นิยมที่ผู้ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้ แม้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชาเพียงครั้งหนึ่ง ย่อมถือว่าเป็นการสร้างบุญมงคล บารมี อันจะนำความสุขความเจริญครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต บัดดี้ขอแนะนำทริป 2 วัน 1 คืน ในการตามรอยเส้นทางนี้ ได้ไหว้พระมากกว่า 5 วัดอีกนะ ได้กินอาหารอร่อย ๆ ตามบัดดี้มาเลย ทั้งนี้ เพื่อน ๆ สามารถนำไปปรับการเดินทางได้ตามที่ต้องการค่ะ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจรด้วยนะคะ มีทริกในการขอพรด้วยนะ บางคนเชื่อว่า หากไปขอพรเดียวกันกับพระทั้ง 5 องค์ จะเป็นความจริง วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม-นครปฐมเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี รับประทานอาหารเช้าตามเส้นทางสมุทรสงคราม-เพชรบุรี ไหว้พระหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย สุนทรภู่ได้กล่าวไว้ในนิราศเมืองเพชรมีใจความว่า ไปครู่หนึ่งถึงเขาตะคริวสวาท มีอาวาสวัดวามหาเถรมะพร้าวรอบขอบเขตที่บริเวณ พอจวนเพลพักร้อนผ่อนสำราญกับหนูพัดจัดธูปเทียนดอกไม้ ขึ้นไปไหว้พระสำฤทธิ์พิษฐานเขานับถือลือมาแต่บุราณ ใครบนบานพระก็รับช่วยดับร้อนฯ มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องโชคลาภ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่สมัครเรียน สมัครงาน ฯลฯ ภายในวัดมีบริการรถรางขึ้นไปไหว้หลวงพ่อปู่หมอและจุดชมวิวสวยงาม ระวังลิงด้วยนะ จากนั้น เดินทางไปไหว้พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสงคราม หล่อด้วยทองเหลือง แสดงอิริยาบถประทับยืน ปางอุ้มบาตร ส่วนใหญ่ขอพรในเรื่องความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แคล้วคลาด ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง แล้วไปเดินเล่นตลาดร่มหุบ แวะรับประทานอาหารกลางวันบริเวณริมทางรถไฟสถานีแม่กลองได้ รถไฟจะเข้าสถานีเวลา 8.30 น. 11.10 น. 14.30 น. 17.40 น. ออกจากสถานีเวลา 06.20 น. 9.00 น. 11.30 น. 15.30 น. จากนั้น เดินทางไปไหว้พระปฐมเจดีย์และเดินเล่นตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ รับประทานอาหารเย็นในตลาดโต้รุ่ง หรือร้านใกล้เคียง นอนที่จังหวัดนครปฐม 1 คืน มีที่พักให้เลือกหลายรูปแบบ วันที่ 2 นครปฐม-ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-กรุงเทพฯรับประทานอาหารเช้าที่จังหวัดนครปฐม แล้วเดินทางไปไหว้พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อจะช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไป เดินทางต่อไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางไปวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอพรเรื่องการมีบุตร โชคลาภ ธุรกิจ การรักษาพยาบาลและอื่น ๆ ปิดท้ายด้วยไหว้หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เพราะเชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายในเร็ววัน และสามารถคุ้มครองให้ผู้ไปกราบไหว้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย ชมวิวที่หอชมเมืองสมุทรปราการได้ถึง 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น บรรยากาศดีดี แถวปากน้ำ-บางปู และเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

🎇เส้นทางเบญจภาคีวารีปาฏิหารย์🎇 อ่านเพิ่มเติม

🌸 ชมพูพันธุ์ทิพย์บานแล้ววว 🌸

ดอกไม้หน้าร้อนที่สวยไม่แพ้ใครอย่างชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่จะออกดอกบานสะพรั่งปีละครั้งก็เริ่มทยอยบานแล้ว สวยหวานได้ฟีลเหมือนต่างประเทศเลยล่ะ วันนี้มีเกร็ดความรู้ของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์มาให้อ่านกันเพลิน ๆ ค่ะ ชมพูพันธุ์ทิพย์ หรือชมพูอินเดีย หรือตาเบบูย่าสีชมพู เป็นไม้ยืนต้นที่มีต้นกำเนิดจากเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ มีการนำมาปลูกกันอย่างแพร่หลาย เป็นไม้ประดับตกแต่งและให้ร่มเงาในสวนสาธารณะหรือตามถนนหนทาง กิ่งเปราะ ดอกร่วงหล่นง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะ ชมพูพันธุ์ทิพย์จะผลัดใบในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม และจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งช่วงออกดอกบานเต็มต้นประมาณ 2-3 สัปดาห์เท่านั้น จากนั้นดอกจะค่อย ๆ ร่วงแล้วแตกใบใหม่ รู้แบบนี้ต้องรีบมาชมกันแล้วนะ สำหรับใครที่อยากไปชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง เรามีพิกัดใกล้กรุงเทพฯ มาฝาก แนะนำให้ไปช่วงเช้า ๆ หรือบ่ายแก่ ๆ เพราะอากาศไม่ร้อนมาก และอยากให้ช่วยกันรักษาบรรยากาศในการชื่นชมดอกไม้ด้วยนะคะ ไม่ป่ายปีน โน้มกิ่ง หักกิ่ง เด็ดดอกไม้เล่นและไม่ทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ กันนะคะ จะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเลย สวนจตุจักร กรุงเทพฯ บานแล้ว ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ https://goo.gl/maps/CjZDiwKn3khXb9he9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คาดว่าจะบานเต็มที่ช่วงต้นเดือนมีนาคม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/CQMXUNDP7jnj9dAAA สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) บานแล้ว ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ https://goo.gl/maps/X73ZPX3mTwfoWrvA7 สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 7 บานแล้ว แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ https://goo.gl/maps/ELWveU2xz84xrRmN6

🌸 ชมพูพันธุ์ทิพย์บานแล้ววว 🌸 อ่านเพิ่มเติม

ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 🙏

สวัสดีทุกคน วันนี้แอดมินจะพาเพื่อน ๆ ไปไหว้พระ 9 วัด ที่จังหวัดนครปฐมกัน ทำบุญ ไหว้พระ เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ใครสายบุญมารวมตัวกันตรงนี้ รับรองว่าได้ทั้งบุญและได้รูปสวย ๆ กลับไปอวดเพื่อนใน Instagram แน่นอน เริ่ม! #วัดป่าปฐมชัย วัดสายกรรมฐานในจังหวัดนครปฐม ภายในมีสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม ไฮไลท์ของวัดนี้คือวิหารทรงล้านนา ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัดไหล่หินหลวง จังหวัดลำปาง บริเวณด้านหลังมี เจดีย์ปัญญาธโรนุสรณ์สถาน สีทองอร่าม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตร สวยงามมาก ๆ พิกัด: https://goo.gl/maps/AAHPfsimdSP8zSdh9 #วัดสามพราน วัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทย ไฮไลท์สำคัญคือรูปปั้นมังกรตะกายฟ้าพันรอบตึกความสูง 16 ชั้น นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “หลวงพ่อพุทโธภาวนา” องค์สีทองอร่ามตา และในบริเวณวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ขอพรตามแต่ศรัทธาอีกด้วย พิกัด: https://goo.gl/maps/GWeXWybRHWnuyrnm8 #วัดห้วยตะโก วัดโบราณเก่าแก่อายุประมาณ 100 กว่าปี พระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมแบบศิลปะเขมร โดยได้แนวคิดมาจากบรรณาลัยของปราสาทหินพนมรุ้ง มีเสน่ห์และสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก พิกัด: https://goo.gl/maps/V8k6CB72mAjxUCWK9 #วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เป็นวัดที่โดดเด่นด้วยองค์พระแม่กวนอิมปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานบนมหาวิหารถ้ำพระโพธิสัตว์ ที่ได้สร้างขึ้นมาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เละยังมี องค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ซึ่งผู้คนมักจะมาขอพร ในเรื่องของสุขภาพเพื่อน ๆ สามารถมาสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงกันได้อีกด้วย พิกัด: https://goo.gl/maps/nD34jqfrGDXc1MTE9 #วัดเจริญราษฎร์บำรุง เป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการมาก มีพระพุทธรูปปางสมเด็จองค์ปฐม ศิลปะแบบล้านนา องค์สีขาว ประดิษฐานโดดเด่นบริเวณทางเข้าวัด ภายในอุโบสถก็งดงามด้วยไม้แกะสลัก มีพระสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางที่หาชมได้ยากในประเทศไทยอีกด้วย พิกัด: https://goo.gl/maps/wwEWS9fENBB685A48 #วัดประชาราษฎร์บำรุง เป็นวัดที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม โดดเด่นด้วยพระวิหารอายุยืน ซึ่งสร้างจากปูนปั้นสีขาว ด้านหน้าวิหารมีศิลปะเป็นรูปปั้นเทวดา พญานาค และมังกร ที่เป็นลวดลายปูนปั้นที่มีความปราณีตสวยงามเป็นอย่างมาก พิกัด: https://goo.gl/maps/Rij4Md2hzKLGJZac8 #วัดไร่แตงทอง ไฮไลท์ของวัดนี้คือ รูปปั้นหลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนหลังพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่ ซึ่งหลวงปู่หลิวเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดนครปฐม มีความเชื่อกันอีกว่า การได้ลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือน จะทำให้มีอายุยืน ร่างกายจะแข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้อีกด้วย พิกัด: https://goo.gl/maps/Xy3B7TcwGzWrAJd3A #วัดกลางบางพระ วัดเก่าแก่ของจังหวัดนครปฐม ภายในประดิษฐานหลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาขอพรกับหลวงพ่อแล้วจะสมหวังทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องความรัก อย่าลืมแวะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเยอะ ๆ นะครับ พิกัด:https://goo.gl/maps/6ZDJLtWXwYtn2dL58 #วัดศีรษะทอง สายมูต้องห้ามพลาดวัดนี้ ภายในวัดจะมี พระราหู องค์ใหญ่ มีความเชื่อกันว่า หากใครที่ได้ไหว้พระราหูแล้ว พระราหูจะช่วยปัดเป่าเรื่องร้าย ๆ ให้กลายเป็นดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคลาภ นอกจากนี้ยังมีอุโบสถที่ตกแต่งด้วยลวดลายที่งดงาม หาชมได้ยากอีกด้วย พิกัด: https://goo.gl/maps/oeDWRgr8MM88CsKi7

ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 🙏 อ่านเพิ่มเติม

Unseen Thailand รวม 20 พิกัดวัดสวยสุดอันซีน 🙏

🤗 แอดรวมมาให้แล้ว สายธรรม สายมู ชอบไหว้พระทำบุญปักหมุดเลย 20 วัดสวยทั่วไทยน่าไปเช็กอิน ไว้สำหรับเพิ่มแต้มบุญกลางปี ให้เดือนที่เหลือพ.ศ. 2565 นี้ มีแต่ความเฮง ความปังตลอดไป และสำหรับใครที่ยังไม่ว่างก็จดลิสต์กดแชร์กันไว้ก่อน วันหยุดเมื่อไหร่ ทริปไหว้พระทำบุญต้องมาแล้วน๊าา ปักหมุด 20 วัดสวยทั่วไทย ไหว้พระเสริมดวงได้ตลอดทั้งปี 👏 🏵 วัดปากน้ำแขมหนู จันทบุรี 🏵 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม 🏵 วัดหลวงพี่แซม ชลบุรี 🏵 วัดเขาวันชัยนวรัตน์ นครราชสีมา 🏵 วัดสามพราน นครปฐม 🏵 วัดถ้ำแสงธรรม ขอนแก่น 🏵 วัดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์ 🏵 วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย 🏵 วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เชียงใหม่ 🏵 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว นครราชสีมา 🏵 วัดพระธาตุเขาน้อย น่าน 🏵 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ 🏵 วัดร่องขุ่น เชียงราย 🏵 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 🏵 วัดศรีชุม สุโขทัย 🏵 วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี 🏵 วัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น 🏵 วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี 🏵 วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี 🏵 วัดร่องเสือเต้น เชียงราย #วัดสามพราน นครปฐม วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ อยู่แค่นครปฐมนี่เอง ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น ไฮไลท์คือตึกทรงกลมสีชมพู มีมังกรทะยานฟ้าโอบล้อมรอบตึก สูงประมาณ 80 เมตร 16 ชั้น มีอุโมงค์ที่เป็นทางเดินขึ้นไปสักการะองค์พญามังกร และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “หลวงพ่อพุทโธภาวนา” ใครเดินถึงยอดจะได้ชมวิวสวย ๆ ด้วยน้าา ถึงจะเหนื่อย มีขาสั่นบ้าง แต่คุ้มแน่นอน  Maps : วัดสามพราน 92 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/wG4b9gnjDtHyPJuQ7 #วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี อลังการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เจดีย์สีขาวตัดกับสีทอง ถูกจำลองมาจาก เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. 2500 ภายในใช้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุบลราชธานี อีกทั้งยังมีท่านปู่กริชกรกชนาคราช และ ท่านย่ากลีบมณีเกตุนาคิณี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พญานาคฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า มีความเชื่อว่าเหล่าพญานาคจะปกป้อง รักษาพระพุทธศาสนาไว้ ทำให้หลาย ๆ คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง  Maps : วัดพระธาตุหนองบัว ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี https://goo.gl/maps/jAbyvpT4iE3GbbmQ9 #วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ปักหมุดไหว้พระขอพร ที่ #วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ #วัดแจ้ง วัดโด่งดังที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ชมสถาปัตยกรรมสวยโดดเด่น พร้อมเดินชิล เดินเล่น ถ่ายรูปคู่กับพระปรางค์ ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสันสวยงาม ตั้งโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอย่าลืมแวะสักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกภายในพระอุโบสถ สักการะพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร และพระอรุณ หรือพระแจ้ง พระพุทธศิลป์แห่งลานช้างภายในวิหารหลวง และเข้าโบสถ์น้อย ลอดแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคล  Maps : วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/owAfE5GC46CeneDY7 #วัดเขาวันชัยนวรัตน์ นครราชสีมา Unseen วัดสวยบนยอดเขา วิวอลังการมาก ๆ ที่นี่เรียกว่าเป็นอุโบสถหินลายไม้หนึ่งเดียวในไทย ซึ่งทุกส่วนของโบสถ์จะทำจากหิน ทั้งประตู หน้าต่างทุกบาน รวมไปถึงสิ่งของบางอย่างสร้างมาจากหินทรายลายไม้ทั้งหมด ส่วนด้านในจะมีพระพุทธรูปสีทองอร่ามประดิษฐานอยู่ สวยงามล้ำค่า มากล้นด้วยความศรัทธามาก ๆ และบริเวณรอบ ๆ โบสถ์ยังมีสระน้ำสีฟ้าล้อมรอบ ยิ่งทำให้พระอุโบสถดูงดงามมากยิ่งขึ้นไปอีก  Maps : วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา https://goo.gl/maps/QYUSYVRVSp3K7mJ #วัดหลวงพี่แซม ชลบุรี วัดหลวงพี่แซม วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ ความงดงามที่โดดเด่นเป็นไฮไลท์ก็คือ ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิ์ ที่ถูกเนรมิตด้วยฝีมือมนุษย์ ถัดมาภายในโถงกลางของวัด จะมี “องค์อนันตนาคราช 7 เศียร” อยู่กลางบ่อน้ำ อลังการมาก ๆ นอกจากนี้ภายในภายนอกยังมีอุโบสถที่เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงหรือหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้า เชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้สักการะจะพบกับความสุขและความสำเร็จอีกด้วย  Maps : วัดหลวงพี่แซม 51 หมู่ 10 ทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี https://goo.gl/maps/bW3J1cMfuvK2 #วัดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์ วัดทางสายตั้งอยู่บนภูเขาสูง บรรยากาศเงียบสงบ หลาย ๆ คนนิยมมาสักการะพระพุทธกิติสิริชัย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ หันพระพักตร์ออกทะเล และพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์ จัตุรมุขสูงสามชั้น สามารถมองเห็นได้แต่ไกล หากขึ้นไปถึงบริเวณฐานยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของชายหาดบ้านกรูดในมุมสูง กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา สวยมาก ๆ ลมพัดเย็นสบาย ยิ่งมาช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกดินคืองดงามมากจริง ๆ  Maps : วัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน

Unseen Thailand รวม 20 พิกัดวัดสวยสุดอันซีน 🙏 อ่านเพิ่มเติม

7 วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ

🙏🏻ชวนไหว้พระทำบุญเพิ่มแต้มบุญ #วัดสวยใกล้กทม.🙏🏻 พิกัด อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี วันเดียวเที่ยวได้🙏🏻 เดินทางง่าย อิ่มบุญอิ่มใจ แถมยังได้ภาพสวย ๆ ยังอยู่ในช่วงต้นปี มาทำบุญเรียกสิ่งดี ๆ เสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปีกันสักหน่อย กับ 7 วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ เดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง เหมาะกับการพาครอบครัวไปไหว้พระ ทำบุญและถ่ายภาพสวยลงโซเชียล เพราะแต่ละวัดนอกจากจะมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะกันแล้ว ก็ยังก็มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมแตกต่างกันออกไป จะมีวัดไหนบ้างไปชมกัน ปราสาทนครหลวง จ. อยุธยา เป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่านอกเกาะเมืองอยุธยา ที่เงียบสงบและสง่างาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก มีความสวยสดงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ลักษณะเป็นองค์ปราสาท พุทธสถานจตุรมุขทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นซุ้มระเบียงล้อมรอบ ชั้นบนมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย อดีตเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี และเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี คาดการณ์ว่าถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูน ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อพ.ศ. 2147 ที่อยู่: ตำบล นครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 พิกัด : https://goo.gl/maps/EDxy5zVWHx4qqxPQA เวลา : 08.30 – 16.30 น. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ. อยุธยา เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะบ้านเลนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน จุดเด่นของวัดนี้ คือ มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม เนื่องจากมีการนำสไตล์ตะวันตกเข้ามาผสมผสาน เรียกกันว่า เป็นวัดไทยสไตล์ฝรั่ง เพราะรูปทรงภายนอกมีลักษณะคล้ายกับโบสถ์คริสต์ ภายในประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” เป็นพระประธาน ซึ่งการเดินทางมาที่วัดจะมีทางเดียว คือ ต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่: บางปะอิน ตำบล บ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 พิกัด : https://goo.gl/maps/xUicR393HvSoSK4aA เวลา : 09:00 – 17.00 น. โทร : 035-262139 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ. นครปฐม พระปฐมเจดีย์ เป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หากได้มาเยือนแนะนำให้ไปกราบนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ หรือหลวงพ่อพระร่วง และไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง พระพุทธไสยาศน์ รวมถึงพระศิลาขาว นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาพระปฐมเจดีย์ คือ การเดินรอบพระอารามชั้นนอก หรือชั้นในให้ครบ 3 รอบ เพื่อเสริมสิริมงคล ที่อยู่: 27 ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 พิกัด : https://goo.gl/maps/zfu52LSAkAsEB8KV8 โทร : 034-242143  วัดศีรษะทอง จ. นครปฐม เป็นวัดเก่าแก่ของ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่นี่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ ๆ ภายในวัดมีพระราหูขนาดใหญ่ให้สักการะบูชา เชื่อกันว่าพระราหูจะช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดี และจะเกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคลาภ และเจริญก้าวหน้า ร่ำรวยเงินทอง ที่อยู่ : ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พิกัด : https://goo.gl/maps/Tz4APQH132Z7vFm98 เวลา : 07.00-17.00 น. เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดศีรษะทอง – วัดพระราหู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  วัดไทรใหญ่ จ. นนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ของ อ.ไทรน้อย ภายในโบสถ์ ประดิษฐาน “หลวงพ่อทองคำ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอู่ทอง ฝีมือช่างหลวง ปางมารวิชัย นับว่าเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทรน้อยเป็นอย่างมาก ที่อยู่: 8917 ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 พิกัด : https://goo.gl/maps/1w8mN5T5oR13diHu7 โทร : 02-5970109 เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/saiyai111/  วัดโบสถ์ จ. ปทุมธานี เป็นวัดเก่าแก่โบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยก่อนจะเรียกว่า วัดสร้อยนางหงษ์ ไฮไลท์ของวัดโบสถ์ คือ ที่นี่จะมีหลวงพ่อโต และ หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่สุดในไทยให้ได้สักการะ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญ นั่นก็คือ หลวงพ่อเหลือ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปทุมธานี ที่ชาวปทุมธานีนับถือเป็นอย่างมาก ที่อยู่ : วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พิกัด : https://goo.gl/maps/J8HEnv3wf1jxHc5FA เวลา : 06.00-18.00 น. เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดโบสถ์  วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ไฮไลท์ที่โดดเด่นของที่นี่ คือ เจดีย์พุทธคยาจำลองถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย และภาพปริศนาธรรมแบบ 3 มิติ หนึ่งเดียวในโลกที่จัดแสดงอยู่ด้านล่างเจดีย์พุทธคยา โดยแต่ละภาพจะมีความหมายสอดแทรกด้วยคติ ธรรมสอนใจ ในเรื่องของอริยสัจ4 ด้วย นอกจากนี้ภายในพระเจดีย์ก็มีพระประธานให้กราบไหว้ด้วยเช่นกัน ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ 10 ซอย วัดปัญญา คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 พิกัด : https://goo.gl/maps/voG3FVWVaZHb4ywX7 เว็บไซต์: https://www.facebook.com/watpanyanantaram/ เวลา : 08:00 –

7 วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม

✨ เที่ยวแบบชิลล์ ๆ ที่นครชัยศรี ✨

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เหมาะแก่การพักผ่อน เป็นทริปสั้น ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ไปเช้า-เย็นกลับได้สบาย วันนี้แอดมีเส้นทางท่องเที่ยวชิลล์ ๆ มาแนะนำ แม้ช่วงนี้เราจะต้องชะลอการเดินทางท่องเที่ยวไว้ก่อน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่ก็ยังไม่เปิดให้บริการ แต่เพื่อน ๆ เก็บข้อมูลเส้นทางเหล่านี้ไว้ได้ รอให้สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้กลับมาเปิดต้อนรับเราอีกครั้ง ก่อนจะออกเดินทาง อย่าลืมวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เช็คมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดนครปฐมได้ที่ https://www.facebook.com/PRCovid-นครปฐม-103309634646876 สนใจข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม สามารถอ่าน eBook จังหวัดนครปฐมได้ที่ https://www.amazingthailandebook.com/issue/247 หรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ Application : Amazing Thailand eBook ได้ทั้งระบบ iOS และ Android https://mobile.amazingthailandebook.com/redirect เส้นทางท่องเที่ยวนครชัยศรี  1 สวนส้มโอไทยทวี  2 วัดศีรษะทอง  3 ตลาดท่านา  4 ดูบัว คาเฟ่  สวนส้มโอไทยทวี  แอดขอเริ่มต้นทริปด้วยการพาไปชมสวนส้มโอค่ะ ส้มโอเป็นผลไม้ขึ้นชื่อในอำเภอนครชัยศรี มีความเฉพาะตัวจนได้รับตราสัญลักษณ์ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส้มโอนครชัยศรีนั้นหมายถึง ส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง มีรสชาติคล้ายกันคือ หวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสขม รสซ่า  ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว แต่กินที่บ้านคงไม่หนำใจ แอดเลยจะพามาชิมถึงสวนแบบบุฟเฟ่ต์ สวนที่แอดพามานี้ก็คือ สวนส้มโอไทยทวี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมพร้อมเรียนรู้เรื่องการปลูกส้มโอไปด้วย “คุณธนกฤต ไทยทวี” ทายาทรุ่นที่ 2 เล่าว่า ที่นี่เป็นสวนส้มโอที่ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ เป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้ธรรมชาติคุมธรรมชาติ  ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จาก สวนส้มโอไทยทวี ในสวนส้มโอไทยทวี มีกิจกรรมเที่ยวชมสวนให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกัน มีทั้งแบบครึ่งวัน และเต็มวัน ซึ่งแอดเลือกแบบครึ่งวันค่ะ เริ่มต้นด้วยการนั่งเรือชมสวนส้มโอกันแบบใกล้ชิดติดธรรมชาติ และฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านส้มโอ จากนั้นเป็นการรับประทานบุฟเฟ่ต์ส้มโอกันอย่างจุใจ ก่อนจะแยกย้ายกันเดินเที่ยวเล่นในสวน และถ่ายรูปเก๋ ๆ ในมุมต่าง ๆ   ค่าบริการชมสวนและทำกิจกรรม สำหรับครึ่งวัน ผู้ใหญ่ 300 บาท นักเรียน/นักศึกษา 200 บาท **กรณีชมแบบเต็มวัน 500 บาท แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้า **กรณีมาเป็นหมู่คณะ ให้ติดต่อล่วงหน้า ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จาก สวนส้มโอไทยทวี ส้มโอของที่นี่มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ทองดี ขาวหอม ขาวพวง ขาวแป้น และทับทิมสยาม ในเซ็ตบุฟเฟ่ต์นี้ เราได้ชิมส้มโอขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยาม ขาวน้ำผึ้งจะมีรสหวานอมเปรี้ยว ส่วนทับทิมสยามที่มีเนื้อสีแดงรสชาติจะหวานฉ่ำ ถ้าถามแอดว่าชอบพันธุ์ไหนมากที่สุด บอกเลยว่าเลือกไม่ได้จริง ๆ อร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะ  ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จาก สวนส้มโอไทยทวี มาเที่ยวชมสวนแล้วก็สามารถซื้อส้มโอกลับไปเป็นของฝากกันได้นะคะ นอกจากนี้ ทางสวนยังมีสินค้าแปรรูปอื่น ๆ ให้เลือกช้อปปิ้งอีกด้วย เช่น สเปรย์หอมกันยุงจากเปลือกส้มโอที่ขายดิบขายดี เปลือกส้มโออบแห้งที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานน่ารับประทาน เรียกว่าเป็นการนำวัตถุดิบจากส้มโอมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียว ใครยังไม่พร้อมเดินทางไปสวนแต่อยากรับประทานส้มโอ ทางร้านก็มีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะ สั่งซื้อได้ที่ http://line.me/ti/p/~tanakitthaitawee ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จาก สวนส้มโอไทยทวี หลังจากจบกิจกรรมชมสวนครึ่งวัน ก็ได้เวลาอาหารกลางวันพอดี เพื่อน ๆ สามารถกินมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารและคาเฟ่ของสวนส้มโอไทยทวีได้เลย มีเมนูให้เลือกทั้งอาหารไทย-ตะวันตก ของว่าง และเครื่องดื่ม เมนู Signature ที่ไม่ควรพลาดคือ ยำส้มโอสูตรไทยทวี ที่การันตีด้วยรางวัลมากมาย  ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แนะนำให้โทรสอบถามเรื่องมาตรการการให้บริการอีกครั้งก่อนเดินทาง ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จาก สวนส้มโอไทยทวี  ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. (ในช่วงสถานการณ์โควิดสวนเปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)  083 626 5499 https://goo.gl/maps/Ry7uTUJXNcC6y2yV6 ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จาก สวนส้มโอไทยทวี  ตลาดท่านา  จังหวัดนครปฐมมีตลาดน่าเที่ยวอยู่หลายแห่ง ทั้งตลาดบก และตลาดน้ำ คราวนี้แอดจะพาไปชมตลาดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีค่ะ ตลาดท่านา เป็นตลาดที่อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำนครชัยศรีมานานกว่า 140 ปี จุดเด่นคือ สถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างอาคารตึกแถวไม้อายุกว่า 90 ปีที่อยู่รอบตลาดสด สวยคลาสิคทีเดียว ในตลาดและรอบ ๆ มีทั้งร้านอาหาร ร้านขนม และร้านของฝากต่าง ๆ ของนครปฐม น่าซื้อน่ากินไปหมด นอกจากนี้ยังมีร้านขายของโบราณที่นักสะสมไม่ควรพลาดอีกด้วย   ถนน ธรรมสพน์ ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. https://goo.gl/maps/ZhuyVkCVTfC2  วัดศีรษะทอง  วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยชาวลาวเวียงจันทน์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน มีการขุดพบเศียรพระพุทธรูปทองจมดินอยู่ ถือเป็นนิมิตที่ดี จึงตั้งเป็นชื่อว่า “วัดหัวทอง” ต่อมาทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชา แยกจากแม่น้ำนครชัยศรีไปองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความสะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ คลองนี้ผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของวัดหัวทอง ชาวบ้านจึงอพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้คลอง เพราะสะดวกในการคมนาคม และได้ย้ายวัดนี้มาตั้งอยู่ใกล้คลองเจดีย์บูชาด้วย จากนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดศีรษะทอง” วัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน จึงมีทั้งโบราณวัตถุ และโบราณสถานสำคัญ ๆ มากมาย อีกทั้งมีการศึกษาเรื่องราวของดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และสมุนไพรมาตั้งแต่อดีต ที่สำคัญยังขึ้นชื่อเรื่องการไหว้บูชา “พระราหู” โดยมี หลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ เจ้าอาวาสวัด เป็นผู้ฟื้นฟูเรื่องพระราหู และมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ตราตรึงใจแอดมาก ๆ ก็คือสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของวัดแห่งนี้ กำแพงลายหินอ่อน ประดับประติมากรรมปูนปั้นรูปต่าง ๆ สวยงามไม่แพ้ที่ใดเลยล่ะ  ตำบลศรีษะทอง

✨ เที่ยวแบบชิลล์ ๆ ที่นครชัยศรี ✨ อ่านเพิ่มเติม

Woodland เมืองไม้ นครปฐม

ก่อนจะถึงวันหยุดนี้ แอดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อน ๆ ให้ชมกันค่ะ . ที่ Woodland เมืองไม้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานประติมากรรมไม้แกะสลักตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มากกว่า 2,000 ชิ้น ซึ่งเป็นงานสะสมของอาจารย์ณรงค์ ทิวไผ่งาม ที่เริ่มสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบันรวม 150 ปีเลยทีเดียว ก่อนเราจะไปชมกัน แอดขอเล่าความเป็นมาของที่นี่ก่อนว่า ครอบครัวทิวไผ่งามนั้นชื่นชอบในงานไม้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีการสะสมงานไม้ต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่นรวมถึง 4 รุ่น รวมแล้วราว ๆ 150 ปี!!.การสะสมในรุ่นแรก ๆ จะเป็นเสาไม้เก่า งานแกะสลักชิ้นเล็ก ๆ และด้วยความคิดที่ว่า “ถ้าไม่เก็บไว้ ต่อไปจะหาไม่ได้อีก” จึงทำให้เริ่มสะสมงานไม้แกะสลักอย่างจริงจัง น้อยคนนักที่จะได้เห็นของสะสมเหล่านี้ ต่อมาปี 2536 ก็ได้รับคำแนะนำว่าควรจะเปิดให้คนทั่วไปได้เห็นงานศิลปะอันงดงามเหล่านี้ อาจารย์ณรงค์และคุณอุษา (ภรรยา) จึงได้ริเริ่มโครงการ Woodland ขึ้นมา.จนมาถึงปี 2551 ดร.ณัฐกฤษฎ์ (บุตรชายของอาจารย์ณรงค์และคุณอุษา) ได้เข้ามาสานต่อโครงการนี้ให้สำเร็จ โดยจัดรูปแบบโครงการให้เข้าถึงผู้เข้าชมได้ทุกกลุ่ม ที่เมืองไม้แห่งนี้ถูกจัดออกเป็น 3 โซนหลัก ๆ ด้วยกัน มีการจัดและคัดหมวดหมู่งานสะสมออกมาถึง 10 หมวด ผูกเป็นเรื่องราวผจญภัยได้อย่างน่าสนใจ ว่าแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าจ้าาา โซนแรกไปชมที่ “นิทานเมืองไม้”.อาคารจัดแสดงหลักที่โชว์งานไม้สะสมมากกว่า 2,000 ชิ้น มาจัดแสดงโดยการนำงานไม้แกะสลักแต่ละชนิดมาผูกเป็นเรื่องราวได้น่าสนใจ ประกอบกับแสงสีเสียงตระการตาระหว่างรับชม โดยแต่ละห้องจะเล่าเป็นเรื่องราวความเป็นมาของโลกและสวรรค์ ประกอบไปด้วยงานไม้แกะสลักสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ความเชื่อเกี่ยวกับเทพและสัตว์ในตำนาน ศาสนาต่าง ๆ.บอกเลยว่างานไม้แกะสลักแต่ละชิ้น นอกจากจะหาดูได้ยากแล้ว บางชิ้นยังเป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลกอีกด้วย ครัวเมืองไม้ .โซนถัดมาคือร้านอาหารและคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ติดริมน้ำ บรรยากาศดีมาก ถึงช่วงกลางวันแดดจะร้อนมาก ๆ แต่แอดมานั่งพักผ่อนจิบน้ำเย็น ๆ ที่นี่ก็คลายร้อนได้ดีเลยล่ะ ครัวเมืองไม้ให้บริหารอาหารจานหลัก อาหารทานเล่นและของหวานแบบไทยประยุกต์.สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มารับประทานอาหารที่ครัวเมืองไม้แห่งนี้ ได้สิทธิ์เข้าชมนิทานเมืองไม้ฟรี!! .ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จากเพจ Woodland เมืองไม้ บ้านคุณณรงค์ เครื่องดื่มก็มีหลายเมนูเลยนะ ครัวเมืองไม้ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น. เมืองไม้รีสอร์ต .โซนที่สาม เป็นพื้นที่ที่ให้บริการห้องพักสุดหรูสไตล์บูติกรีสอร์ต บรรยากาศร่มรื่น ติดริมแม่น้ำนครชัยศรี มีห้องพักทั้งหมด 20 ห้อง หากเพื่อน ๆ มีโอกาสก็ลองไปพักผ่อนกัน บรรยากาศดีสุด ๆ.ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จากเพจ Woodland เมืองไม้ บ้านคุณณรงค์ ที่ woodland มีสวนหย่อมให้นั่งพักเหนื่อยหลายจุด จุดนี้ถือเป็นจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชอบมานั่งพักและถ่ายรูปจุดหนึ่ง นอกจากนี้ในโซนนี้ยังมีต้นไม้ที่น่าสนใจมากชื่อต้นเบาบับ เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา และมีอายุยืนยาวมากถึง 2,000 ปีเลยก็ว่าได้ นี่คือหน้าตาของต้นเบาบับ.ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จากเพจ Woodland เมืองไม้ บ้านคุณณรงค์ Woodland เมืองไม้ นครปฐม.ค่าเข้าชม 50 บาท/คน (ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นที่จัดอย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีกำหนดวันหมดเขต)เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.084 994 6369, 084 994 1971ที่ตั้ง ถ.ดอนแฝก-ห้วยพลู ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Woodland เมืองไม้ นครปฐม อ่านเพิ่มเติม

1 Day trip นั่งรถไฟไปเที่ยวนครปฐม

1 Day trip นั่งรถไฟไปเที่ยวนครปฐม . กลับมาอีกครั้งกับการนั่งรถไฟไปเที่ยว คราวที่แล้วถ้าเพื่อน ๆ ยังพอจำกันได้ แอดพานั่งรถไฟไปเที่ยวฉะเชิงเทรา ส่วนครั้งนี้แอดจะพาไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมกันค่ะ ไปดูกันดีกว่าว่าใน 1 วัน เราจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง 1. สถานีรถไฟนครปฐม2. สะพานเจริญศรัทธา (สะพานยักษ์)3. ตลาดบน-ตลาดล่าง4. องค์พระปฐมเจดีย์5. ครัวอภิรัตต์ ต้นสน6. Junkyard Car’fé7. พระราชวังสนามจันทร์8. ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ **สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ไม่ไกลกันมาก สามารถเดินหรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปได้ค่ะ** การนั่งรถไฟไปเที่ยวจังหวัดนครปฐม สามารถนั่งรถไฟจากสถานีธนบุรีไปได้ มีรถไฟออกเวลา 07.30 น. และ 07.45 น. – ขบวนรถไฟธรรมดา 255 (ธนบุรี-หลังสวน จ.ชุมพร) ออกจากสถานีธนบุรี เวลา 07.30 น. ถึงสถานีนครปฐม เวลา 08.40 น. ค่าโดยสาร 10 บาท – ขบวนรถไฟธรรมดา 257 (ธนบุรี-น้ำตก จ.กาญจนบุรี) ออกจากสถานีธนบุรี เวลา 07.45 น. ถึงสถานีนครปฐม 08.51 น. ค่าโดยสาร 10 บาท.เรียกว่านั่งรับลมเพลิน ๆ ก็ถึงสถานีนครปฐมแล้วค่ะ อันดับแรกแอดจะพาไปวัดพระปฐมเจดีย์เพื่อกราบสักการะองค์พระปฐมเจดีย์และพระร่วงโรจนฤทธิ์ เดินจากสถานีรถไฟนครปฐมประมาณ 100 เมตร จะผ่านสะพานเจริญศรัทธา หรือที่ชาวนครปฐมเรียกกันว่า สะพานยักษ์ เป็นสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชามีอายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ ข้ามสะพานยักษ์มาจะเจอกับ “ตลาดบน-ตลาดล่าง” เป็นตลาดใหญ่ประจำเมืองนครปฐม มีทั้งร้านอาหาร ร้านขนม ร้านขายของสด ของแห้ง ผลไม้ และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ถ้ารู้สึกหิว ที่นี่มีร้านอร่อยหลายร้านให้ฝากท้องกันได้ เช่น ข้าวหมูแดงร้านตั้งฮะเส็ง ข้าวหมูแดงร้านนายฉั้ว และร้านสุกี้คุณเตือน เป็นต้น หรือถ้าอยากซื้อของฝากขึ้นชื่อของนครปฐมอย่าง ข้าวหลาม ส้มโอ และสารพัดผลิตภัณฑ์จากหมู (หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง หมูสวรรค์ เป็นต้น) สามารถซื้อที่ตลาดนี้ได้เช่นกัน.ที่ตั้ง ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมเปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น. ในที่สุดเราก็มาถึงวัดพระปฐมเจดีย์แล้วค่ะ ภายในวัดเป็นที่ตั้งขององค์พระปฐมเจดีย์และพระร่วงโรจนฤทธิ์.องค์พระปฐมเจดีย์ ถือเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2396 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบเจดีย์องค์เก่าเอาไว้ พระเจดีย์องค์ปัจจุบันเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะแบบลังกา มีวิหารรอบทั้ง 4 ทิศ ซุ้มวิหารด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอย่าง “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร” เป็นพระพุทธรูปยืน ปางประทานอภัย แต่ก่อนเคยประดิษฐานอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัยในสภาพชำรุด มีเพียงพระพักตร์ พระกร และพระบาท ในกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้นมาใหม่ และใต้ฐานพระร่วงมีพระสรีรางคารของพระองค์บรรจุอยู่ด้วย นอกจากนี้ ในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์สำคัญประดิษฐานอยู่อีก ได้แก่ หลวงพ่อศิลาขาว ซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งพระเมรุ ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในระเบียงรายบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ หลวงพ่อพระขาว หรือพระพุทธนรเชษฐ์ฯ ประดิษฐานอยู่ที่บันไดลดวิหารรายด้านหลังองค์พระปฐมเจดีย์.วัดพระปฐมเจดีย์ที่ตั้ง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมเปิดทุกวัน เวลา 07.00 น. – 20.00 น.โทร. 0 3424 2143 หลังจากไหว้พระจนอิ่มบุญกันแล้ว ก็ได้เวลาไปอิ่มท้องกันบ้าง แอดจะชวนเพื่อน ๆ ไปที่ร้าน “ครัวอภิรัตต์ ต้นสน” ซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งที่ได้รับรางวัลเชลล์ชวนชิมปี พ.ศ. 2546 อร่อยจนต้องบอกต่อ.เมนูเด็ดของร้านที่ต้องลองคือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามหมู ทางร้านจะเอาหมูเด้งไปขึ้นรูปให้เป็นรูปชาม เสิร์ฟพร้อมเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่ม ๆ เครื่องแน่น ๆ และน้ำต้มยำที่กลมกล่อมชนิดไม่ต้องปรุงเพิ่ม ขอเตือนว่าเมนูนี้ปริมาณค่อนข้างเยอะ ควรแบ่งกันกินสองคน ไม่งั้นมีจุกแน่นอน.การเดินทาง : นั่งเมล์เครื่อง (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) หรือเดินจากองค์พระปฐมเจดีย์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร.ที่ตั้ง ถนนราชดำเนิน (ถนนต้นสน) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมเปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 15.00 น. หลังจากอิ่มท้องกันแล้ว เราไปต่อกันที่ Junkyard Car’fé สวนสาธารณะรถเก่า ซึ่งอยู่ใกล้กับร้านอภิรัตต์ ต้นสน ที่นี่เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนครปฐมที่น่าจะถูกใจคนชอบของเก่า.ที่ตั้ง ถนนราชดำเนิน ซอย 10 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเปิดทุกวัน เวลา 09.00-24.00 น.โทร. 08 1880 1296 Junkyard Car’fé ไม่ใช่คาเฟ่เดี่ยว ๆ แต่มีลักษณะคล้ายสวนสาธารณะ มีร้านขายอาหาร เครื่องดื่มแทรกตัวกลมกลืนไปกับบรรดารถเก่า และข้าวของเครื่องใช้ย้อนยุคที่เป็นการตกแต่งหลักของที่นี่ ร้านอาหารมีให้เลือกหลากหลายทั้งคาวหวาน เช่น ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว เกี๊ยว ซูชิ สเต็ก ฯลฯ โดยเป็นบริการแบบ self service คือซื้อแล้วไปนั่งกินที่โต๊ะ

1 Day trip นั่งรถไฟไปเที่ยวนครปฐม อ่านเพิ่มเติม

ของดีนครปฐม

นครปฐมนับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย อาหารอร่อย เดินทางสะดวก จะท่องเที่ยวแบบค้างคืน หรือไปเช้าเย็นกลับก็สนุกได้ไม่แพ้กัน . นอกจากได้เที่ยวสนุกแล้ว จะให้ครบสูตรก็ต้องไปช้อปปิ้งของฝากด้วย วันนี้แอดจะมาแนะนำของดีน่าช้อปของนครปฐมให้เพื่อน ๆ ได้ทราบกัน ใครชอบแบบไหน ตามไปซื้อกันได้เลยย ส้มโอ.ส้มโอขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมมีอยู่ 2 สายพันธุ์ นั่นก็คือ ส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ด้วยลักษณะดินและภูมิอากาศทำให้ส้มโอที่นี่มีรสชาติดี ไม่ขม สามารถหาซื้อได้ในตัวจังหวัด และตามตลาดต่าง ๆ เช่น ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ ตลาดท่านา ตลาดนครชัยศรี ตลาดน้ำดอนหวาย เป็นต้น ข้าวหลาม  เพื่อน ๆ สนใจอยากลองรสชาติข้าวหลามที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปีไหม? มาที่ร้าน “ข้าวหลามแม่ลูกจันทร์” นี่เลย ข้าวหลามชื่อดังของนครปฐมเจ้านี้ยังคงใช้กรรมวิธีการทำแบบดั้งเดิม โดยเผาข้าวหลามด้วยเตาถ่านอิฐแดงเป็นรางยาวแบบโบราณ ด้วยไฟรุม ๆ ทำให้ข้าวหลามสุกทั่ว ไม่มีส่วนดิบ ปัจจุบันกลายเป็นของอร่อยขึ้นชื่อที่ใครมานครปฐมแล้วต้องมาลองชิม.บริเวณสถานีรถไฟนครปฐมมีร้านข้าวหลามอร่อย ๆ อยู่หลายร้านเลยนะ หากเพื่อน ๆ เดินผ่านร้านไหนแล้วอยากซื้อมาชิมก็จัดไป รับรองว่าอร่อยไม่แพ้กัน .เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 14.00 น.ที่ตั้ง หน้าร้านทองจินดา 5 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมโทร. 09 6295 6591 หมูแปรรูป .นครปฐมไม่ได้ขึ้นชื่อเฉพาะข้าวหมูแดงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปต่าง ๆ เช่น กุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่น ก็ได้รับความนิยม ซื้อหากลับไปเป็นของฝากเช่นกัน ร้านที่แอดจะแนะนำก็คือ “ตั้ง ฮะ เฮง” รับประกันความอร่อยด้วยรางวัลโอท็อปห้าดาว ของจังหวัด ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากหมูให้เลือกมากกว่า 10 ชนิด และยังสั่งซื้อออนไลน์ได้อีกด้วย.แต่ถ้าใครไม่สะดวกไปที่ร้าน เพื่อน ๆ ลองเดินดูที่ตลาดบน-ตลาดล่าง แหล่งช้อปของฝากสุดฟินดูได้ มีหลายร้านที่ขายผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปเช่นกัน.เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 19.00 น.ที่ตั้ง ตลาดล่าง ซอย 7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมโทร. 06 1096 1515, 0 8544 4406 วุ้นกะทิ ถ้าเพื่อน ๆ เป็นคนที่ชื่นชอบวุ้นกะทิ มาถึงนครปฐมทั้งที จะพลาดร้านนี้ไปได้ไง “ร้านวุ้นคุณอุ๊” วุ้นกะทิชื่อดังที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี ด้วยรสชาติที่หวานหอม อร่อย สะอาด ทำให้เป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งชาวนครปฐมและต่างถิ่น ใครมาแวะมาเที่ยวนครปฐมก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปกันเสมอ.แต่ถ้าใครไม่มีเวลาไปถึงนครปฐมก็ไม่ต้องกลัวอด เพราะร้านคุณอุ๊มีหลายสาขาและสามารถสั่งออนไลน์ได้ ยิ่งตอนนี้แอดเห็นเริ่มมีขนมวุ้นกะทิดีไซน์สวย ๆ ในร้านค้าออนไลน์หลายร้าน ว่าจะลองสั่งอยู่เหมือนกันน .เปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 20.00 น.ที่ตั้ง ถ.เทศา ซอย 4 ตรงข้ามศาลจังหวัดนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมโทร. 0 3425 7348 , 0 3424 1560 ขนมเปี๊ยะ หนึ่งในของฝากยอดฮิตอีกอย่างของนครปฐม นั่นก็คือ ขนมเปี๊ยะครูสมทรง ที่โดดเด่นทั้งรสชาติและรูปทรงกลม ๆ เหลือง ๆ ขนาดพอคำ ขนมเปี๊ยะนี้เป็นสูตรเฉพาะของครูสมทรงที่ไปลงเรียนการทำขนมเปี๊ยะจากหลายสถาบันและพัฒนาด้วยตนเองจนเป็นสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ ที่ร้านยังมีขนมของฝากอื่น ๆ เช่น กะหรี่ปั๊บ มะม่วงน้ำปลาหวาน และขนมไทยต่าง ๆ อีกด้วย.แต่ถ้าเพื่อน ๆ อยากลองร้านอื่น แอดแนะนำให้ไปเดินตลาดบน-ตลาดล่างดู แล้วถ้าเจอร้านอร่อย ๆ ร้านอื่น อย่าลืมมาบอกแอดด้วยนะ.เปิดทุกวัน เวลา 06.30 – 18.30 น.ที่ตั้ง 449 หมู่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐมโทร. 034 391 376

ของดีนครปฐม อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top