🌿 6 ข้อการเที่ยว รักษ์ โลก 🌿

ทุกวันนี้ ใคร ๆ ก็หันมาให้ความสนใจเรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหา Climate Change (การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ) หลายภาคส่วนมีความพยายามช่วยกันหาวิธีรับมือเพื่อโลกของเรา การท่องเที่ยวก็เช่นกัน เราเองก็สามารถมีส่วนช่วยโลกได้นะคะ ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักคำว่า Low carbon กับ Zero waste กันก่อนว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร

👉 Low carbon คือ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนนั่นเอง ในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำธุรกิจ กิจกรรมโรงงาน กิจกรรมเกษตร การเดินทาง ฯลฯ ทุกกิจกรรมล้วนก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนทั้งนั้น ฉะนั้น ในแวดวงการท่องเที่ยวจึงเกิดแนวคิด Low carbon tourism คือ เที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ที่พยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ฉะนั้น เมื่อเราออกเดินทางแต่ละครั้งเราก็สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยพลังงานที่น้อยที่สุด การเลือกที่พักสีเขียว การรับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การทำกิจกรรมท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่า ปลูกปะการัง การเก็บขยะ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่าการท่องเที่ยวแบบทั่วไปที่เร่งรีบนั่นเอง

👉 Zero waste คือการทำให้ขยะเหลือศูนย์ ปัจจุบัน ปัญหาขยะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่บริโภคสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เราสามารถนำแนวทางของ zero waste มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรา เพื่อช่วยกันลดขยะได้ ก็คือ Reduce ลดการใช้สินค้าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle การเลือกใช้สินค้าที่สามารถนำกลับไปแปรรูปมาใช้ใหม่ได้

ทุกคนสามารถเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีและรักษ์โลกได้ในทุกที่ เริ่มต้นกันได้ง่าย ๆ ตัวอย่างเช่น

  • 1. การเดินทาง ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวของเราอยู่ไม่ไกลกันมาก ลองเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นรถขนส่งสาธารณะ รถจักรยาน หรือสองขาของเราแทน
  • 2. ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของธรรมชาติอยู่เสมอ ไม่ทำร้ายหรือทำลาย
  • 3. พกขวดน้ำดื่มส่วนตัว รวมทั้งช้อนส้อม และหลอด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
  • 4. ช่วยประหยัดน้ำและไฟเมื่อออกจากที่พัก หรือไม่เปลี่ยนผ้าขนหนูโดยไม่จำเป็น
  • 5. ใช้บริการโรงแรม ที่พัก และทัวร์ ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
  • 6. พกอุปกรณ์อาบน้ำแบบรีฟีล เมื่อเข้าใช้บริการโรงแรมที่พัก เพื่อลดการเกิดขยะจากอุปกรณ์อาบน้ำใช้แล้วทิ้งของทางโรงแรมที่พัก
Scroll to Top
Send this to a friend