✨ 17 สิงหาคม “วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ” ✨

Spread the love

จากเรื่องราวของพะยูนน้อยมาเรียมที่ทุกคนรู้จักกันดี ซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เป็นต้นกำเนิดให้ผู้คนตื่นตัวที่จะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ 🌊🌊

พะยูน มีชื่อเรียกอีกหลากหลายชื่อ ทั้ง หมูน้ำ หมูดุด ดูหยง เงือก วัวทะเล และดูกอง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลบริเวณชายฝั่ง กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร มีอายุยืนถึง 70 ปี มีขนาดตัวยาวที่สุดประมาณ 3.3 เมตร และหนักได้ถึง 400 กิโลกรัม ✨

จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2522 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในประเทศไทย พบการกระจายตัวของพะยูนอยู่ในทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน โดยพบมากที่สุดที่บริเวณเกาะลิบง และพื้นที่โดยรอบ ของจังหวัดตรัง ดังเช่นในภาพ 🌊

เกาะลิบง ถือเป็นสวรรค์ของคนรักพะยูน เพราะถือเป็นแหล่งที่พบกิจกรรมของพะยูนได้แทบทุกวัน รวมถึงมีหญ้าทะเลที่เป็นอาหารของพะยูนจำนวนมาก จนมีการสร้างสะพานหลีกภัยและหอชมพะยูนความสูง 5 ชั้นที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง ✨

Scroll to Top