มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เผยแพร่ วันที่ 16 พ.ย. 2564)

📣 คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7190/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

📌 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • ยกเลิกการใช้แอปพลิเคชั่น Gophuget ในการลงทะเบียนเข้าจังหวัด ให้ใช้ “หมอพร้อม” ในการลงทะเบียนอย่างเดียว
  • ยกเลิกสิทธิในการแสดงบัตรนักเรียนในการเข้า-ออก สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ปี จนถึงต่ำกว่า 18 ปี

📆 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับเต็ม

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต

Link : https://www.facebook.com/phuketinfocenter/posts/426507172337798

Scroll to Top
Send this to a friend