ฮาลา-บาลา อัญมณีแห่งแดนใต้

Spread the love

“ฮาลา-บาลา” หรือ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา” เป็นป่าดิบชื้นบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ประกอบไปด้วยผืนป่าฮาลา ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กับป่าบาลา ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าศึกษาธรรมชาติได้ มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแว้งและอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ฮาลา-บาลา เป็นผืนป่าที่มีความชื้นสูงตลอดทั้งปี เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ 3 สายคือ แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำสุไหงโก-ลก ด้วยลักษณะเชิงนิเวศที่เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง “ฮาลา -บาลา” จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์ป่าสงวน เช่น เลียงผา สมเสร็จ แมวลายหินอ่อน และกระซู่ รวมถึงสัตว์ป่าหายากในไทย เช่น ชะนีดำใหญ่ กบทูด และนกเงือก นกหายากที่เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่า ที่นี่พบนกเงือกมากถึง 10 ใน 13 ชนิดที่เราพบในไทย นอกจากนี้ ที่นี่ยังถือเป็นสวรรค์ของนักดูนก เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของนกกว่า 200 ชนิด

นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนชันตาแมว สยา กุหลิม หลุมพอ ขนุนป่า ศรียะลา ประ ทุเรียนป่า และไม้ประดับที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปาล์ม บังสูรย์ ใบไม้สีทอง เฟิร์นยักษ์ และหวายชนิดต่างๆ

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวฮาลา- บาลา คือ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกไม่มากเกินไปนัก

  • 🌟 เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าฮาลา-บาลา 🌟
  • นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ”
    • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส Hala-bala Wildlife Sanctuary “
Scroll to Top