✨พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ จ.แพร่ ✨

สวัสดีทุกคน วันนี้แอดจะพาเพื่อน ๆ มาเที่ยว จ.แพร่ หนึ่งในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าของภาคเหนือ โดยสถานที่ที่แอดจะพาเพื่อน ๆ มาในวันนี้ก็คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ ตามแอดมาดูรายละเอียดกัน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ ก่อตั้งโดย อ.โกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณ ที่ได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆ ของเมืองลองและชุมชนใกล้เคียง รวมไปถึงของเก่าต่าง ๆ ก่อนจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้านสาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ก่อนเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปชมในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535

ตัวอาคารเป็นสีเหลือง มี 2 ชั้น ลักษณะคล้ายกับสถานีรถไฟบ้านปิน ภายในแบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน

ส่วนที่ 1 ห้องจิตรกรรมเวียงต้า งานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ประกอบเป็นฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้าน เดิมอยู่ที่วัดต้าม่อน อ.ลอง จ.แพร่ แสดงถึงการแต่งกายของสตรี “เมืองลอง” ในสมัยอดีต

ส่วนที่ 2 ผ้าโบราณเมืองลอง จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกของกลุ่มไทโยนก ลวดลายเหมือนภาพเขียนจิตรกรรมเวียงต้า มีหูกทอผ้าและอุปกรณ์หลายอย่างตั้งไว้ให้ชม

ส่วนที่ 3 จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่มาชมได้รู้และเห็นถึงความแตกต่างของผ้าตีนจกจากหลายแหล่งที่มา เช่น ตีนจกแม่แจ่ม, ตีนจกไหล่หิน, ตีนจกนาน้อย, ตีนจกหาดเสี้ยว, ตีนจกราชบุรี, ตีนจกลาวครั่ง เป็นต้น

ส่วนที่ 4 แสดงการเก็บผ้าโบราณ โดยอาศัยภูมิปัญญาของคนโบราณที่ทำให้ผ้าสามารถอยู่ได้
นานกว่า 200 ปี และยังคงสวยงามอยู่

ส่วนที่ 5 ร้านค้า จำหน่ายผ้าทอมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นคนเมืองลอง ส่วนใหญ่เป็นผ้าซิ่นตีนจก ผ้าโบราณทำใหม่และเสื้อผ้าสำเร็จรูปทันสมัย

นอกจากนี้ คุณโกมลได้ส่งผ้าซิ่นตีนจกจากเมืองลองเข้าประกวดงานผ้า ได้รับรางวัลในประเทศกว่า 60 รางวัล และได้รับรางวัลถึง 5 รางวัลจากการส่งไปประกวดงานผ้าจากอาเซียน ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพของผ้าซิ่นเมืองลองได้เป็นอย่างดี

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ
📌: 157/2 หมู่ 6 (ตรงข้ามโรงเรียนลองวิทยา) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
📞: 08 1807 9960 (ติดต่อล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมผู้บรรยาย)
⏰: เปิดทุกวัน 09.30-17.00 น. เข้าชมฟรี

Scroll to Top
Send this to a friend