✨พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล : อุดรธานี ✨

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระสงฆ์อันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศ

เป็นสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ รวมถึงพระอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว นอกจากนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวทางศาสนาที่น่าสนใจด้วย

พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลมีสิ่งปลูกสร้างหลัก ๆ อยู่ 3 อาคารด้วยกัน เริ่มจากด้านหน้าบริเวณทางเข้าจะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยห้องนิทรรศการจำนวน 9 ห้อง โดยจะเปิดให้เข้าชมวันละ 6 รอบ

อาคารหลังถัดมาคือพระวิหาร อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดา เจ้าฟ้าจุฬาภรณนฤมิตร องค์พระประธาน และอาคารด้านหลังสุดคือพระธาตุเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ รวมถึงพระอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว อาคารทั้งหมดสร้างขึ้นอย่างงดงาม ผสมผสานศิลปกรรมจากหลายวัฒธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ใช้โทนสีขาวสว่างเป็นหลัก

⏰ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

📌 และเฉพาะในส่วนห้องจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
เปิดให้เข้าชมวันละ 6 รอบ รอบละไม่เกิน 30 คน ดังนี้
รอบเช้า เวลา 09.30 น. 10.00 น. และ 10.30 น.
รอบบ่าย เวลา 13.30 น. 14.00 น. และ 14.30 น.
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

📍 พิกัด (ลานจอดรถ) https://goo.gl/maps/TJr5pH5zPx9AhSU48?coh=178571&entry=tt
สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาเยี่ยมชม โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่อย่างเคร่งครัด

Scroll to Top
Send this to a friend