ท่าแร่ : ชุมชนเก่าแก่ จังหวัดสกลนคร 🌟

Spread the love

“สกลนครละเบ๋อ” 😀 หากเพื่อน ๆ มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดสกลนคร อาจเคยได้ยินสำเนียงการพูดภาษาถิ่นของที่นี่ บัดดี้ว่าเป็นเอกลักษณ์มาก ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่จริง ๆ แล้วที่นี่มีสิ่งที่น่าประทับใจไม่น้อยเลยล่ะ

จุดมุ่งหมายของวันนี้คือ “บ้านท่าแร่” ชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี มีทั้งโบสถ์และบ้านทรงโบราณมากมาย เราจะพาไปชมกันเพลิน ๆ ค่ะ 🚙

#บ้านท่าแร่ ชุมชนเก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2427 เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุดในประเทศไทย 📣

แต่เดิมชาวท่าแร่เป็นคริสตังที่อพยพมาจากตัวเมืองสกลนครที่อยู่อีกฝั่งของหนองหาร โดยต่อแพไม้ไผ่ขนาดใหญ่บรรทุกผู้คนและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ข้ามหนองหารมายังฝั่งชุมชนท่าแร่ในปัจจุบัน🥰

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่เป็นอาคารกึ่งไม้กึ่งปูน และยังมีอาคารเก่าที่สร้างมานาน 80-90 ปี สร้างขึ้นเป็นตึกปูนทรงยุโรปในรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนามที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ผู้คนได้มาสัมผัสถึงความเจริญรุ่งเรือง ถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลย อย่าพลาดชมกันนะ 🌟

ภานในชุมชนมีโบสถ์ชื่อว่า #อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เป็นโบสถ์รูปทรงคล้ายเรือ เพื่อระลึกถึงการใช้เรือและแพในการอพยพมาจากตัวเมืองสกลนครนั่นเอง 🛶

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนาไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร และใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน

ไม่ไกลจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล มี #บ้านโบราณ 100 ปี ตามประวัติคืออายุมากกว่า 90-100 ปี เดิมเป็นที่อาศัยของพระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองแห่งสกลนครในเวลานั้น เคยถูกไฟไหม้ เหลือเพียงโครงสร้างอาคารและไม่มีการบูรณะซ่อมแซม ต่อมามีต้นไม้ขึ้นปกคลุม กลายเป็นบ้านร้างอย่างที่เห็นในปัจจุบัน แต่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสและได้รับรู้ความเป็นมาในประวัติศาสตร์อีกด้วย

นอกจากนี้ หากใครหิว ใกล้ ๆ กันจะมี #ข้าวเปียกโบราณฟรานซิสโก ที่ใช้อาคารเก่าแก่เปิดเป็นร้านอาหาร แวะไปรองท้องกันได้😋

กิจกรรมที่ต้องห้ามพลาด ทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ที่หมู่บ้านท่าแร่จะมีการจัดประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 😀

โดยจัดขบวนแห่ดาวคริสต์มาส ซึ่งหมู่บ้านต่าง ๆ จะจัดขบวนแห่มาร่วมฉลอง ประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยดวงไฟ ดาว และต้นคริสต์มาส เพื่อน ๆ สามารถไปเที่ยวชมในช่วงเทศกาลได้ด้วยนะ 🎄✨

⭐️ชุมชนท่าแร่

📌ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
🌐https://goo.gl/maps/WBH7QwPY5ysFWGYQ7

Scroll to Top