ฮูปแต้ม…ตามรอยจิตรกรรม สิมอีสาน 🌟

Spread the love

ฮูปแต้ม คือ จิตรกรรมฝาผนัง ที่จะเขียนอยู่บนผนังด้านนอกของ “สิม”หรือโบสถ์วัด มักจะเห็นกันทั่วไปทางภาคอีสาน ซึ่งแอดเชื่อว่าเพื่อน ๆ อาจจะเคยเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดเก่าแก่กันมาบ้าง 🖌

✨ฮูปแต้มแต่ละที่จะมีอัตลักษณ์แตกต่างกัน เพราะกลุ่มช่างแต้มแต่ละพื้นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะในการสร้างสรรค์ออกมาเป็นเรื่องราวต่างกัน วันนี้แอดจะพาไปตามรอยฮูปแต้มที่จังหวัดมหาสารคาม หนึ่งในฮูปแต้มที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของภาคอีสาน ตามแอดไปชมกันเลย

✨วัดโพธาราม ✨

ฮูปแต้มวัดโพธาราม ภายในสิมได้มีการเขียนเรื่องราวของพุทธประวัติ มหาเวสสันดรชาดก ส่วนผนังด้านนอกเขียนเรื่องพุทธประวัติ สินไซ และพระมาลัยโปรดสัตว์ ภาพแต่ละตอนเขียนอักษรไทยบรรยายภาพไว้เป็นช่วง ๆ

📌บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
🌐 : https://goo.gl/maps/9YbDqKnAYS5L8jbH6

✨วัดป่าเลไลย์ ✨

ฮูปแต้ม วัดป่าเลไลย์โดดเด่นในเรื่องราวพุทธประวัติ พระมาลัยและพระอดีตพุทธะ ด้านนอกเขียนเป็นประวัติศาสตร์สังคมของคนอีสานในอดีตผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องรามเกียรติ์

📌 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
🌐 : https://goo.gl/maps/ZLSN92uegvxAf1i59

✨วัดยางทวงวรวราราม✨

ฮูปแต้มวัดยางทวงวรวราราม ได้มีการเล่าเรื่องของวิถีชีวิต เชื่อมโยงกับสังคมในยุคสมัยก่อน การดํารงชีวิต การแต่งกาย อาคารบ้านเรือน สภาพสังคม ฯลฯ ซึ่งต่างจากวัดโพธาราม ที่ภาพเขียนมีเรื่องเล่าในวรรณคดีนั่นเอง

📌 : ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
🌐 : https://goo.gl/maps/hXPezDqE9osmo8v86

Scroll to Top