✨ มูให้เฮง มูให้ปัง “นคราธานี” ✨

Spread the love

ใกล้เข้าสู่ปีใหม่แล้ว หลายคนอยากเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ทำสิ่งดี ๆ ในปีใหม่ รวมทั้งการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อไปสักการะ ขอพร ให้การเริ่มต้นในปีต่อ ๆ ไปนั้นราบรื่นและผ่านไปด้วยดี

วันนี้ แอดจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้เพื่อน ๆ สายมู บูชาพญานาค ได้ไปไหว้ขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันที่ถิ่นอีสาน ในเส้นทางนคราธานี พร้อมกับชมสถาปัตยกรรมอันงดงามและประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานในแต่ละที่ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ กัน

✨ วัดภูตะเภาทอง จังหวัดอุดรธานี

วัดภูตะเภาทอง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน มีพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นลานหิน มีก้อนหินขนาดใหญ่มากกว่า 30 ลูก หนึ่งในนั้น มีหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายกับ “เรือสำเภา” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด ชาวบ้านเชื่อกันว่า หากได้มาลอดใต้ท้องหินจะเป็นสิริมงคล เจริญในหน้าที่การงาน ประสบโชคดี

จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของที่นี่คือประติมากรรมรูปพญานาคองค์สีทองที่ตั้งอยู่บนสระน้ำ มีนามว่า “มุจลินท์” เป็นพญานาคที่ปรากฏในพุทธประวัติว่าเป็นผู้แผ่พังพานป้องพระสมณโคดมเมื่อเกิดพายุฝนเป็นเวลา 7 วันขณะทรงบำเพ็ญเพียรที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือที่เราเคยเห็น “พระพุทธรูปปางนาคปรก” ตามวัดต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งเจ้าอาวาสนั้นได้สร้างขึ้นตามนิมิตของท่าน มีผู้คนนิยมมาสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกันอย่างไม่ขาดสาย

📍 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
🌐https://goo.gl/maps/ZgZLBkhoyg9sAHWE9

✨ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

พระอารามหลวงแห่งนี้ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นภายในวัดนี้คือ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ 3 ชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ และยังมีความเก่าแก่อย่างมาก อาทิ พระพุทธรัศมี พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาแลงศิลปะสมัยลพบุรี ปางประทานพร เป็นต้น ซึ่งแต่ละชิ้นมีอายุตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงพันปี นับว่าเป็นวัตถุโบราณอันทรงคุณค่า และยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลยทีเดียว 😯

📍 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
🌐https://goo.gl/maps/vqUZS4qGC4vZLT1E6

✨ วัดสระมณี จังหวัดอุดรธานี

วัดสระมณี วัดสวยในจังหวัดอุดรธานี แถมเป็นวัดที่
สายมูไม่ควรพลาด

แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกกันว่า วัดแห่งนี้มีความเก่าแก่นับร้อยปี และยังมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจว่า “ภายในวัดมีสระน้ำอยู่ วันดีคืนดี มีลูกแก้วมณีโชติลอยขึ้นมาจากสระน้ำนั้น สีสันสดใสและสวยงามมาก จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดสระแก้วมณีโชติ หรือ สระมณีโชติ” ต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดสระมณี

ที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายและสีสันงามวิจิตร อุโบสถหลังงาม ตกแต่งด้วยกระจกสี สะท้อนกับแสงระยิบระยับ ภายในประดิษฐาน “พระพุทธพิบูลธนาภิรมย์” รอบ ๆ วัดมีประติมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง “ยักษ์ ยม พรหมณ์ นาค” ที่มีความงดงามอย่างมาก ได้มาเคารพสักการะกันแล้ว ยังได้ชมความงดงามภายในวัดกันอีกด้วย

📍 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
🌐https://goo.gl/maps/9gWVSTcEJJEZxPVK6

✨ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

เลียบแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคาย ดินแดนแห่งวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค มีวัดเก่าแก่กระจายตัวอยู่มาก หนึ่งในวัดที่แอดอยากให้เพื่อน ๆ ได้มาสักการะคือ “วัดโพธิ์ชัย” ในอดีต วัดนี้เป็นวัดร้าง จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะวัดขึ้นมาและยกฐานะเป็นพระอารามหลวง

ด้านหน้าพระอุโบสถมี “พระธาตุยักษ์” เป็นเจดีย์พระธาตุอรหันต์องค์สีขาว ประดับปูนปั้นรูปยักษ์สีทอง ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ตำนานพื้นบ้าน รวมถึงประวัติพระสุก พระเสริม พระใส และประเพณีฮีตสิบสอง (ประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา และความเชื่อของชาวอีสาน)

ในช่วงสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีงานสมโภชและสรงน้ำหลวงพ่อพระใส โดยอัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบเมืองหนองคายให้ประชาชนได้สรงน้ำกัน

  • 📍 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
  • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.
  • 📞 042 461 123, 042 411 128
  • 🌐https://goo.gl/maps/LaQAGpkFc74zFrKT6

✨ พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย

วัดเก่าแก่แห่งนี้เป็นที่ตั้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเดิมทีองค์พระธาตุนั้นสร้างด้วยอิฐเผา และได้พังทลายลงเมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมากรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่

วัดพระธาตุบังพวน มีกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญ เรียกว่า สัตตมหาสถาน หรือสถานที่จำลองที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข สร้างขึ้นตามความเชื่อและคติคำสอนของพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว จำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์ อนิมมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อซาปาล นิโครธเจดีย์ มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งที่วัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้ นับเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานครบทั้ง 7 สิ่ง 😲

อีกสิ่งหนึ่งที่คนมากราบสักการะคือ “สระมุจลินท์” หรือ สระพญานาค เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่อาศัยของพญานาคมุจลินท์ ที่สำคัญ น้ำจากสระมุจลินท์แห่งนี้ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยถูกนำเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันเป็นประจำอีกด้วย บริเวณสระมีทางเดินให้ลงไปไหว้ขอพร แต่มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงลงไป สามารถไหว้ขอพรได้เฉพาะบริเวณศาลพญานาคด้านหน้าสระน้ำได้

📍 บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
🌐https://goo.gl/maps/vdehs6jKR2ZpcbqU6

✨พระธาตุหล้าหนอง จังหวัดหนองคาย

“พระธาตุหล้าหนอง” หรือพระธาตุกลางน้ำแห่งเมืองหนองคาย สันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20–22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวนที่มีการค้นพบว่าสร้างในสมัยนั้น

แต่เดิม พระธาตุนี้ตั้งอยู่ที่วัดธาตุ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2390 องค์พระธาตุได้พังทลายและเอียงล้มจากการถูกน้ำกัดเซาะ เหลือเพียงองค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนที่จมอยู่กลางแม่น้ำโขง จะปรากฏให้เห็นในช่วงที่น้ำลด

ปัจจุบันมีการสร้างพระธาตุหล้าหนององค์จำลองไว้บนฝั่ง ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้ ๆ กับองค์จริง และได้มีการบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงไว้ข้างใน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะกัน

🚤 การชมพระธาตุหล้าหนองกลางแม่น้ำโขง สามารถชมได้ในระยะไกลจากฝั่ง หรือจะนั่งเรือไปชมและสักการะใกล้ ๆ ก็ได้ โดยจะมีเรือให้บริการ 200 บาท/ลำ นั่งได้ 10-15 คน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

📍 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
🌐https://goo.gl/maps/8cJtrqiXFXRAjSVF8

✨ ถ้ำนาคา จังหวัดบึงกาฬ

ถ้ำนาคา แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักเมื่อ 2 ปีก่อนนี้ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ไฮไลต์ของการเดินทางมายังถ้ำนาคานั้นคือการมาชมปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาของหินที่เกิดการกัดกร่อน เรียกว่า “ซันแครก” (Sun Cracks) ทำให้หินมีลวดลายคล้ายเกล็ดงู อีกทั้ง หินยังมีรูปทรงคล้ายกับงูขนาดใหญ่หรือพญานาคขดตัวอยู่🐍

ที่นี่ยังมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับ “เจ้าปู่อือลือ” ที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ จะพ้นคำสาปและทำให้พื้นที่นั้นได้เป็นที่รู้จักและเจริญรุ่งเรืองเมื่อครบ 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬเมื่อปี พ.ศ. 2563 และหลังจากนั้น ก็มีข่าวการค้นพบของสถานที่แห่งนี้ และกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากในปัจจุบัน

ผู้คนต่างพากันมาเที่ยวชมธรรมชาติและกราบไหว้ตามความเชื่อกันจำนวนมาก หากเพื่อน ๆ ที่ต้องการมาเที่ยวถ้ำนาคา ต้องลงทะเบียนการเข้าชมล่วงหน้าผ่าน App QueQ กันด้วยนะ ที่สำคัญ ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลจริงให้ตรงกับจำนวนผู้เข้าชม เพราะเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จะขอบัตรประชาชนไปเช็คก่อนจำหน่ายตั๋วและทำประกันอุบัติเหตุ

  • 📍 บ้านตาดวิมานทิพย์ ตำบล
  • โพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
  • ⏰ เข้าชมได้ทุกวัน เวลา 06.00-14.00 น.
  • 💵 ค่าเข้าชม+ค่าประกันอุบัติเหตุ 40 บาท/คน
  • 📞 081 725 2684, 084 792 3505
  • 🌐https://goo.gl/maps/6ThiHfRHYhMNKHhs8

✨ วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) จังหวัดบึงกาฬ

วัดเก่าแก่แห่งนี้ สันนิษฐานว่าแต่ก่อนเคยเป็นวัดป่า และได้รับการบูรณะสิ่งก่อสร้างภายในวัดขึ้นมาใหม่ บริเวณวัดกว้างขวาง สวยงาม และร่มรื่น ภายในพระวิหารประดิษฐาน “พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” หล่อด้วยทองเหลือง ลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราช

ลำน้ำโขงบริเวณหน้าอุโบสถของวัด เรียกว่า “สะดือแม่น้ำโขง” เป็นจุดที่มีความลึกถึง 200 เมตร ในฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำจะไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ เมื่อกรวยแตกจะมีเสียงคล้ายกระแสน้ำไหลเซาะโขดหินแล้วค่อย ๆ หายไป ในช่วงที่น้ำลด สามารถมองเห็นเกาะแก่ง และโขดหินมากมายกลางแม่น้ำได้ ภายในวัดยังมีรูปปั้นของ “เทพธิดาสะดือแม่น้ำโขง” ซึ่งเป็นที่นิยมในการมาบนบานศาลกล่าวให้ได้โชคลาภและสมหวังในความรัก

นอกจากจะเป็นวัดที่สวยงามแล้ว ในทุก ๆ ปี บริเวณนี้มีบั้งไฟพญานาคขึ้นเป็นจำนวนมาก หากเพื่อน ๆ มาที่บึงกาฬ แอดแนะนำให้มาวัดนี้เลย 😊

วัดป่าเมืองเหือง (ศรีบุญเรือง) จังหวัดบึงกาฬ

ภายในอำเภอเมืองฯ ยังมีวัดอีกแห่งที่แอดอยากให้เพื่อน ๆ จดไว้ในลิสต์ นั่นก็คือ “วัดป่าเมืองเหือง” หรืออีกชื่อคือ วัดศรีบุญเรือง วัดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองนาคานคร และยังค้นพบประวัติที่มีการบันทึกไว้ว่า วัดนี้เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ มีการค้นพบซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างเดิมอยู่บ้าง แต่สิ่งที่โดดเด่นเมื่อเข้ามายังวัดแห่งนี้คืออุโบสถสีทองอร่ามทั้งหลัง อีกทั้งลวดลายและประติมากรรมต่าง ๆ ภายในวัด มีความงดงามอย่างมาก

ภายในวัดยังมี “พระพุทธนาคนิมิตต์ (หน้าทอง)” ประดิษฐานอยู่ แม้วัดนี้จะไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ก็มีผู้คนนิยมมากราบไหว้กันจำนวนมาก

ทางทิศเหนือของวัดมีเกาะกลางแม่น้ำโขง เรียกว่า “แก่งสะดอก (ก้อนธาตุ)” เพื่อน ๆ สามารถนั่งเรือไปนมัสการศาลปู่พญานาคศรีสุทโธและทัวร์แก่งสะดอกกันได้ ที่สำคัญ ข้างล่างแก่งสะดอกจะมีถ้ำ ในช่วงหน้าแล้งจะมองเห็นแก่งที่สวยงาม สามารถเดินชมได้ด้วย

📍 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
💵 ค่าเรือโดยสารไปแก่งสะดอกคนละ 50 บาท
🌐https://goo.gl/maps/kAxz7CsQhvcSYuWk9

Scroll to Top