✨ขอพรพระพิฆเนศ…เสริมความสำเร็จ✨

Spread the love

หากตอนนี้กำลังรู้สึกหมดไฟ หมดแรง หมดกำลังใจ ลองหาเวลาออกเดินทางไปตามความเชื่อและความศรัทธาของตนเองดู แล้วจะรู้และได้พลังกายและพลังใจกลับมาแน่นอน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการเดินทางมาเยือนเพื่อทำบุญ ไหว้พระ ขอพร แก้บน ฮีลใจตัวเอง วันนี้บัดดี้ จะมาขอพรจากพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ มีปางองค์ใหญ่ถึง 3 ปาง ได้แก่

  • พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข วัดสมานรัตนาราม
  • พระพิฆเนศปางยืน อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนคลองเขื่อน
  • พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร วัดโพรงอากาศ

ที่แรกบัดดี้จะพาไปที่ วัดสมานรัตนาราม (วัดใหม่ขุนสถาน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ริมแม่น้ำบางปะกง

เป็นพระพิฆเนศองค์สีชมพูปางไสยาสน์คเณศ หรือปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะนั่งกึ่งตะแคงบนฐาน พระหัตถ์ซ้ายถืองาที่หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว มีความสูงถึง 16 เมตร ยาว 24 เมตร นักท่องเที่ยวหรือผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ ขอพรเรื่องเงิน ทอง ขอให้ไหลมาเทมา มีโชคลาภ กินอิ่มนอนหลับ มีกินมีใช้สม่ำเสมอ

นอกจากได้มาขอพรจากพระพิฆเนศแล้ว ยังสามารถขอพรจากท้าวเวสสุวรรณตะบองทอง และพระพรหมองค์ใหญ่ ที่ให้โชคลาภด้วย สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ มีอาหาร ที่พักให้ผู้ปฏิบัติธรรม และมีตลาดวัดสมานฯ เลือกซื้อสินค้าจากชุมชนที่หลากหลาย

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
โทร. 081 983 0400
พิกัด https://goo.gl/maps/sRszi5oTbDPLhWk39

จุดที่สอง คือ อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนคลองเขื่อน ห่างจากวัดสมานรัตนาราม ประมาณ 14 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองเขื่อน ที่แห่งนี้ประดิษฐานพระพิฆเนศปางยืน หล่อด้วยสำริด

เป็นองค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและในโลก มีความสูงถึง 39 เมตร ประกอบชิ้นส่วนกว่า 854 ชิ้น นักท่องเที่ยวหรือผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ ขอพรเรื่องธุรกิจ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปลดหนี้ ชีวิตราบรื่น มีพิธีสวดมนต์หมู่อารตีไฟ เป็นขั้นตอนการบูชาเทพของชาวฮินดู สวดเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บรรยากาศโดยรอบ เป็นที่โล่ง จัดสวนได้อย่างสวยงาม ยาวไปจนถึงริมแม่น้ำบางปะกง มีร้านกาแฟเก๋ ๆ สไตล์อินเดีย ร้านขนม ของฝาก บริการด้วย

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
พิกัด https://goo.gl/maps/7eWUUMLT4ZCbLxzw5

จุดที่สาม คือ วัดโพรงอากาศ ห่างจากอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนคลองเขื่อน ประมาณ 24 กิโลเมตร บนถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ประดิษฐานพระพิฆเนศองค์สีชมพูปางนั่งประทานพร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเช่นเดียวกัน มีความสูง 49 เมตร กว้าง 19 เมตร พระหัตถ์ 4 กร นักท่องเที่ยวหรือผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ ขอพรเรื่องการขจัดอุปสรรคใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จ และขอพรท้าวเวสสุวรรณ ที่อยู่บริเวณด้านข้างพระพิฆเนศได้

ชมอุโบสถมหาเจดีย์สีทอง ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย อินเดียและศรีลังกา เป็นเจดีย์ที่แปลกตาและสวยงามยิ่ง

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
พิกัด https://goo.gl/maps/f3i6kPPo2roFjo2b8

เพื่อน ๆ เคยไปขอพรที่ไหนมาแล้วหรือเคยไปขอที่อื่นนอกเหนือจากนี้ ได้ผลเป็นอย่างไร เขียนมาเล่าให้บัดดี้อ่านได้นะคะ

Scroll to Top