5 สะพานข้ามคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์

Spread the love

เมื่อมีการขุดคลอง ทำให้เมืองถูกแบ่งเป็นสองฝั่ง จึงจำเป็นต้องมี “สะพาน” มาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้สามารถสัญจรไปมาหาสู่กันได้ วันนี้แอดจะชวนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสะพานข้ามคลองใน #เกาะรัตนโกสินทร์กัน ค่ะ

สะพานเจริญศรี 34 ✨

เป็นสะพานข้ามคลองบริเวณถนนบุญศิริ ตรงวัดบุรณศิริมาตยาราม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2457 มีโครงสร้างและพื้นสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะเด่นคือ หัวสะพานทั้ง 4 เสา จะประดิษฐ์เป็นรูปพานมีฐานเป็นเฟื่องอุบะ โดยพานจะมีสองพานเรียกว่า พานแม่พานลูก เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องด้วยทั้งสองพระองค์ทรงมีวัดพระราชสมภพวันเดียวกันคือ 1 มกราคม

สาสะพานเขียนว่า 34 หมายถึงพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนเลข 4 หมายถึงสะพานนี้เป็นสะพานลำดับที่ 4 ที่สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สาเหตุที่ทรงโปรดเกล้าให้สร้างมีอยู่ 2 ประการ คือ เพื่ออุทิศเป็นสาธารณกุศล และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา

📍https://goo.gl/maps/d24JNqKqEGbg7pBJ8

สะพานช้างโรงสี 🐶

เป็นสะพานข้ามคลองบริเวณถนนบำรุงเมือง ตรงกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม สะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เสาปลายราวสะพานมีรูปหัวสุนัข แต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สะพานนี้เป็นสะพานไม้ซุง ใช้สำหรับให้ช้างเดินเข้าเขตพระนคร โดยสะพานที่ช้างใช้ข้ามเข้าพระนครจะมี 3 สะพานได้แก่ สะพานช้างวังหน้า

ปัจจุบันเป็นที่ลาดเชิงสะพานปิ่นเกล้า สะพานช้างปากคลอง ปัจจุบันคือสะพานเจริญรัช และสะพานช้างโรงสี สันนิษฐานว่าชื่อสะพานมาจากบริเวณสะพานมีโรงสีข้าวอยู่จึงถูกเรียกว่าสะพานช้างโรงสี รูปหัวสุนัขที่สะพานและตัวหนังสือ ศก 129 มาจากปีที่สร้างสะพานเสร็จ นั่นก็คือ รัตนโกสินทร์ศก 129 ซึ่งตรงกับปีจอ

📍https://goo.gl/maps/bdtTK8a4XVT4E8jj8

สะพานปีกุน 🐷

เป็นสะพานเชื่อมถนนราชินีกับถนนอัษฎางค์ ตรงหน้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และหน้าวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สะพานนี้ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นสะพานคนเดิน หัวเสาเป็นทรงถ้วยประดับมาลาเป็นช่อ ทำให้สะพานดูมีลวดลายที่สวยงาม

สะพานนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เดิมเป็นสะพานไม้ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสเจริญมายุครบ 4 รอบ แต่ต่อมาเรียกว่าสะพานหมู หรือสะพานปีกุน เนื่องจากบริเวณเชิงสะพานฝั่งถนนอัษฎางค์มีอนุเสาวรียย์หมูอยู่

📍https://goo.gl/maps/htCAR3QgMCXNVjyz5

สะพานหก ✨

เป็นสะพานเชื่อมถนนราชินีกับถนนอัษฎางค์บริเวณซอยพระยาศรี สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสะพานแบบฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) สามารถชักขึ้นชักลงให้เรือผ่านได้ ซึ่งในตอนนั้นมีสะพานลักษณะเดียวกันนี้ถึง 8 สะพาน

แม้ในปัจจุบันจะได้เปลี่ยนเป็นสะพานให้คนเดินข้ามแล้วแต่ยังคงเรียกว่า สะพานหก เช่นเดิม

📍https://goo.gl/maps/QiHZn6ABych9Mi3K7

สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ✨

เป็นสะพานเชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนราชดำเนินนอก จุดเด่นของสะพานคือเสาหินอ่อนประดับด้วยสำริดรูปเรือไวกิ้งที่กลางเสา ส่วนหัวเสาประดับด้วยสำริดหล่อรูปพวงมาลา ลูกกรงเหล็กราวสะพานเป็นเหล็กหล่อลวดลายดอกไม้ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยช่างจากต่างประเทศ

เนื่องจากสะพานผ่านฟ้าตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดทางแยกของถนนหลายสาย จึงทำให้ถูกแก้ไขดัดแปลงหลายครั้งแต่ก็ยังคงความสวยงามไว้อยู่

📍https://goo.gl/maps/NyWtsMJ7ciY11r929

Scroll to Top