ไหว้พระ 3 วัดใหญ่ในกรุงเทพฯ เสริมสิริมงคล

Spread the love

“กรุงเทพมหานคร” เมืองที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในปี 2566 มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมทางศาสนารวมทั้งประวัติศาสตร์

บัดดี้ขอแนะนำนักท่องเที่ยวสายบุญ สายประวัติศาสตร์ สายคอนเทนต์ และทุก ๆ สาย มาเยือน มาทำบุญที่วัดใหญ่ในกรุงเทพฯ ได้แก่

  1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
  2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
  3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เดินทางสะดวกมาได้ทั้งรถ เรือ รถไฟฟ้า ใครกำลังวางแผนเที่ยวตามบัดดี้มาได้เลย ใครเคยไปแล้ว ไปได้อีกนะ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สำรวมกาย วาจา ในขณะที่เข้าชมศาสนสถาน

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (พระแก้ว)

เป็นวัดที่มีความสำคัญทางทางศาสนาและวัฒนธรรม จุดเด่นของวัดคือองค์พระเจดีย์ 3 องค์ที่โดดเด่นเห็นได้แต่ไกล สีทองคือพระศรีรัตนเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถัดมาคือพระมณฑป รูปแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย ประดิษฐานพระไตรปิฏกฉบับทองใหญ่ และปราสาทพระเทพบิดร รูปแบบหลังคายกยอดปราสาทแบบปรางค์ ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 เปิดถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปี ในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

📌 6 เมษายน (วันจักรี)
📌 13-15 เมษายน (วันสงกรานต์)
📌 4 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)
📌 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
📌 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)
📌 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช)
📌 5 ธันวาคม (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เปรียบดังตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าในชีวิตและการงาน ความสุขกายสบายใจ

นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สามารถเดินชมด้านนอกได้ก่อนถึงบริเวณทางออก

⏰ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-15.30 น.
💵 ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 500 บาท
💵 มีบริการให้เช่าเครื่องแปลภาษา 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีนกลางและไทย ราคา 200 บาท
🌐 เว็บไซต์ www.royalgrandpalace.th
🌐 https://maps.app.goo.gl/KiWCZrvKZBrBLx56A

การเดินทาง
🚇 MRT : สถานีสนามไชย
🚌 รถเมล์ : 3, 32, 47, 59, 65, 70, 503
🛥️ เรือ : นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาธงเขียวเหลือง ธงเหลือง ธงส้ม เรือ Hop On Hop Off ลงท่าน้ำ N9 ท่าช้าง

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ 

วัดประจำรัชกาลที่ 1 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ตั้งอยู่ถัดจากพระบรมหาราชวัง

พระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธไสยาสองค์ใหญ่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาบุรุษตามคติของอินเดีย ผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องความรัก

ด้านข้างพระวิหาร มีพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ (องค์กระเบื้องเคลือบสีเขียว) สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในบรรจุพระบรมธาตุ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน (องค์กระเบื้องเคลือบสีขาว) สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบรมราชชนก คือรัชกาลที่ 2 พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร (องค์กระเบื้องเคลือบสีเหลือง) สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชถวายอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา และ พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย (องค์กระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินเข้ม) รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้นตามแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ทรงพระราชถวายอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา

⏰ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-17.30 น.
💵 ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 300 บาท
🌐 เว็บไซต์ www.watpho.com
🌐 https://maps.app.goo.gl/mr9DAmZanZYV9Ak79

การเดินทาง
🚇 MRT : สถานีสนามไชย
🚌 รถเมล์ : 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82
🛥️ เรือ : นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาธงเขียวเหลือง ธงเหลือง ธงส้ม เรือ Hop On Hop Off ลงท่าน้ำ N9 ท่าช้างหรือขึ้นเรือข้ามฟากจากท่าน้ำวัดอรุณ มาที่ท่าเตียน

3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) 

แลนด์มาร์กที่สำคัญในงานสำคัญหลาย ๆ งาน โดยเฉพาะงานเคานต์ดาวน์วัดอรุณที่ถูกเผยแพร่ภาพความสวยงามออกไปสู่สายตาคนทั่วโลก ทำให้ที่นี่เป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนให้ได้

วัดแจ้งตั้งอยู่ทางฝั่งตรงข้ามกับวัดโพธิ์ บนถนนอรุณอัมรินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่าวัดแจ้ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงถือเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อบูรณะแล้วเสร็จได้พระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธาราม ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ ความสูง 82 เมตร กว้าง 234 เมตร เสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวราราม ดังที่เรียกในปัจจุบันนี้

⏰ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
💵 ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 100 บาท
🌐 https://maps.app.goo.gl/b3WmmZJgebodjEne7

การเดินทาง
🚇 MRT : สถานีอิสรภาพ
🚌 รถเมล์ : 57, 710, 4-41 (57), 208
🛥️ เรือ : นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้ม เรือ Hop On Hop Off ลงท่าน้ำวัดอรุณ หรือขึ้นเรือข้ามฟากจากท่าเตียนมาวัดอรุณ

Scroll to Top