แพร่

“โฮงซึงหลวง” ศิลปะดนตรีล้านนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โฮงซึงหลวงประกอบด้วยเรือนไม้แบบพื้นเมือง 3 หลัง หลังแรกใช้เป็นโรงเรียนสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี หลังที่สองจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ และหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดีด สี ตี เป่า ทั้งหลาย…

“โฮงซึงหลวง” ศิลปะดนตรีล้านนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อ่านเพิ่มเติม

มหัศจรรย์ แนวหินปะการังบนยอดดอย อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่

มหัศจรรย์ แนวหินปะการังบนยอดดอย อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่….

มหัศจรรย์ แนวหินปะการังบนยอดดอย อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top