สกลนคร

สวยสุดซึ้งสาวภูไท… ฟ้อนภูไท จ.สกลนคร

ภูไท หรือ ผู้ไท กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่รองลงมาจากกลุ่มไทยลาว สันนิษฐานว่าถิ่นเดิมของชาวภูไทตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน…

สวยสุดซึ้งสาวภูไท… ฟ้อนภูไท จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม

D.I.Y. ผ้าย้อมคราม @ครามสกล-KRAMSAKON จังหวัดสกลนคร

D.I.Y. ผ้าย้อมคราม @ครามสกล-Kramsakon จังหวัดสกลนคร

D.I.Y. ผ้าย้อมคราม @ครามสกล-KRAMSAKON จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top