พัทลุง

ล่องปากประ ชมทะเลน้อย สัมผัสชีวิตบนสายน้ำที่…พัทลุง

คลองปากประเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอควนขนุน ที่เกิดจากลำน้ำสายต่างๆ ไหลรวมมาบรรจบกัน ก่อนจะออกสู่ทะเลสาบสงขลา ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งชุมนุมของปลาและเป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญ โดยชาวบ้านได้ตั้งยอดักจับปลาเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตา

ล่องปากประ ชมทะเลน้อย สัมผัสชีวิตบนสายน้ำที่…พัทลุง อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top