พะเยา

Magic Mountain Cafe

“เพื่อนร่วมทาง” พาไปจิบกาแฟ ชมทะเลหมอกฟินๆที่ Magic Mountain Cafe ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวนอุทยานภูลังกา บอกเลยว่าร้านกาแฟเล็กๆ แห่งนี้ ขึ้นชื่อเรื่องวิวหลักล้าน อลังการสายหมอกเลยล่ะ…

ตามหากามเทพตัวน้อย ที่วัดนันตาราม

วัดนันตาราม เดิมมีชื่อว่า “วัดจองคา” เพราะมุงด้วยหญ้าคา คนทั่วไปเรียกกันว่า “วัดม่าน” หรือ “วัดจองเหนือ” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดนันตาราม” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและเป็นอนุสรณ์แด่พ่อเฒ่านันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่….

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง มีเนื้อที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง และอำเภอดอกคำใต้ ส่วนที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ในอำเภอเชียงม่วน

เยือนถิ่นพะเยา ชมความงามวัดศิลปะไทลื้อ

เยือนถิ่นพะเยา ชมความงามวัดศิลปะไทลื้อ
ลักษณะเด่นของวิหารแบบไทลื้อคือ หลังคามุงแป้นเกล็ดไม้ ลดหลั่นกัน 2 ชั้นขึ้นไป และนิยมตกแต่งเครื่องประดับหลังคาด้วยเซรามิก

Scroll to Top