Let’s take a break at De’Ya Cafe.

Let’s take a break at De’Ya Cafe. อาหารของทางร้านมีทั้งไทยและเทศ แอบสังเกตเห็นว่าหลายๆ เมนูจะมีการใส่ผลไม้ลงไปเป็นส่วนผสม ซึ่งเข้ากันได้ดี และถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของร้าน…

Let’s take a break at De’Ya Cafe. อ่านเพิ่มเติม