ถาม-ตอบ คลายข้อสงสัย ภูเก็ตแซนบอกซ์ : Clarify Your Doubts of Phuket Sandbox EP 8

Spread the love
 • เอกสารที่ต้องใช้และข้อควรปฏิบัติก่อนการเดินทาง
  • 1. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีน (Vaccine Certificate) ต้องได้รับวัคซีนครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
  • 2. หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
  • 3. บัตรโดยสารเครื่องบิน
  • 4. จองและจ่ายค่าโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus
  • 5. จองและจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่เข้าพัก ผ่าน www.thailandpsas.com
  • 6. มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิด-19 วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า USD 100,000
  • 7. ผลตรวจโควิด-19 (COVID Free) แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • 8. กรณีที่พักน้อยกว่า 7 คืน ต้องมีบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 
 • Phuket Sandbox
  • วันเดินทาง
   • 1. ยื่นผลตรวจโควิด-19 (COVID Free) แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ต่อสายการบิน
   • 2. ติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ)
  • เมื่อเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต
   • 1.เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ สนามบินภูเก็ต
   • 2. เดินทางเข้าที่พัก SHA Plus ด้วยพาหนะที่ได้รับ SHA Plus
   • 3. รอผลตรวจในห้องพัก หากไม่พบเชื้อสามารถออกจากห้องพักและเดินทางในจังหวัดภูเก็ตได้ 
 • ระหว่างพำนักในภูเก็ต
  • 1. ควรพักในโรงแรมเดียวกันตลอดระยะเวลา 7 คืนที่เข้าพัก
  • 2. อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอย่างน้อย 7 คืน ก่อนการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ
  • 3. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
  • 4. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ครั้งที่ 2 (วันที่ 6)
 • วันเดินทางออกจากภูเก็ต (วันที่ 8)
  • 1. หากไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้
  • 2. โรงแรมออกเอกสาร Release Form ให้แก่ผู้เข้าพัก
  • 3. หากพักน้อยกว่า 7 คืน ต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยจากสนามบินภูเก็ตทันที 
 • Krabi Even More Amazing (พื้นที่นำร่อง เกาะพีพี, หาดไร่เลย์ และเกาะไหง)
  • วันเดินทาง
   • 1. ยื่นผลตรวจโควิด-19 (COVID Free) แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ต่อสายการบิน
   • 2. ติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ)
  • เมื่อเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต
   • 1. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ สนามบินภูเก็ต
   • 2. เดินทางไปยังพื้นที่นำร่องในจังหวัดกระบี่ ด้วยรถที่ได้รับ SHA Plus ไปสู่ท่าเรือจังหวัดภูเก็ต (ท่าเรือรัษฎา ท่าเรืออ่าวปอ ท่าเรืออ่าวฉลอง หรือท่าเรือวิสิษฐ์พันวา) โดยไม่แวะระหว่างทาง
   • 3. เดินทางด้วยเรือที่ได้รับ SHA Plus ไปยังโรงแรม SHA Plus ที่ได้จองไว้
   • 4. รอผลตรวจในห้องพัก หากไม่พบเชื้อสามารถออกจากห้องพักและเดินทางในพื้นที่นำร่องจังหวัดกระบี่ได้
 • ระหว่างพำนักในพื้นที่นำร่องจังหวัดกระบี่
  • 1. ควรพักในโรงแรมเดียวกันตลอดระยะเวลา 7 คืนที่เข้าพัก
  • 2. อยู่ในพื้นที่นำร่องจังหวัดกระบี่อย่างน้อย 7 คืน ก่อนการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ
  • 3. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
  • 4. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 หรือ 7)
 • วันเดินทางออกจากพื้นที่นำร่องจังหวัดกระบี่ (วันที่ 8 )
  • 1. หากไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้
  • 2. โรงแรมออกเอกสาร Release Form ให้แก่ผู้เข้าพัก
  • 3. หากเข้าพักน้อยกว่า 7 คืน ต้องเดินทางกลับประเทศจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเท่านั้น โดยแสดงบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับ หรือ SHABA ID ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นหลักฐานในการเดินทางออกจากจังหวัดกระบี่ และเดินทางออกนอกประเทศไทย
 • Amazing Khao Lak – Ko Yao Sandbox (พื้นที่นำร่อง เขาหลัก นาใต้ และเกาะยาว)
  • วันเดินทาง
   • 1. ยื่นผลตรวจโควิด-19 (COVID Free) แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ต่อสายการบิน
   • 2. ติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ)
  • เมื่อเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต
   • 1.เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ สนามบินภูเก็ต
   • 2. เดินทางไปยังพื้นที่นำร่องในจังหวัดพังงา ด้วยรถหรือเรือที่ได้รับ SHA Plus โดยไม่แวะระหว่างทาง
    • – พื้นที่ นาใต้-เขาหลัก-น้ำเค็ม เดินทางด้วยรถที่ได้รับ SHA Plus ผ่านทางท่าฉัตรไชยเท่านั้น
    • – พื้นที่ เกาะยาว ผ่านทางท่าเรืออ่าวปอ ท่าเรืออ่าวปอแกรนด์มารีนา หรือท่าเรือบางโรง
   • 3. รอผลตรวจในห้องพัก หากไม่พบเชื้อสามารถออกจากห้องพักและเดินทางในพื้นที่นำร่องจังหวัดพังงาได้
 • ระหว่างพำนักในพื้นที่นำร่องจังหวัดพังงา
  • 1. ควรพักในโรงแรมเดียวกันตลอดระยะเวลา 7 คืนที่เข้าพัก โดยเลือกพักได้เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น (พื้นที่เขาหลัก หรือพื้นที่เกาะยาว)
  • 2. อยู่ในพื้นที่นำร่องจังหวัดพังงาอย่างน้อย 7 คืน ก่อนการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ
  • 3. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
  • 4. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ครั้งที่ 2 (วันที่ 6)
 • วันเดินทางออกจากพื้นที่นำร่องจังหวัดพังงา (วันที่ 8 )
  • 1. หากไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้
  • 2. โรงแรมออกเอกสาร Release Form ให้แก่ผู้เข้าพัก
  • 3. หากเข้าพักน้อยกว่า 7 คืน ต้องเดินทางกลับประเทศจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเท่านั้น โดยแสดงบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับ หรือ SHABA ID ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นหลักฐานในการเดินทางออกจากจังหวัดพังงา และเดินทางออกนอกประเทศไทย

English Translation

 • Lists of required documentation and travellers’ practices before travelling
  • 1. Vaccine certificate of completing the required vaccine dosage (depending on each kind of vaccine). Also, travellers must have been fully vaccinated no less than 14 days before travelling.
  • 2. Certificate of Entry (COE) for entering the Kingdom of Thailand.
  • 3. Confirmation of a purchased air ticket.
  • 4. Have booked and prepaid for SHA Plus-certified accommodation.
  • 5. Have booked and prepaid for the testing of COVID-19 depending on the length of stay via www.thailandpsas.com
  • 6. Have purchased medical insurance with COVID-19 treatment coverage of at least US$ 100,000.
  • 7. Show they have a negative result for a COVID-19 test (COVID Free) by an RT-PCR method no longer than 72 hours before travelling.
  • 8. If the stay is less than 7 days, travellers must provide the confirmation of a round-trip air ticket. 
 • Phuket Sandbox
  • Day of Travel
   • 1. Provide the negative result of the COVID-19 test by an RT-PCR method no less than 72 hours to the airlines.
   • 2. Install the “Mor Chana” application (English version) on your mobile phone.
  • Arrival in Phuket
   • 1. Undergo the testing of COVID-19 on arrival at Phuket International Airport.
   • 2. Go straight to the SHA Plus-certified accommodation by the SHA Plus-certified transportation only.
   • 3. Wait for the test result in their room only. In the case, the COVID-19 test result is negative, travellers will be able to leave the guest room and travel within the area of Phuket. 
 • During your stay in Phuket
  • 1. Travellers are suggested to stay over in the same accommodation during the 7-night stay.
  • 2. Must have at least a 7 night-stay in Phuket before travelling to other destinations in Thailand.
  • 3. Continue to follow with the D-M-H-T-T-A precautions to prevent the spread of COVID-19.
  • 4. Proceed with the second testing of COVID-19 on Day 6.
 • Leaving Phuket (Day 8 )
  • 1. If the COVID-19 test result is negative, travellers are able to travel to other destinations in Thailand.
  • 2. After completing a 7 night-stay in Phuket, the hotel will issue a ‘Release Form’ to those hotel guests.
  • 3. If the stay is less than 7 days, travellers must immediately return to their home country from Phuket International Airport. 
 • Krabi Even More Amazing (Pilot destinations include Ko Phi Phi, Railay Beach, and Ko Ngai.)
  • Day of Travel
   • 1. Provide the negative result of the COVID-19 test by an RT-PCR method no less than 72 hours to the airlines.
   • 2. Install the “Mor Chana” application (English version) on your mobile phone.
  • Arrival in Phuket
   • 1. Undergo the testing of COVID-19 on arrival at Phuket International Airport.
   • 2. Travel to the pilot destinations in Krabi by SHA Plus-certified transportation directly to Phuket pier (Ratsada Pier, Ao Po Pier, Chalong Bay Pier and Visit Panwa Pier).
   • 3. Use a SHA Plus-certified boat service to the reserved SHA Plus accommodation.
   • 4. Wait for the test result in their room only. In the case, the COVID-19 test result is negative, travellers will be able to leave the guest room and travel within the pilot destinations in Krabi. 
 • During your stay in the pilot destinations in Krabi
  • 1. Travellers are suggested to stay over in the same accommodation during the 7-night stay.
  • 2. Must have at least a 7 night-stay in the pilot destinations of Krabi before travelling to other destinations in Thailand.
  • 3. Continue to follow the D-M-H-T-T-A precautions to prevent the spread of COVID-19.
  • 4. Proceed with the second testing of COVID-19 on Day 6-7.
 • Leaving the pilot destinations in Krabi (Day 8 )
  • 1. If the COVID-19 test result is negative, travellers are able to travel to other destinations in Thailand.
  • 2. After completing a 7 night-stay in Krabi, the hotel will issue a ‘Release Form’ to those hotel guests.
  • 3. If the stay is less than 7 days, travellers must return to their home country from Phuket International Airport only and provide confirmation of a return air ticket or SHABA ID of their resident hotel in Phuket as proof of leaving the pilot destinations in Krabi and the Kingdom of Thailand. 
 • Amazing Khao Lak – Ko Yao Sandbox (Pilot destinations include Khao Lak, Na Tai, and Ko Yao)
  • Day of Travel
   • 1. Provide the negative result of the COVID-19 test by an RT-PCR method no less than 72 hours to the airlines.
   • 2. Install the “Mor Chana” Application (English version) on your mobile phone.
  • Arrival in Phuket
   • 1. Undergo the testing of COVID-19 on arrival at Phuket International Airport.
   • 2. Travel to the pilot destinations in Phang-Nga directly by a SHA Plus-certified car or boat service
    • – Area of Na Tai – Khao Lak – Nam Khem: transfer by a SHA-Plus certified car service at Tha Chatchai only.
    • – Area of Ko Yao: Transfer at Ao Po Pier, Ao Po Grand Marina Pier, and Bang Rong Pier only.
   • 3. Must wait for the test result in their room only. In the case, the COVID-19 test result is negative, travellers will be able to leave the guest room and travel within the pilot destinations in Phang-nga. 
 • During your stay in the pilot destinations in Khaolak-Koh Yao Sandbox
  • 1. Travellers are suggested to stay over in only one area (including the area of Khao Lak or Ko Yao) with the same accommodation during the 7-night stay.
  • 2. Must have at least a 7 night-stay in the pilot destinations of Phang-Nga before travelling to other destinations in Thailand.
  • 3. Continue to follow the D-M-H-T-T-A precautions to prevent the spread of COVID-19.
  • 4. Proceed with the second testing of COVID-19 on Day 6.
 • Leaving the pilot destinations in Phang-Nga (Day 8 )
  • 1. If the COVID-19 test result is negative, travellers are able to travel to other destinations in Thailand.
  • 2. After completing the 7 night-stay in Phang-Nga, the hotel will issue a ‘Release Form’ to those hotel guests.
  • 3. If the stay is less than 7 days, travellers must return to their home country from Phuket International Airport only and provide confirmation of a return air ticket or SHABA ID of their resident hotel in Phuket as proof of leaving the pilot destinations in Phang-Nga and the Kingdom of Thailand. 

——————————————————————————

Scroll to Top