สรุป มาตรการตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 58)

Spread the love

🎯 สรุปมาตรการตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 58) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Link : https://web.facebook.com/Pr.sasuksuratthani/posts/149043554025205

Scroll to Top