คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 4798/2564 (ฉบับที่ 57)

Spread the love

เผยแพร่บน Facebook ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย วันที่ 23 มิถุนายน 2564

📌คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๔๗๙๘/๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๕๗)
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

💥เฉพาะพื้นที่ 💥
👉🏻 อำเภอเกาะสมุย
👉🏻 อำเภอเกาะพะงัน

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย
Link : web.facebook.com/covidcenterkohsamui/posts/202148225178577

Scroll to Top