มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าเกาะเต่า (เผยแพร่ วันที่ 7 ส.ค. 2564)

Spread the love

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 59 พื้นที่อำเภอเกาะสมุย-อำเภอเกาะพงัน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

——————————————————————————

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
ข้อมูลล่าสุด วันที่ 7 สิงหาคม 2564
คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่๕๒๒๙/๒๕๖๔ ฉบับที่ ๕๙

——————————————————————————

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเกาะเต่า (Koh Tao Subdistrict Disease Control Operation Center)
ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน (ส่วนหน้า) ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

จุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าเกาะเต่า ณ ท่าเรือเกาะเต่า ศาลาวิภาวดี
โทร : 065-9715755

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเกาะเต่า ศปก.ต.เกาะเต่า

Link : https://web.facebook.com/informationkohtaocovid19/posts/227050642660777

Scroll to Top