มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าเกาะเต่า (เผยแพร่ วันที่ 1 ต.ค. 2564)

มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลเกาะเต่า มาตรการต่าง ๆ ใช้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 65 พื้นที่อำเภอเกาะสมุย-อำเภอเกาะพงันลงวันที่ 3 กันยายน 2564

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

——————————————————————————

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเกาะเต่า (Koh Tao Subdistrict Disease Control Operation Center)
ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน (ส่วนหน้า) ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

จุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าเกาะเต่า ณ ท่าเรือเกาะเต่า ศาลาวิภาวดี
โทร : 065-9715755

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเกาะเต่า ศปก.ต.เกาะเต่า

Link : https://web.facebook.com/informationkohtaocovid19/posts/261111502588024

Scroll to Top
Send this to a friend