มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 2564)

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย

Link : https://web.facebook.com/covidcenterkohsamui/posts/232808075445925

Scroll to Top
Send this to a friend