อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ระนอง

Spread the love

One Day Trip “อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี” จังหวัดระนอง 
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี มีอาณาเขตครอบคลุมตลอดแนวแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยและเมียนมา รวมทั้งผืนป่าชายเลนและป่าดิบชื้น โดยมีพื้นที่อุทยานฯ ทั้งสิ้นประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่อุทยานฯ ได้แก่
1. บ่อน้ำแร่ร้อนหาดยาย

บ่อน้ำแร่ร้อนหาดยาย เป็นน้ำแร่ร้อนที่ผุดขึ้นมาจากผิวดินตามธรรมชาติ เกิดจากภายใต้ชั้นหินที่มีรอยแตกของเปลือกโลก เมื่อเจอพลังงานความร้อนและแรงดัน ทำให้ในชั้นหินมีน้ำซึมผ่านขึ้นมา อุณหภูมิน้ำที่ผุดขึ้นมาเฉลี่ยประมาณ 49 องศาเซลเซียส

ที่นี่มีการสร้างบ่อสำหรับแช่ตัวและแช่เท้าแบบบ่อรวม เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 2 บ่อ นอกจากนี้ยังมีบ่อแช่ส่วนตัวอีก 4 ห้อง โดยมีการเดินท่อนำน้ำแร่จากแหล่งกำเนิดมาผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติ ก่อนปล่อยน้ำเข้าสู่บ่อแช่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีอุณหภูมิน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 38-43 องศาเซลเซียล เป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการแช่ตัวและเท้าเพื่อบำบัดรักษาโรคและผ่อนคลาย

อัตราค่าบริการบ่อน้ำแร่ร้อน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ราคาเดียวกัน คือ 

  • บ่อแช่รวม ผู้ใหญ่ 20 บาท | เด็ก 10 บาท 
  • บ่อแช่เป็นห้องส่วนตัว ผู้ใหญ่ 50 บาท | เด็ก 20 บาท

ที่ตั้ง : หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กบ.1 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนองพิกัด : https://maps.app.goo.gl/ij9wr3j4Fx9FAMUE7

2. น้ำตกปุญญบาล

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 14 กิโลเมตร สามารถมองเห็นน้ำตกได้จากถนนเพชรเกษม มีน้ำตลอดทั้งปี ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยที่ไหลมาจากป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูด เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม

น้ำตกปุญญาบาลมีทั้งหมด 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 ปุญญบาล ชั้นที่ 2 โตนต้นเฟิร์น ชั้นที่ 3 โตนไม้ไผ่ ปลายทางน้ำตกไหลลงสู่คลองเสร็จตะกวด บริเวณโดยรอบน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นที่มีความเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 300 เมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาแหล่งต้นน้ำและระบบนิเวศป่าดิบชื้น

พื้นที่บริเวณด้านล่างของน้ำตกมีลานหินโล่ง เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนและถ่ายภาพ ด้านหน้าทางเข้าน้ำตกมีลานจอดรถ ร้านกาแฟ และห้องน้ำให้บริการ ปัจจุบันฝั่งตรงกันข้ามมีสะพานให้เดินทอดยาวมายังฝั่งน้ำตกได้ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเช็กอินกันอีกจุด

ที่ตั้ง : ริมทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ระหว่างกิโลเมตรที่ 597-598 ฝั่งขาเข้าตัวเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองพิกัด : https://maps.app.goo.gl/QtRGX9NsGdn7J2a3A

3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนลำน้ำกระบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนลำน้ำกระบุรี ได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ

ลักษณะทางเดินเป็นสะพานไม้ยกระดับเหนือพื้นดิน มีระยะทาง 900 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายบอกชื่อพันธุ์ไม้และสัตว์ต่าง ๆ ที่สามารถพบได้ในพื้นที่ เช่น ลิงแสม ปลาตีน ปูก้ามดาบ เป็นต้น

ที่ตั้ง : ตรงข้ามกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองพิกัด : https://maps.app.goo.gl/qByLwSmfFTJTQJ1m6

4. จุดชมวิวเขาคอม้า

ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ขับรถตรงขึ้นเขาไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงจุดชมวิวเขาคอม้า

บริเวณจุดชมวิวสามารถชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา รวมทั้งเกาะต่าง ๆ กลางแม่น้ำ เช่น เกาะขวาง เกาะยาว เกาะปลิง เกาะโชน เกาะเสียด และเกาะนกเปล้า ตลอดจนทิวทัศน์ของป่าชายเลนที่ได้ชื่อว่ามีความสมบูรณ์มากอีกแห่งของประเทศไทย ทั้งยังเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าที่สวยงามอีกแห่ง บริเวณนี้สามารถกางเต็นท์พักแรมได้

ที่ตั้ง : ที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองพิกัด : https://maps.app.goo.gl/gcsDKiNL2QF6EicH9

💸 อัตราค่าบริการเข้าอุทยานฯ

  • ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท | เด็ก 10 บาท 
  • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท | เด็ก 50 บาท

บัตรค่าบริการเข้าอุทยานฯ สามารถเก็บไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ในเขตอุทยานฯ เดียวกันได้ ภายใน 24 ชั่วโมง

🚗 การเดินทาง : ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-ชุมพร) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 595 จะพบสี่แยกตำบลทรายแดง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท รน.4010 ตรงไป 2 กิโลเมตร จะพบที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ริมถนนทางซ้ายมือ
📞 สอบถามข้อมูล โทร. 0 7798 9817

Scroll to Top