📌 จุดชมวิวเขาฝาชี : ระนอง☀️

Spread the love

‘เขาฝาชี’ ภูเขาที่มีลักษณะรูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชี มีความสูง 259 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในอดีตพื้นที่บริเวณเขาฝาชีเคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาก่อน

ปัจจุบันบนยอดเขาเป็นจุดชมทัศนียภาพแม่น้ำกระบุรี เส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมา ที่ไหลมาบรรจบกับคลองละอุ่นบริเวณเบื้องล่างของจุดชมวิว นอกจากนี้หากโชคดีอาจได้ชมทะเลหมอกในยามเช้าและในช่วงหลังฝนตก ที่นี่ยังถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามมากอีกแห่งของระนอง

🚙 การเดินทาง : จากตัวเมืองระนอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เส้นทางไปจังหวัดชุมพร เมื่อเข้าเขตอำเภอละอุ่นและข้ามสะพานคลองละอุ่นมาแล้ว ให้ตรงต่อไปอีกราว 2 กิโลเมตร จะพบทางขึ้นเขาฝาชีอยู่ซ้ายมือ จากปากทางถนนเพชรเกษมตรงขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขา มีระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางรถสวนกันสองเลน มีความคดโค้ง ไหล่ทางค่อนข้างแคบ แต่ไม่ชันมาก ระยะทางรวมจากตัวเมืองระนองประมาณ 33 กิโลเมตร

Scroll to Top