ข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer Flight)

Spread the love

สำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (International Transit/ Transfer Flight) และเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารผ่านลำหรือเปลี่ยนลำไปยังจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (Transit/Transfer Passenger Flight to SANDBOX)

ดาวน์โหลด PDF >> www.caat.or.th/th/archives/60087
รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ COVID-19 >> www.caat.or.th/corona

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand

Link : https://web.facebook.com/caat.thailand/posts/1990647724431253

Scroll to Top