แผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ PHUKET SANDBOX

📌 แผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ PHUKET SANDBOX


🤒 กรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 รายต่อสัปดาห์ มีลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล และมีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างที่หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพ
.
🚩 โดยจะมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ จากเบาไปหาหนัก ดังนี้
.
1) ปรับลดกิจกรรม
2) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ (Sealed Route)
3) มาตรการกักตัวภายในสถานที่พัก Hotel Quarantine
4) ทบทวนยุติโครงการ PHUKET SANDBOX
.
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต

Link : https://web.facebook.com/phuketinfocenter/photos/a.109330800722105/352984736356709

Scroll to Top
Send this to a friend