สรุปสาระสำคัญความแตกต่างระหว่าง “คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5407/2564 และ 5745/2564”

Spread the love

🔥🔥🔥 สรุปสาระสำคัญความแตกต่าง
🟥 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5407/2564 กับ 🟦 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5745/2564

🟥 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5407/2564
📆 มีผลตั้งแต่ 11 กันยายน – 30 กันยายน 2564

 • 🟥 สาระสำคัญของคำสั่ง เป็นมาตรการ”ห้ามเข้าจังหวัดภูเก็ตแบบมีเงื่อนไข”🔥
  • 🟥 1. มาตรการห้ามเข้าจังหวัด โดยยกเว้น 18 กลุ่มที่สามารถเข้าได้ (ผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมีหลักฐานการจองที่พักหรือใบยืนยันรายการนำเที่ยว และชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น ถึงสามารถเข้าได้) โดยผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากทุกจังหวัดต้องได้รับวัคซีนครบตามที่จังหวัดกำหนดและต้องมีผลตรวจ RT – PCR หรือ วิธีการ Antigen Testโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึง (ยกเว้นทางบกและทางน้ำจังหวัดภูเก็ตและพังงาผลตรวจใช้ได้ 7 วัน)
  • 🟥 2. ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
  • 🟥 3. กรณี ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ที่เดินทางเข้า – ออก เป็นประจำให้สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ โดยมีผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เป็นลบ ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test จากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ หรือผู้เดินทางนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. มาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ) ใช้ยืนยันได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
  • 🟥 4. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการยกเว้นมาตรการ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
  • 🟥 5. เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ต้องตรวจ RT – PCR หรือ วิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง กรณีผู้เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ สามารถนำชุดตรวจ ATK มาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  • 🟥 6. ลงทะเบียนเข้าผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า และแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต
  • 🟥 7. ปิดด่านตรวจท่าฉัตรไชย ปิดระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น.

🟦 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5745/2564
📆 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • 🟦 สาระสำคัญของคำสั่ง เป็นมาตรการ “เข้าจังหวัดภูเก็ตแบบมีเงื่อนไข”🔥
  • 🟦 1. มาตรการเข้าจังหวัดโดยผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากทุกจังหวัดต้องได้รับวัคซีนครบตามที่จังหวัดกำหนด และต้องมีผลตรวจ RT – PCR หรือ วิธีการ Antigen Testโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง
  • 🟦 2. ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • 🟦 3. กรณี ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ) สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต. หรือนำมาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน (เพิ่มทางเลือกให้กับผุ้เดินทางเพื่อลดความแออัดในการตรวจที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย)
  • 🟦 4. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการยกเว้นมาตรการ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล , ผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
  • 🟦 5. เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง กรณีผู้เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ) สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. มาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
  • 🟦 6. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดระบบติดตามไว้ตลอดเวลา หรือลงทะเบียนเข้าผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า และแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต
  • 🟦 7. เปิดด่านตรวจท่าฉัตรไชยตลอด 24 ชั่วโมง

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต

Link : https://www.facebook.com/phuketinfocenter/photos/a.109486044039914/395512818770567

Scroll to Top