📍 ปากพะยูน : พัทลุง📍

Spread the love

💠 อำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดพัทลุง มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอควนเนียงและอำเภอสิงหนครของจังหวัดสงขลา

💠 ทางด้านตะวันออกอำเภอปากพะยูน คือ ทะเลสาบสงขลา (ตอนกลาง) วิถีชีวิตชาวปากพะยูน จึงผูกพันกับสายน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีการทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลัก ควบคู่กับเกษตรกรรมคือสวนยางพารา

💠 พิกัดในภาพ คือ บรรยากาศยามเย็น ณ สะพานเกาะหมาก-ปากพะยูน เป็นเส้นทางสัญจรหลักจากตัวอำเภอปากพะยูนข้ามไปยังเกาะหมากและเกาะนางคำ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในทะเลสาบสงขลา และกำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ของภาคใต้อีกด้วย

Scroll to Top