วัดคูหาสวรรค์ … วัดงามคู่เมืองพัทลุง

Spread the love

วัดคูหาสวรรค์ พุทธศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง และเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ (เขาหัวแตก) ซึ่งเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดคูหาสูง” หรือ “วัดสูง”

ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ บริเวณเชิงเขาด้านหลังพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของ “ถ้ำคูหาสวรรค์” ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่า “ถ้ำน้ำเงิน” หรือ “ถ้ำพระ” กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนถ้ำคูหาสวรรค์ให้เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ประกอบด้วย พระพุทธไสยาสน์ มีความยาว 10 เมตร 1 องค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4.5 เมตร มีความสูง 6 เมตร 1 องค์ และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 0.5-1.5 เมตร จำนวน 35 องค์ รวมมีพระพุทธรูปทั้งหมด 37 องค์

นอกจากนี้ที่บริเวณปากถ้ำ มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ไทยที่เคยเสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

✅ การเที่ยวชมภายในวัดและถ้ำ ควรแต่งกายสุภาพและสำรวม

📍 ถนนคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/hUrCL11DBJpyRR6S8

Scroll to Top