ปากน้ำบางนรา…นราธิวาส

Spread the love

แม่น้ำบางนราถือเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ลุ่มน้ำขนานไปตามชายฝั่งทะเลตะวันออก มีความยาวของสายน้ำประมาณ 60 กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบ มีปากน้ำไหลออกสู่ทะเล 2 จุด คือ ไหลออกอ่าวไทยตรงปากแม่น้ำที่อำเภอเมืองนราธิวาส และไหลลงสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลก ก่อนออกสู่ทะเลบริเวณอำเภอตากใบ ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย

ปากแม่น้ำบางนรา (ตอนบน) ซึ่งอยู่ทางใต้ของหาดนราทัศน์ เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงและสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัด มีทิวสนทะเลขึ้นเรียงรายทั้งสองฝั่งของปากแม่น้ำ สามารถชมวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่งบริเวณปากน้ำบางนรา (ตอนบน) ได้อย่างใกล้ชิด จุดชมทิวทัศน์หลัก มี 2 จุด คือ สะพานปรีดานราทัศน์และสะพานวีระพัฒนา ซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองโคกเคียน ลำคลองสาขาของแม่น้ำบางนราและอยู่ใกล้กับปากน้ำบางนรามากที่สุด บริเวณสองฝั่งคลองโคกเคียนเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จะพบเห็นเรือกอและจอดเรียงรายตัดกับบ้านเรือนริมน้ำสีสันสดใส มีเรือน้อยใหญ่แล่นเข้าออกคลองแห่งนี้ตลอดทั้งวัน

🌐 พิกัดสะพานปรีดานราทัศน์
https://maps.app.goo.gl/qo4dxj1UbvMpf5VM7

🌐 พิกัดสะพานวีระพัฒนา
https://maps.app.goo.gl/DDhdmY2nLRqRuUBy9

📍 ทางใต้ของหาดนราทัศน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
🌐 พิกัดปากน้ำบางนรา
https://maps.app.goo.gl/2NtmupbHAGk67X3CA

Scroll to Top