4 พระบรมธาตุ…เมืองปักษ์ใต้

Spread the love

สำหรับผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้น ย่อมเป็นโอกาสอันดีในการเข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย สร้างขวัญกำลังใจให้ตนเองและครอบครัว

📍 TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง ขอนำเสนอพิกัดไหว้พระขอพร “4 พระบรมธาตุเมืองปักษ์ใต้” ที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสเดินทางไปสักการะ

1. พระบรมธาตุเมืองนคร

📍 ที่ตั้ง: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
🌐 พิกัด: https://maps.app.goo.gl/etjaiqTv8V2uMZC28

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มากราบสักการะพระบรมธาตุเมืองนคร จะถือเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว

พระบรมธาตุเจดีย์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกา มีความสูง 55.78 เมตร ปลียอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์หุ้มด้วยทองคำ ภายในประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าและของมีค่ามากมาย ที่พุทธศาสนิกชนต่างนำมาถวายเพื่อเป็นการสักการบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อให้ตนได้ถึงซึ่งนิพพาน

ในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) และวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ของทุกปี จะมีการจัดงาน “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร” ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช มีความเชื่อกันว่าพระบรมธาตุเมืองนครเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า พิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการจัดขบวนแห่ผ้าพระบฏและผ้าพระบฏนานาชาติจากประเทศต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งนิยมเป็นผ้าสีขาว ผ้าสีเหลือง และผ้าสีแดง เมื่อแห่แล้วจะนำไปห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำรงชีพทุก ๆ ด้าน

2. พระบรมธาตุสวี

📍 ที่ตั้ง : วัดพระบรมธาตุสวี ริมแม่น้ำสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
🌐 พิกัด : https://goo.gl/maps/FrGyz9rm12xbra39A

พระบรมธาตุสวี ลักษณะเป็นเจดีย์สีทองทรงระฆังคว่ำ มีความสูงประมาณ 70 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544

ด้านหน้าทางเข้าไปสักการะพระบรมธาตุติดกับแม่น้ำสวี มี “ศาลพระเสื้อเมือง” ซึ่งภายในมีรูปปั้นคนนั่ง ขนาดเท่าคนจริงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน โดยเชื่อกันว่าเป็นทหารในกองทัพสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ได้รับหน้าที่ให้เฝ้าดูแลพระบรมธาตุแห่งนี้

นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าวัด ยังเป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี”
⏰ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

3. พระบรมธาตุไชยา

📍 ที่ตั้ง : วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
🌐 พิกัด : https://maps.app.goo.gl/SrZj1QxCphqHGVj28

พระบรมธาตุไชยาเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รอบองค์พระบรมธาตุมีเจดีย์เล็ก ๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้ง 4 ด้าน เป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช้ภาพองค์พระบรมธาตุไชยาเป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัด และกล่าวกันว่าหากใครไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุไชยาจะถือว่ายังไปไม่ถึงสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จัดแสดงประติมากรรมศิลาและสัมฤทธิ์ที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนต่าง ๆ ส่วนอาคารที่สองจัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และยังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อีกมากมาย

⏰ เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์)
💵 ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
📞 สอบถามข้อมูล โทร. 0 7743 1066

4. พระบรมธาตุเจดีย์ เขียนบางแก้ว

📍 ที่ตั้ง : วัดเขียนบางแก้ว บ้านบางแก้วใต้ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
🌐 พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ZbFkKmBqrn8jyjLW6

เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย และบริเวณวัดน่าจะเคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงมาก่อน เนื่องจากมีการค้นพบซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปเก่าแก่มากมาย

พระบรมธาตุเจดีย์บางแก้ว เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ก่อด้วยอิฐสูง 22 เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกา มีฐานะเสมอเหมือนพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยา

ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงพระพุทธรูปเก่าแก่ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ โดยผู้สนใจเข้าชมต้องติดต่อขอรับกุญแจจากเจ้าอาวาสวัด

ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวและเดินสายทำบุญไหว้พระโดยสวัสดิภาพค่ะ

Scroll to Top