“โฮงซึงหลวง” ศิลปะดนตรีล้านนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Spread the love

เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : “โฮงซึงหลวง” ศิลปะดนตรีล้านนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โฮงซึงหลวงประกอบด้วยเรือนไม้แบบพื้นเมือง 3 หลัง หลังแรกใช้เป็นโรงเรียนสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี หลังที่สองจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ และหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดีด สี ตี เป่า ทั้งหลาย

โฮงซึงหลวง ตั้งอยูที่ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พิกัด https://goo.gl/maps/xFQzEyGyT162

เครื่องดนตรีทีโฮงซึงหลวงทำก็จะมี สะล้อ ซอ ซึง เป็นต้น

นอกจากจะเปิดสอนทั้งการผลิตและการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ แล้ว ยังเปิดเป็นบ้านพักแบบโฮมสเตย์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีของชาวล้านนาอีกด้วย

โฮงซึงหลวงเปรียบเหมือนทั้งโรงเรียน โรงงานผลิตเครื่องดนตรีล้านนา แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์เครื่องดนตรีล้านนา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เด็กๆ จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบอม จีระศักดิ์ ธนูมาศ โทร. 089 759 1279

Scroll to Top