#วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 👏

Spread the love

#วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 👏 Unseen วัดสวยใจกลางหุบเขา อายุกว่า 700 ปี

🍂 ยกให้เป็นวัดสวยท่ามกลางธรรมชาติ ที่หนึ่งในใจของจังหวัดเชียงใหม่เลย 🙌

“วัดหลวงขุนวิน” เป็นวัดสไตล์ล้านนาตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ อายุนับ 700 ปี บรรยากาศเงียบสงบ

มีไฮไลท์คือ พระธาตุห้ายอด เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนอน (ปางปรินิพพาน) พระยืน (ปางจงกรมแก้ว) ที่สร้างจากไม้จำปี วิหารหลังใหญ่ทำจากไม้สักทั้งหลัง หอไตร บ้านโบราณ บันไดพญานาค ฯลฯ

ปัจจุบันกลายเป็นอันซีนประเทศไทยที่ใคร ๆ ก็อยากมาเยี่ยมชม แม้จะเดินทางยาก เพราะวัดอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูง แต่รับรองว่าขึ้นมาแล้วเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลก สวยตรงปก คุ้มค่าแน่นอน ✨

🍂 วัดหลวงขุนวิน : ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/ac5dZg8Mqa7qAwjq6
*ทางวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ จะใช้เป็นโซลาร์เซลล์ มีห้องน้ำด้านบนด้วย ดีมาก ๆ

🍂 ติดต่อรถขึ้นวัดหลวงขุนวิน : วิสาหกิจชุมชนชมรมการท่องเที่ยวบ้านสบวิน นายนิคม ออนเขียว ประธานกลุ่มฯ โทร. 08 9835 5629 (รถขึ้นวัด คันละ 1,000 บาท นั่งได้ไม่เกิน 10 คน)

Scroll to Top